Vilniaus Universitetas

Lietuvių kalbos kursai

Lietuvių kalbos kursai

Lietuvių kalbos semestro studijos (A kursai)

 

Rudens semestras

Pavasario semestras

Semestro studijos. Galimybė tęsti studijas kitą semestrą.

Trukmė

4 mėnesiai, 330 akademinių valandų

4 mėnesiai, 330 akademinių valandų

Datos2017 m. rugsėjo 4 d. – gruodžio 22 d.2018 m. vasario 5 d. – gegužės 31 d.

Kaina

1448 EUR

1448 EUR

Lietuvių kalbos kursai

Studentai gali pradėti studijuoti semestro studijose nuo vasario mėn.

 

Rudens semestras prasideda rugsėjo mėnesį, baigiasi gruodžio pabaigoje. Studentai atostogauja iki pavasario semestro – vasario pradžios. Pavasario semestras prasideda vasario mėnesį ir baigiasi gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje. Pavasario semestre – vienos savaitės Velykų atostogos. Per savaitę vyksta 11 paskaitų, vienos paskaitos trukmė – 2 akademinės valandos (1,5 val.).

Registracija į lietuvių kalbos studijas

  • Į rudens semestrą studentai gali užsiregistruoti iki 2017 m. rugsėjo 3 d.*
  • Į pavasario semestrą studentai gali užsiregistruoti iki 2018 m. vasario 4 d.*
  • Užsiregistruoti į kursus galima užpildžius šią anketą.
  • Paskaitų tvarkarštį galima rasti čia.


* Studentai, kuriems reikalingas Vilniaus universiteto tarpininkavimo raštas vizai gauti, turėtų registruotis ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki studijų pradžios.

 

Studentams, pasirinkusiems tik dalį semestro studijų, tarpininkavimo dokumentai neišduodami. Jeigu studentas, gavęs tarpininkavimo raštą dėl ilgalaikės vizos (D), nelanko paskaitų arba nutraukia studijas, Lituanistinių studijų katedra apie tai informuoja Migracijos tarnybą.

 

Mokančiųjų lygio studentams yra galimybė rinktis praktinės ar akademinės kalbos mokymosi modulį. Esant mažam studentų skaičiui, grupė moduliais neskirstoma. Pasirenkamas daugumai studentų parankesnis modulis. 

Lietuvių kalbos kursų programa

Pradedančiųjų lygis

Rudens/pavasario semestras (pirmas semestras)

DalykasKreditų skaičiusValandosAtsiskaitymas
Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas30330egz. (raštu ir žodžiu)
Iš viso30330

Pavasario semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika10120egz. (raštu ir žodžiu)
Rašytinė ir sakytinė komunikacija760egz. (raštu ir žodžiu)
Tekstų supratimas660egz. (raštu ir žodžiu)
Leksika560egz. (raštu ir žodžiu)
Pasirenkamieji
Lietuvių kalbos pratybos230įsk.
Lietuvos kultūros pradmenys230įsk.
Iš viso30 330

Pažengusiųjų lygis

Rudens semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika10120egz. (raštu ir žodžiu)
Rašytinė ir sakytinė komunikacija660egz. (raštu ir žodžiu)
Tekstų supratimas760egz. (raštu ir žodžiu)
Lietuvių kalbos leksika560egz. (raštu ir žodžiu)
Pasirenkamieji


Etnokultūros apžvalga230įsk.
Lietuvių kalbos pratybos230įsk.
Iš viso30330

Pavasario semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika790egz. (raštu ir žodžiu)
Rašytinė ir sakytinė komunikacija760egz. (raštu ir žodžiu)
Tekstų supratimas760egz. (raštu ir žodžiu)
Lietuvių kalbos leksika560egz. (raštu ir žodžiu)
Lietuvos socialinio ir politinio gyvenimo apžvalga230įsk.
Lietuvos istorija230įsk.
Iš viso30 330

Mokančiųjų lygis - Praktinis modulis

Galimybė rinktis praktinės ar akademinės kalbos mokymosi modulį. Esant mažam studentų skaičiui, grupė moduliais neskirstoma. Pasirenkamas daugumai studentų parankesnis modulis. 

Rudens semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika10120egz. (raštu ir žodžiu)
Rašytinė ir sakytinė komunikacija660egz. (raštu ir žodžiu)
Tekstų analizė760egz. (raštu ir žodžiu)
Leksika560egz. (raštu ir žodžiu)
Etnokultūros apžvalga230įsk.
Iš viso30330

Pavasario semestras

Dalykas Kreditų skaičius Valandos Atsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika790egz. (raštu ir žodžiu)
Rašytinė ir sakytinė komunikacija760egz. (raštu ir žodžiu)
Tekstų analizė760egz. (raštu ir žodžiu)
Leksika560egz. (raštu ir žodžiu)

Lietuvos socialinio ir politinio gyvenimo apžvalga

230įsk.
Lietuvos istorija230įsk.
Iš viso30 330

Mokančiųjų lygis - Akademinis modulis

Rudens semestras

DalykasKreditų skaičiusValandosAtsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika10120egz. (raštu ir žodžiu)
Mokslinių tekstų analizė ir akademinė retorika990egz. (raštu ir žodžiu)
Vertimo į lietuvių kalbą pradmenys
430egz. (raštu ir žodžiu)
Leksika560egz. (raštu ir žodžiu)

Etnokultūros apžvalga

230įsk.
Iš viso30330

Pavasario semestras

DalykasKreditų skaičiusValandosAtsiskaitymas
Lietuvių kalbos gramatika790egz. (raštu ir žodžiu)
Mokslinių tekstų analizė ir akademinė retorika990egz. (raštu ir žodžiu)
Vertimo į lietuvių kalbą pradmenys
530egz. (raštu ir žodžiu)
Leksika560egz. (raštu ir žodžiu)

Lietuvos socialinio ir politinio gyvenimo apžvalga

230įsk.
Lietuvos istorija230įsk
Iš viso30330
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS