Vilniaus Universitetas

Studijos

Kandidato anketa

Paraiškų pateikimo terminas yra 2020 m. balandžio 15 d. imtinai. Kandidatas turi užpildyti anketą, taip pat pateikti savo krašto lietuvių bendruomenės rekomendaciją ir motyvacinį laišką. Visus dokumentus reikia pateikti elektroniniu būdu šioje svetainėje.

Duomenų apsauga

 

Registruodamiesi šioje sistemoje ir pateikdami paraišką, jūs sutinkate, kad:

  1. visa paraiškoje pateikiama informacija yra teisinga;
  2. jūsų asmens duomenys joje bus tvarkomi Vilniaus universitete administravimo tikslais pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą ir ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679), pasirašytą 2016 m. balandžio 27 d., ir saugomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo paraiškos pateikimo. Informacijos saugojimo trukmė gali keistis pasikeitus teisės aktams;
  3. jūsų pateikti asmens duomenys bus perduodami priimančiajai institucijai Švietimo mainų paramos fondui ir atsakingų komisijų nariams, kuriems ši informacija yra aktuali dėl programos administravimo tikslų;
  4. turite teisę raštu (el. paštu) kreipiantis į Vilniaus universitetą prašyti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis (jeigu tokių asmens duomenų ištrynimas ar kitoks koregavimas neprieštarauja administravimo tikslams) bei teisę į  asmens duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
  5. jūs informavote ir gavote sutikimą trečiųjų asmenų, kurie yra minimi paraiškoje, dėl jų asmens duomenų panaudojimo paraiškoje.

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS