Vilniaus Universitetas

Lietuvių kalbos kursai

Lietuvių kalbos kursai

Papildoma informacija

Egzaminai ir pažymėjimai

Baigę metinių studijų pradedančiųjų arba pažengusiųjų lygio kursus ir išlaikę baigiamąjį egzaminą (mažiausias pažymys 5 – silpnai), studentai priimami į aukštesniojo lygio kalbos mokymosi grupę. Metinių studijų studentai laiko du egzaminus:

1. rudens semestro pabaigoje – gruodžio mėnesį;

2. pavasario semestro pabaigoje – gegužės mėnesį.

Studentai, kurie baigia metinius lietuvių kalbos kursus ir dėl kokių nors priežasčių nelaiko baigiamojo egzamino, gauna Lituanistinių studijų katedros pažymėjimą, kuriame nurodoma, kokie kursai yra išklausyti. 

Pažymų sistema

Universiteto pažymių sistema tokia:  

 

Išlaikyta/neišlaikyta

Pažymys ir apibūdinimas

Išlaikyta

10 – puikiai

Išlaikyta

9 – labai gerai

Išlaikyta

8 – gerai

Išlaikyta

7 – vidutiniškai

Išlaikyta

6 – patenkinamai

Išlaikyta

5 – silpnai

Neišlaikyta

4, 3, 2, 1 – blogai

Stipendijos

Užsienio šalių studentai gali pretenduoti gauti Švietimo mainų paramos fondo skiriamą lituanistinę stipendiją.

Daugiau apie tai: http://www.smpf.lt

Biblioteka

Kursų dalyviai gali naudotis Vilniaus universiteto Moksline biblioteka.
1570 m. įkurtos Mokslinės bibliotekos fonduose saugoma apie 5 milijonus leidinių. Retų spaudinių kolekciją sudaro 180 tūkstančių tomų, o rankraščių – 210 tūkstančių saugojimo vienetų. Biblioteka yra JTO ir UNESCO bibliotekų depozitas.
Centrinės bibliotekos Bibliografijos skyriuje veikia Interneto skaitykla.

Daugiau apie tai: http://www.mb.vu.lt/catalogues/liet/index.htm

Vizos, draudimas ir kelionės išlaidos

Vilniaus universitetas nerašo kvietimų, reikalingų vizai gauti, ir netvarko kitokių su vizomis susijusių reikalų.
Metinių studijų studentai (A kursai), kuriems reikalinga ilgalaikė viza (D), dokumentus pradeda tvarkytis ne vėliau nei likus 4 mėnesiams iki kursų pradžios.

Studentai turėtų:

  1. užsiregistruoti į kursus;
  2. gauti administratoriaus patvirtinimą ir nurodymus, kaip ir kur pervesti mokestį;
  3. pervesti mokestį už studijas (pagal administratoriaus nuorodas);
  4. iš Vilniaus universiteto gauti tarpininkavimo raštą dėl vizos D;
  5. kreiptis į artimiausią Lietuvos Respublikos ambasadą;
  6. gauti vizą.

 

Studentams, pasirinkusiems tik dalį A kursų, tarpininkavimo dokumentai neišduodami. Jeigu studentas, gavęs tarpininkavimo raštą dėl ilgalaikės vizos (D), nelanko paskaitų arba nutraukia studijas, Lituanistinių studijų katedra apie tai informuoja Migracijos tarnybą.

Daugiau apie tai: www.migracija.lt
Vilniaus universitetas netvarko draudimo reikalų ir nesiima atsakomybės už ligą ar nelaimingus atsitikimus kursų metu. Vilniuje galima savarankiškai apsidrausti bet kurioje draudimo bendrovėje. Lituanistinių studijų katedra netvarko kelionės bilietų reikalų. Kelionės išlaidomis turi pasirūpinti patys studentai.

Transportas Vilniaus mieste

Informacija apie transportą: www.vilniustransport.lt

Kaip mus rasti?

Mūsų adresas:
Lituanistinių studijų katedra
Vilniaus universitetas
Filologijos fakultetas
Universiteto g. 5
01513 Vilnius
Lietuva

 

Tel./faks.: (370–5) 268 72 14
El. paštas lit.stud.@flf.vu.lt
http://www.lsk.flf.vu.lt

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS