Vilniaus Universitetas

Taikomoji kalbotyra

Programa

2010 m. Rugsėjo 23 d. (KETVIRTADIENIS)

8:00-9:00 Registracija
(Mažoji aula, VU Centriniai rūmai (Universiteto g. 3)


9:00-10:30 Konferencijos atidarymas 


Plenarinis posėdis 
(Mažoji aula, VU Centriniai rūmai) 

ELANA SHOHAMY (Tel Aviv University, Israel) 
Linguistic landscape: languages, policy and people negotiating in the public space


10:30-10:50 Kavos pertrauka

 

10:50-12:50 Sekcijų posėdžiai


I Sekcija  (A9 a.)


Vadovė INETA DABAŠINSKIENĖ 

MEILUTĖ RAMONIENĖ (Vilnius University) 
GUUS EXTRA (Tilburg University) 
Multilingualism in Lithuanian Cities: Aims and outcomes of a home language survey in Vilnius, Kaunas and Klaipeda 

INA DRUVIETE (University of Latvia) 
Multilingualism in electronic mass media: minority language rights and/or inclusive society? 

MARTIN EHALA (University of Tartu) 
Attitudes towards Russian as an official language in Lithuania and Estonia 

ANASTASSIA ZABRODSKAJA (Tallinn University, University of Tartu) 
ANNA VERSCHIK (Tallinn University) 
Linguistic Landscapes of Tallinn and Vilnius: A Comparative Overview 

II Sekcija (LLS a.)


Vadovė BIRUTĖ RYVITYTĖ 

KAREEN GERVASI (California State University) 
Pragmatics and Ideology: A case study of Spanish language news reports 

ELENA KULIKOVA (Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod) 
Analysis of Verbal Means System in the Advertising Discourse 

ANA KLEMENTJEVIENĖ (Europos humanitarinis universitetas) 
Imigrantų įvaizdis viešajame diskurse Lietuvoje

 

KLIOŠTORAITYTĖ RASA (Vilniaus universitetas) 
Autoriaus pozicija mokslinio stiliaus tekstuose italų ir lietuvių kalbose 

III Sekcija (K.Būgos a.)


Vadovė / Chairperson NIJOLĖ MASKALIŪNIENĖ 

NIJOLĖ MASKALIŪNIENĖ (Vilniaus universitetas) 
Leksinių ir gramatinių konversijos priemonių koreliacija vertime 

SINTIJA BLUMBERGA (Ventspils University College) 
Translation Theory and Practice: Situation in Latvia after World War II 

JANIS VECKRACIS (Ventspils University College) 
Translation of Brodsky’s Poems: Some Grammatical and Semantic Aspects of Text Modality 

ELEONORA KHAYRULLINA (Ufa State Aviation Technical University) 
Translation of Technical Text Considered via Psycholinguistic Approach 

12:50-14:10 Pietų pertrauka


14:10-16:10 Sekcijų posėdžiai 

IV Sekcija (A9 a.)


Vadovė MEILUTĖ RAMONIENĖ 

DAIVA ALIŪKAITĖ (Vilniaus universitetas) 
Tarminių kodų suprantamumo problema ir gimtakalbis poliglotas 

JOHAN JÄRLEHED (University of Gothenburg) 
From authenticity to anonymity: A discussion of possible reasons behind the process of visual abstraction and stylization in the linguistic landscaping of the Basque Country 

HARRY LÖNNROTH (University of Tampere) 
ALEXANDR ZELENIN (University of Tampere) 
Swedish and Russian in inland Finland: a socio-cultural linguistic approach 

VINETA PORINA (University of Latvia) 
State Language Use Promotion in Latvia: Successes and Failures 

V Sekcija (LLS a.)


Vadovė BIRUTĖ BERSĖNIENĖ

JURGA CIBULSKIENĖ (Vilnius Pedagogical University) 
Exploring Metaphors of Economic Crisis: an Empirical Study Across Political Parties 

ELVIRA KÜÜN (Tallinn University) 
Research on the Estonian Medical Workers’ Proficiency in Estonian and Other Languages 

BIRUTĖ BERSĖNIENĖ (Vilnius Pedagogical University) 
Learner Autonomy as a Sociocultural Issue 

LAURA TREIMANE (University of Latvia) 
Analyzing Parliamentary Discourse: Systemic Functional Perspective 

VI Sekcija (K.Būgos a. )


Vadovė LORETA VAICEKAUSKIENĖ 

INETA DABAŠINSKIENĖ (Vytautas Magnus University) 
Children’s Strategies in Acquiring Lithuanian Noun Compounds 

VIKTORIA V. KAZAKOVSKAYA ( Russian Academy of Sciences) 
INGRIDA BALČIŪNIENĖ (Vytautas Magnus University) 
Interrogatives in Russian and Lithuanian Motherese: Do We Communicate with Our Children in the Same Way? 

EDUARDO FAINGOLD (University of Tulsa) 
Input-Based Phonological Acquisition in Monolingual Children 

LAURA KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas) 
Kalbos dalių pasiskirstymas sakytinėje lietuvių kalboje


16:10-16:30 Kavos pertrauka


16:30-17:30 Plenarinis posėdis 
(Mažoji aula, VU Centriniai rūmai) 

JON WHITE (British Council, United Kingdom) 
The Future of Education; Bridging the Digital Divide 

19:00 Vakarienė Vilniaus universiteto kavinėje

2010 m. Rugsėjo 24 d. (PENKTADIENIS)

9:00-10:00 Plenarinis posėdis 
(V. Krėvės a., Filologijos fakultetas) 

PIET VAN DE CRAEN (Vrije Universiteit Brussel, Belgium) 
How Multilingual Language Learning Affects the Brain


10:00-10:20 Kavos pertrauka


10:20-12:20 Sekcijų posėdžiai


VII Sekcija (A9 a.)


Vadovė DAIVA ALIŪKAITĖ 

INETA DABAŠINSKIENĖ, EGLĖ KRIVICKAITĖ, AGNĖ KALNINYTĖ, IRINA LUKAŠENKO, ŽIVILĖ BIKINIENĖ, RITA BLAUZDYTĖ, LIDIA NIEWULIS 
(Vytautas Magnus University) 
Do Lithuanian Employees Need Multilingual Employers? 

ANASTASSIA ZABRODSKAJA (Tallinn University, University of Tartu ) 
Lithuanian, Russian and Polish Language Use in Lithuania 

GIOVANNI NADIANI (University of Bologna at Forli’) 
Which Language Policy for “Defeated“ Languages? The Case Study of “Romagnol”

 

LAIMA KALĖDIENĖ (Lietuvių kalbos institutas) 
Kodų kaita lietuvių tarmėse 

VIII Sekcija (LLS a.)


Vadovė JURGA CIBULSKIENĖ 

BIRUTĖ RYVITYTĖ (Vilnius University) 
Trends in Academic Discourse Analysis 

ELENA VILINBAKHOVA (St. Petersburg State University) 
Representations of Stereotypes in Russian Language 

VERONIKA PALJASMA (Tallinn University) 
Gender Affixes and Names of Professions in the Estonian Language 

IX Sekcija (K.Būgos a.)


Vadovė NIDA BURNEIKAITĖ 

EMILIA WĄSIKIEWICZ-FIRLEJ (Adam Mickiewicz University, Poland) 
Developing Cultural Awareness Through Literary Texts 

INGRIDA BALČIŪNIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas) 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų naratyvo mikro- ir makrostruktūros ypatybės 

JOGILĖ TERESA RAMONAITĖ, Vytauto Didžiojo universitetas 
Į Italiją įvaikintų vaikų kalba įtėvių žvilgsniu

 

NIDA BURNEIKAITĖ (Vilnius University) 
Writer-Reader Interaction in MA Theses in English L1 and L2 

12:20-13:20 Pietų pertrauka


13:20-15:20 Sekcijų posėdžiai 

X Sekcija (LLS a.)


Vadovė LAIMA KALĖDIENĖ 

JOLITA URBANAVIČIENĖ (Lietuvių kalbos institutas) 
Adutiškio – Kamojų arealas: lietuvių ir baltarusių paribio situacija 

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ (University of Illinois at Chicago) 
Lithuanian-American Language Attitudes: a Case Study of Chicago Lithuanian 

LORETA VAICEKAUSKIENĖ (Institute of Lithuanian Language) 
LAIMA NEVINSKAITĖ (Institute of Lithuanian Language) 
Status and Functions of Russian and English in Lithuanian Cities 

LORETA VILKIENĖ (Vilniaus universitetas) 
Ar dvikalbystė – dvikultūrės tapatybės laidas? 

XI sekcija(K.Būgos a. )


Vadovė EGLĖ GUDAVIČIENĖ


ANNA RUSKAN (Vilnius University) 
The Evidential Adverbs Evidently and Akvaizdžiai from a Cross-Linguistic Perspective 

INA KLIJŪNAITĖ (Šiaulių universitetas) 
JUOZAS KORSAKAS (Šiaulių universitetas) 
Lietuvių kalbos pusdalyvių dažninis vartojimas 

SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ (Vilniaus universitetas) 
ALINA ISILIONIS (Vilniaus universitetas) 
Tekstynų analizės programa „Unitex“ 

GINTARĖ ŽALKAUSKAITĖ (Vilniaus universitetas) 
Kalba ir žmogus: idiolekto leksikos tyrimas


15:30 Konferencijos uždarymas 
(V. Krėvės a., Filologijos fakultetas)


Kavos pertrauka

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS