Vilniaus Universitetas

Testavimas

Narystė ALTE

ALTE (Europos kalbos testuotojų asociacija / Association of Language Testers in Europe) įkurta 1990, jungia svetimųjų kalbų testavimo organizacijas. Lituanistinių studijų katedra į ALTE priimta 1999 m.

 

2 kartus per metus organizuojami ALTE narių susitikimai, kuriuose diskutuojama aktualiomis temomis, aptariami bendri projektai, pristatoma įvairių šalių testavimo patirtis (pvz., nauji egzaminai, mokėjimo lygių aprašai, vertinimo kriterijų pagrįstumo tyrimai). Viena iš svarbiausių veiklos sričių – testų kokybės užtikrinimas. Šiuo metu sukurta tarptautinio egzaminų auditavimo sistema, kurios tikslas – pasiekti, kad ALTE narių rengiami egzaminai atitiktų „Minimalius reikalavimus“, susidedančius iš 17 punktų ir apimančius visus 4 etapus: testo rengimo, administravimo ir logistikos, taisymo ir vertinimo, testo analizės.

 

Vadovaudamiesi ALTE nuostatomis, LSK darbuotojai sukūrė naujus Valstybinės kalbos kategorijų testų modelius (egzaminus vykdo UPC ir NEC), rengia kalbos mokėjimo lygių egzaminus , stojamąją įskaitą asmenims, baigusiems ne Lietuvos švietimo sistemos mokymo įstaigas ir norintiems studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose

 

2007 m ALTE susitikimas vyko Vilniuje. Konferencijos medžiagą rasite čia.

ALTE lygiaiEuropos Tarybos lygiaiAprašas
5 lygis
Geras vartotojas
C2Gali suprasti ir kalbėti sudėtingomis akademinėmis temomis, laisvai, sklandžiai ir taisyklinga kalba reiškia mintis, daugeliu atveju kalba geriau už vidutinį gimtakalbį. Pvz.: Geba užduoti paprastų klausimų apie valgiaraštį ir suprasti atsakymus.
4 lygis
Įgudęs vartotojas
C1Gali laisvai bendrauti, tinkamai reaguoti, suprasti ir kalbėti apie naujus, visai neįprastus dalykus. Pvz.: Geba pasitikėdamas savimi atsakinėti į priešiškus klausimus, geba palaikyti pokalbį ar pakreipti jį norima linkme.
3 lygis
„Aukštumos“ lygio vartotojas
B2Kalbos priemonėmis geba pasiekti daug tikslų ir reikšti požiūrius, nuomones labai įvairiomis temomis. Pvz.: Aprodyti vietovę, detaliai apie ją papasakoti.
2 lygis
„Slenksčio“ lygio vartotojas
B1Ribotomis kalbos priemonėmis geba reikšti nuomones, požiūrius įprastose situacijose ir suprasti netikėtą informaciją. Pvz.: Geba atidaryti banko sąskaitą.
1 lygis
„Pusiaukelės“ lygio vartotojas
A2Geba suprasti ir perteikti konkrečią informaciją, reikšti nuomones, požiūrius apie įprastus dalykus. Pvz.: Geba dalyvauti paprastuose pokalbiuose numatomomis temomis.
„Lūžio“ lygisA1Geba elementariomis kalbos priemonėmis perteikti informaciją ir ją suprasti. Pvz.: Geba užduoti paprastų klausimų apie valgiaraštį ir suprasti atsakymus.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS