Vilniaus Universitetas

Elektroninis lietuvių-vokiečių kalbų žodynas

Elektroninis lietuvių-vokiečių kalbų žodynas

Vilniaus ir Frankfurto prie Maino J. W. Goethe's universitetų kalbininkai, vykdantys vieną tarptautinio projekto „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ (projekto finansavimo numeris VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005) veiklų, drauge rengia elektroninį lietuvių-vokiečių kalbų žodyną, į kurį sudėti sėkmingai naudojamo (taip pat elektroninio) lietuvių kalbos mokomojo kurso pradedantiesiems „eLearning-Kurs Litauisch I und II“ žodyno žodžiai. Kol kas parengta apie 1500 lemų straipsnių. Žodynas kuriamas remiantis besimokančiojo kalbinių kompetencijų ugdymo principu. Žodyno straipsnyje pateikiamos pagrindinės leksinio vieneto gramatinės formos ir kategorijos, pagal IPA parengtos lemų transkripcijos ir garsiniai variantai. Besimokantieji lietuvių kalbos daugiausia naudos turės iš straipsniuose pateiktų kolokacijų, žodžių vartojimo pavyzdžių bei jų vokiškų atitikmenų. Dalis kolokacijų ir žodžių vartojimo pavyzdžių perimta iš mokomojo lietuvių kalbos kurso, taigi studentams tiesiogiai palengvins kalbos, ypač leksikos mokymąsi. Kita, apimtimi didesnė, kolokacijų ir pavyzdžių dalis imama iš lietuviškųjų tekstynų, taigi besimokantiesiems atsivers žodžio vartojimo aplinka bei veiksminga galimybė plėsti savo žodyną.

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS