Vilniaus Universitetas

Apie

Lietuvių kalba buvo uždrausta

Nuo 1864 m. iki 1904 m. buvo uždrausta visa spauda lietuvių kalba (lotyniškais rašmenimis), išskyrus kirilica parašytus maldaknyges ir elementorius, uždarytos visos nevalstybinės mokyklos.

 

Spaudos draudimas įvestas po 1863-64 m. sukilimo (tuo metu Lietuva buvo carinės Rusijos imperijos dalis), kuriuo norėta atgaivinti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir uniją su Lenkija bei pasipriešinti ekonominei priespaudai.

 

Gyventojai priešinosi draudimui, buvo steigiamos nelegalios kaimo mokyklos, kuriose mokyta lietuvių kalba. Spauda leista užsienyje (daugiausia Mažojoje Lietuvoje (dabartinė Kaliningrado sritis), Prūsijoje ir Amerikoje), ją platino knygnešiai, steigtos slaptos spaudos platinimo draugijos. Knygnešystė laikoma lietuvių tautinio sąjūdžio dalimi, ji padėjo pamatus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 1918 m. Kovo 16 diena minima kaip Knygnešio diena. Knygnešiai buvo  persekiojami, kankinami, tremiami į Sibirą, sodinami į kalėjimą.

Spaudos draudimas panaikintas 1904 gegužės 7d. 

Senas auksa altorius

Lietuviška maldaknygė, atspausdinta kirilica.

1-oje ir   2-oje eilutėje nuo viršaus rusiškomis raidėmis parašyta „Senas auksa altorius“.

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS