Vilniaus Universitetas

Testavimas

Rekomenduojama literatūra

 1. Aukštuma. Strasbourg: Counsil of Europe, 2000
 2. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. III pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Mokslų ir enciklopedijų leidykla, 1993
 3. Jakaitienė, E. Lietuviškai apie Lietuvą. Vilnius: Alma littera, 1992
 4. Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. Vilnius: Mokslas, 1992
 5. Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa, 1998
 6. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas. Kaunas: Šviesa, 1997
 7. Norkaitienė, M., Šepetytė, R., Šimėnaitė, Z. Mokomasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000
 8. Ramonienė M., Pribušauskaitė J., Praktinė lietuvių kalbos gramatika.Vilnius: Baltos lankos, 2008.
 9. Ramonienė, M. Valstybinės kalbos mokymo programa: I, II ir III valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos. Vilnius: Danielius, 1997
 10. Ramonienė, M., Vilkienė, L. Po truputį: Lietuvių kalbos vadovėlių komplektas (Mokinio knyga; Mokytojo knyga; Pratybų sąsiuvinis). Vilnius: Baltos lankos, 1998
 11. Slenkstis. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002
 12. Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A. Nė dienos be lietuvių kalbos: Lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems. Vilnius: Gimtasis žodis, 2001
 13. Vilkienė, L., Stumbrienė, V., Roebuck, W. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. Vilnius: Homo liber, 2002
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS