Vilniaus Universitetas

Testavimas

Tikrinimo tikslai

Stojamosios įskaitos tikslas – patikrinti, ar kandidato kalbos mokėjimas yra B2 ir/ar C1 lygio.

C1 lygį pasiekęs kandidatas yra geras kalbos vartotojas, jis geba:

  • suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus (skaitomus ir klausomus) ir suvokti potekstę;
  • lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais.
  • kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtinga tema laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones.
  • spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras;

B2 lygį pasiekęs kandidatas yra savarankiškas kalbos vartotojas, jis geba:

  • suprasti sudėtingų tekstų (skaitomų ir klausomų) konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis pagrindines mintis;
  • suprasti specializuotas diskusijas profesinėmis temomis;
  • kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus;
  • pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu.

Tikrinama raštu ir žodžiu:

  • raštu tikrinami skaitymo, klausymo, kalbos vartojimo ir rašymo gebėjimai.
  • žodžiu tikrinami kalbėjimo gebėjimai.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS