Vilniaus Universitetas

Taikomoji kalbotyra

Taikomoji kalbotyra

Tau įdomu, kiek platus šiuolaikinės lingvistikos pasaulis? Nori sužinoti, kuriose gyvenimo srityse taikomos lingvistikos žinios? Rinkis Taikomosios kalbotyros magistrantūros studijas.

Sėkmingai baigę Taikomosios kalbotyros studijas

gebėsitegalėsite

kritiškai analizuoti taikomosios kalbotyros literatūrą, vertinti tyrimų pagrįstumą

identifikuoti ir formuluoti problemas bei taikyti tarpdalykinius metodus, kad sėkmingai išspręstumėte mokslines ir praktines problemas

argumentuoti mokslinę idėją ar požiūrį ir jį apginti

savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus

 

tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijose

dirbti tiriamąjį, taikomąjį ir pedagoginį darbą mokslo, kultūros, švietimo, kalbos politikos srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje

taikyti žinias, įgytas kompetencijas ir gebėjimus kitose mokslo srityse, pvz., antropologijos, etnologijos, istorijos, sociologijos, psichologijos ir kt.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS