Vilniaus Universitetas

Lietuvių kalbos kursai

Lietuvių kalbos kursai

Lietuvių kalbos semestro studijos (A kursai)

 

Rudens semestras

Pavasario semestras

Semestro studijos. Galimybė tęsti studijas kitą semestrą.

Trukmė

4 mėnesiai, 352 akademinių valandų

4 mėnesiai, 352 akademinių valandų

Datos2019 m. rugsėjo 3 d. – gruodžio 20 d.2020 m. vasario 3 d. – gegužės 29 d.

Kaina

1448 EUR

1448 EUR

Lietuvių kalbos kursai

Studentai gali pradėti studijuoti nuo vasario mėn.

 

Rudens semestras prasideda rugsėjo mėnesį, baigiasi gruodžio pabaigoje. Studentai atostogauja iki pavasario semestro – vasario pradžios. Pavasario semestras prasideda vasario mėnesį ir baigiasi gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje. Pavasario semestre – vienos savaitės Velykų atostogos. Per savaitę vyksta 11 paskaitų, vienos paskaitos trukmė – 2 akademinės valandos (1,5 val.).

Registracija į lietuvių kalbos semestro studijas

  • Į rudens semestrą studentai gali užsiregistruoti iki 2019 m. rugsėjo 2 d.*
  • Į pavasario semestrą studentai gali užsiregistruoti iki 2020 m. vasario 2 d.*
  • Užsiregistruoti į kursus galima užpildžius šią anketą.
  • Paskaitų tvarkarštį galima rasti čia.


* Studentai, kuriems reikalingas Vilniaus universiteto tarpininkavimo raštas vizai gauti, turėtų registruotis ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki studijų pradžios.

 

Studentams, pasirinkusiems tik dalį semestro studijų, tarpininkavimo dokumentai neišduodami. Jeigu studentas, gavęs tarpininkavimo raštą dėl ilgalaikės vizos (D), nelanko paskaitų arba nutraukia studijas, Lituanistinių studijų katedra apie tai informuoja Migracijos tarnybą.

 

Mokančiųjų lygio studentams yra galimybė rinktis praktinės ar akademinės kalbos mokymosi modulį. Esant mažam studentų skaičiui, grupė moduliais neskirstoma. Pasirenkamas daugumai studentų parankesnis modulis. 

Lietuvių kalbos kursų programa

Pradedančiųjų lygis

Rudens/pavasario semestras (pirmas semestras)

DalykasKreditų skaičiusValandosAtsiskaitymas
Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas30352Egzaminas raštu ir žodžiu
Iš viso30352

Pavasario semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika10128Egzaminas raštu ir žodžiu
Rašytinė ir sakytinė komunikacija764Egzaminas raštu ir žodžiu
Tekstų supratimas664Egzaminas raštu ir žodžiu
Leksika564Egzaminas raštu ir žodžiu
Pasirenkamieji
Lietuvių kalbos pratybos232Įskaita
Lietuvos kultūros pradmenys232Įskaita
Iš viso30 352

Pažengusiųjų lygis

Rudens semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika10128Egzaminas raštu
Sakytinė ir rašytinė komunikacija664Egzaminas raštu ir žodžiu
Tekstų supratimas764Egzaminas raštu
Lietuvių kalbos leksika564Egzaminas raštu
Pasirenkamieji


Etnokultūros apžvalga232Įskaita
Lietuvių kalbos pratybos232Įskaita
Iš viso30352

Pavasario semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika796Egzaminas raštu
Sakytinė ir rašytinė komunikacija764Egzaminas raštu ir žodžiu
Tekstų supratimas764Egzaminas raštu
Lietuvių kalbos leksika564Egzaminas raštu
Lietuvos socialinio ir politinio gyvenimo apžvalga232Įskaita
Lietuvos istorija232Įskaita
Iš viso30 352

Mokančiųjų lygis

Rudens semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika10128Egzaminas raštu ir žodžiu
Rašytinė ir sakytinė komunikacija664Egzaminas raštu ir žodžiu
Tekstų analizė764Egzaminas raštu ir žodžiu
Leksika564Egzaminas raštu ir žodžiu
Etnokultūros apžvalga232Įskaita
Iš viso30352

Pavasario semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika796Egzaminas raštu ir žodžiu
Rašytinė ir sakytinė komunikacija764Egzaminas raštu ir žodžiu
Tekstų analizė764Egzaminas raštu ir žodžiu
Leksika564Egzaminas raštu ir žodžiu

Lietuvos socialinio ir politinio gyvenimo apžvalga

232Įskaita
Lietuvos istorija232Įskaita
Iš viso30 352
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS