Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Mokymo priemonės

Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

Vaškevičienė, L., Kutanovienė, E., Valančiauskienė, A.

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

Vilnius: Eugrimas, 2015

 

„Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!“ yra pirmoji lietuvių kalbos komunikacijos mokymo priemonė su vaizdo įrašais skirta suaugusiems kitakalbiams, pasiekusiems lietuvių kalbos mokėjimo A2 lygį. „Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!“ gali būti tinkama priemonė visiems, kurie nori išmokti pagrindinių komunikacinių frazių ir tobulinti savo kalbėjimą per daug nesigilindami į gramatiką.

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk! Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk! Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!
Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

Estų-lietuvių kalbų žodynas

Estų-lietuvių kalbų žodynas (Eesti-leedu sõnaraamat)

Vilnius: Baltic Printing House, 2015

 

„Estų-lietuvių kalbų žodynas“ pirmiausia skirtas mokytis estų kalbos, tačiau juo galima naudotis ir mokantis lietuvių kalbos.

 

Estiškosios dalies pagrindas – Estų kalbos instituto parengtas „Estų kalbos bazinis žodynas“ (2014), kurį sudaro 5000 svarbiausių estų kalbos žodžių. Atrenkant žodžius ir pateikiant jų formas buvo atsižvelgiama į žodžių ir jų formų dažnumą estų kalbos tekstyne ir jų reikalingumą kasdienio bendravimo situacijose.

Estų-lietuvių kalbų žodynas Estų-lietuvių kalbų žodynas Estų-lietuvių kalbų žodynas
Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai

Stumbrienė, V., Vilkienė, L., Prosniakova, H.

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai (365 глаголов литовского языка)

Vilnius: Eugrimas, 2015

 

Ši knyga skiriama tiems, kurie supranta rusiškai ir mokosi lietuvių kalbos. Ji padės susidoroti su sunkumais, kai reikia pasidaryti ar suprasti tam tikrą veiksmažodžio formą, pavartoti ją sakinyje. Knygoje atrinkti 365 dažnai vartojami lietuvių kalbos veiksmažodžiai ir pateikta jų formų sistema.

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai
Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

Kad nepritrūktų žodžių

Bingelienė, R.

Kad nepritrūktų žodžių

Vilnius: Eugrimas, 2014

 

Ramutės Bingelienės lietuvių kalbos B2 / C1 lygio leksikos mokymosi sąsiuviniai „Kad nepritrūktų žodžių“ skirti ugdyti leksinę lietuvių kalbos besimokančiųjų kompetenciją ir yra orientuoti į tuos, kurie jau senokai peržengė lietuvių kalbos slenkstį ir siekia aukštumų – lietuvių kalbos B2 / C1 mokėjimo lygio.

 

Mokymosi sąsiuviniai „Kad nepritrūktų žodžių“ skirti užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų studentams darbui su dėstytoju, kuris padėtų pasiaiškinti, kodėl kai kur galimi ne vienas, o keli variantai, kuris iš jų dažnesnis, tinkamesnis kalbantis žodžiu, o kuris labiau vartotinas raštu, kaip dar kitaip būtų galima tą patį pasakyti.

Kad nepritrūktų žodžių Kad nepritrūktų žodžių Kad nepritrūktų žodžių
Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

Žingsnis

Migauskienė, R.

Žingsnis

Vilnius: Eugrimas, 2014

 

Lietuvių kalbos gramatikos mokymosi sąsiuviniai ŽINGSNIS skirti suaugusiesiems, siekiantiems išmokti lietuvių kalbą B1 / B2 lygiu. Pirmajame sąsiuvinyje daugiau įtvirtinama bazinė gramatika: veiksmažodžių laikai, vardažodžių giminės, linksnių formos, linksnių ir linksnių su prielinksniais vartojimas. Antrasis sąsiuvinis skirtas neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų (dalyvių, pusdalyvių, padalyvių) darybai ir vartojimui, taip pat mokoma neapibrėžiamųjų įvardžių, įterpinių, jungtukų, dalelyčių. Kiekviename sąsiuvinyje yra po du kartojimo skyrius – viduryje ir gale.

Žingsnis Žingsnis Žingsnis
Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

Žodis žodį veja

Migauskienė, R., Vaisėtaitė, E.

Žodis žodį veja

Vilnius: Eugrimas, 2014

 

Lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuviniai ŽODIS ŽODĮ VEJA skirti suaugusiesiems, siekiantiems išmokti lietuvių kalbą B1 / B2 lygiu. Šie sąsiuviniai parengti mokytis kartu su mokytoju, kuris galėtų paaiškinti žodžių reikšmes, jų vartosenos galimybes ir darybos modelius, tačiau yra galimybė dirbti ir savarankiškai, nes vadovėlio pabaigoje pateikiami sudėtingesnių užduočių atsakymai. Lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuviniai ŽODIS ŽODĮ VEJA skirti suaugusiesiems, siekiantiems išmokti lietuvių kalbą B1 / B2 lygiu. Šie sąsiuviniai parengti mokytis kartu su mokytoju, kuris galėtų paaiškinti žodžių reikšmes, jų vartosenos galimybes ir darybos modelius, tačiau yra galimybė dirbti ir savarankiškai, nes vadovėlio pabaigoje pateikiami sudėtingesnių užduočių atsakymai.

Žodis žodį veja Žodis žodį veja Žodis žodį veja
Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

Lietuvių kalbos gramatika su pratimais

Laczházi, A., Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M.

Litván nyelvtan gyakorlatokkal

Lietuvių kalbos gramatika su pratimais (vengrų kalba)

Vilnius: Eugrimas, 2014

Lietuvių kalbos gramatika su pratimais Lietuvių kalbos gramatika su pratimais Lietuvių kalbos gramatika su pratimais
Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

Nė dienos be lietuvių kalbos

Stumbrienė V., Kaškelevičienė A

Nė dienos be lietuvių kalbos. Antroji knyga

Vilnius: Eugrimas, 2014

 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Nė dienos be lietuvių kalbos“ antroji knyga skiriama tiems mokiniams, kurie jau geba lietuviškai bendrauti įprastose kasdienio gyvenimo situacijose ir nori mokytis lietuvių kalbos aukštesniu lygiu.

 

Mokydamiesi pagal šį vadovėlį mokiniai pasieks „Slenksčio“ (B1) ir „Aukštumos“ (B2) kalbos mokėjimo lygius, t. y. taps savarankiškais kalbos vartotojais. Mokiniai gebės įvairiomis kalbos priemonėmis reikšti skirtingas komunikacines intencijas: gauti ir suteikti informaciją; pasakyti ir sužinoti požiūrį, nuomonę, pagrįsti savo nuomonę, argumentuoti; siūlyti, raginti ir įkalbinėti, atsisakyti ir kt.

 

Šis vadovėlis skiriamas tiek Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams, tiek užsienyje besimokantiems lietuvių kalbos. Vadovėlis tiks baltistikos centrų studentams, lituanistinių mokyklėlių mokiniams. Iš užsienio šalių į Lietuvą grįžtantys ir ketinantys lankyti bendrojo lavinimo mokyklas mokiniai, pasimokę iš šio vadovėlio, greičiau ir lengviau pritaps mokyklose ir gebės dalyvauti pamokose.

Nė dienos be lietuvių kalbos Nė dienos be lietuvių kalbos Nė dienos be lietuvių kalbos
Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

Gramatikos pratimai

Petrašiūnienė, E.

Gramatikos pratimai

Vilnius: Eugrimas, 2014

 

„Gramatikos pratimai“ skirti tiems, kurių lietuvių kalbos mokėjimo lygis yra B2–C1. Pirmojoje dalyje pateikiama įvairiausių gramatikos pratimų – ir lengvų, atkreipiančių dėmesįį vieną kitą svarbesnį dalyką, ir sunkesnių, padedančių įtvirtinti jau turimas žinias, ir sudėtingų,kuriems atlikti reikės mokytojo pagalbos ir daugiau laiko. Čia mokomasi įvairių gramatikos dalykų:visų vardažodžių linksnių, asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų veiksmažodžių formų, prieveiksmių,tarnybinių kalbos dalių, pasiaiškinama, kokią funkciją atlieka žodžiai, žodžių formos ar sakiniai.Kadangi siekiama ugdyti savarankišką kalbos vartotoją, gebantį kurti aiškų, gerai sukomponuotątekstą, tinkamai vartoti siejimo priemones, daug dėmesio skiriama taisyklingumui.„Gramatikos pratimai“ skirti darbui su mokytoju, ypač tie, kurie parengti rišlaus teksto pagrindu.

Gramatikos pratimai Gramatikos pratimai Gramatikos pratimai
Sveiki!

Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė-Eberhardt V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L.

Sveiki!

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014

Sveiki! Sveiki!
Langas į lietuvių kalbą

Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Našlėnaitė-Eberhardt V., Jakaitė-Bulbukienė K., Vaškevičienė L.

Langas į lietuvių kalbą

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014

 

Ši mokomoji knyga skirta kitakalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Knyga parašyta remiantis komunikacine svetimųjų kalbų mokymo metodika. Joje mokoma svarbiausių komunikacinių intencijų raiškos būdų, žodyno, lietuvių kalbos gramatikos, pateikiama įvairių  skaitymo, klausymo, kalbos vartojimo, kalbėjimo bei rašymo užduočių ir pratimų. Užduotys yra  patrauklios, aiškios ir tikroviškos – mokoma to, ko reikia realiame gyvenime (pasisveikinti, užsisakyti maisto, pasiteirauti ir suteikti informacijos, nusipirkti bilietą, drabužių, pasakyti savo negalavimus gydytojui ir pan.).

Knygoje yra 10 pamokų, ji skirta 100 akademinių valandų. Pabaigę šį kursą mokiniai turėtų gebėti vartoti svarbiausius žinomus posakius, susikalbėti kasdienėse įprastose situacijose, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų ir tinkamai į juos atsakyti, suprasti užrašus mieste, užsirašyti informaciją, parašyti trumpą laiškelį. Naudingos sociokultūrinės žinios padės mokiniams geriau jaustis ir prisitaikyti Lietuvoje, šalyje, į kurią jie atvyko.

Knyga parašyta lietuviškai, todėl skirta darbui su mokytoju. Gale pateikiama keletas gramatikos lentelių bei lietuvių-anglų kalbų žodynas.

Tikimės, kad ši knyga padės mokiniams pramokti lietuvių kalbos ir šiek tiek pažinti Lietuvą.

Langas į lietuvių kalbą Langas į lietuvių kalbą
Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners

Ramonienė M., Press I.

Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners

London, New York: Routledge, 2011

Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners
Langas į lietuvių kalbą

Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Našlėnaitė-Eberhardt V., Jakaitė-Bulbukienė K., Vaškevičienė L.

Langas į lietuvių kalbą

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011

 

Ši mokomoji knyga skirta kitakalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Knyga parašyta remiantis komunikacine svetimųjų kalbų mokymo metodika. Joje mokoma svarbiausių komunikacinių intencijų raiškos būdų, žodyno, lietuvių kalbos gramatikos, pateikiama įvairių skaitymo, klausymo, kalbos vartojimo, kalbėjimo bei rašymo užduočių ir pratimų. Užduotys yra patrauklios, aiškios ir tikroviškos – mokoma to, ko reikia realiame gyvenime (pasisveikinti, užsisakyti maisto, pasiteirauti ir suteikti informacijos, nusipirkti bilietą, drabužių, pasakyti savo negalavimus gydytojui ir pan.).
Knygoje yra 9 pamokos, ji skirta 70-90 akademinių valandų. Pabaigę šį kursą mokiniai turėtų gebėti vartoti svarbiausius žinomus posakius, susikalbėti kasdienėse įprastose situacijose, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų ir tinkamai į juos atsakyti, suprasti užrašus mieste, užsirašyti informaciją, parašyti trumpą laiškelį. Naudingos sociokultūrinės žinios padės mokiniams geriau jaustis ir prisitaikyti Lietuvoje, šalyje, į kurią jie atvyko.
Knyga parašyta lietuviškai, todėl skirta darbui su mokytoju. Gale pateikiama keletas gramatikos lentelių bei lietuvių-anglų kalbų žodynas.
Tikimės, kad ši knyga padės mokiniams pramokti lietuvių kalbos ir šiek tiek pažinti Lietuvą. 

Langas į lietuvių kalbą Langas į lietuvių kalbą Langas į lietuvių kalbą
Sveiki atvykę!

Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė-Eberhardt V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L.

Sveiki atvykę!

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011

Sveiki atvykę! Sveiki atvykę! Sveiki atvykę!
Labas! (Trečia knyga)

Prosniakova H., Stumbrienė V.,

Labas! (Trečia knyga)

Vilnius: Dizi, 2011

 

Parsisiųsti 3 knygą

Labas! (Trečia knyga) Labas! (Trečia knyga) Labas! (Trečia knyga)
Kaip sekasi?

Pribušauskaitė J.

Kaip sekasi?

Trumpas lietuvių kalbos kursas pažengusiems

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011

 

20 pamokų rinkinys, skirtas suaugusiems A2+ kalbos mokėjimo lygio mokiniams, norintiems įtvirtinti savo žinias ir žengti toliau – į B1 lygį. Mokomojoje knygelėje pateikiama dialogų, skaitomų tekstų, gramatikos pratimų, recepcinių ir produkcinių užduočių, kurias mokytojas galėtų panaudoti kūrybiškai. 

Kaip sekasi? Kaip sekasi? Kaip sekasi?
Labas!

Prosniakova H., Stumbrienė V.,

Labas! (Pirma ir antra knyga)

Vilnius: Žara, 2009

 

Parsisiųsti 1 knygą

Parsisiųsti 2 knygą

 

Lietuvių kalbos vadovėlis (elementorius) ir pratybų sąsiuvinis su kompaktine plokštele 7-8 metų užsienio lietuvių švietimo įstaigų vaikams.

Leidinys parengtas ir išleistas vykdant 2008 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos darbo plane numatytos Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos priemonę „įgyvendinti migruojančių šeimų vaikų ugdymo planą“.

Labas! Labas! Labas!
Po truputį

Ramonienė M., Vilkienė L. 
Po truputį
Vilnius: Baltos lankos, 2008

 

Išėjo naujas lietuvių kalbos kaip svetimosios vadovėlio “Po truputį” leidimas. Dvi atnaujinto ir pataisyto vadovėlio knygas, mokinio knygą su kompaktine plokštele ir pratybų sąsiuvinį, perleido leidykla „Baltos lankos“. 

Šis vadovėlis padės išmokti bendrauti lietuviškai - kalbėti ir rašyti, skaityti ir suprasti tekstus iš klausos. Jis skiriamas kitakalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos, tiks taip pat ir tiems, kurie jau anksčiau buvo pradėję, bet nepakankamai gerai išmokę vartoti kalbą. Vadovėlis parašytas remiantis komunikacine svetimų kalbų mokymo metodika. 3 vadovėlio knygos - mokinio knyga su kompaktine plokštele, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga - padės išmokti šnekamosios ir rašytinės lietuvių kalbos, tarties, pagrindinių gramatikos ir žodyno dalykų, komunikacijos svarbiausiose gyvenimo situacijose. Vadovėlyje “Po truputį” gausu dialogų, kitokių tekstų, užduočių, pratimų, linksmų iliustracijų, padedančių atlikti užduotis ir lengviau atsiminti žodžius ir kitą mokomąją medžiagą. Šis vadovėlis skirtas darbui su mokytoju, bet tiks ir savarankiškam mokymuisi tiems, kurie jau moka lietuviškai, bet jiems stinga įgūdžių ir gebėjimų bendrauti.

Po truputį Po truputį Po truputį Po truputį Po truputį Po truputį
Sveiki atvykę!

Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L.

Sveiki atvykę!

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008

 

Mokomoji priemonė parengta intensyviems 20 val. mainų programų studentų pradedančiųjų kursams (Crash course).

Sveiki atvykę! Sveiki atvykę! Sveiki atvykę!
Practical Grammar of Lithuanian

Ramonienė M., Pribušauskaitė J.
Practical Grammar of Lithuanian

Vilnius: Baltos lankos, 2008


Išleista „Practical Grammar of Lithuanian“. Tai į anglų kalbą išversta Meilutės Ramonienės ir Joanos Pribušauskaitės „Praktinė lietuvių kalbos gramatika“. Gramatiką išleido leidykla „Baltos lankos“. Ši knyga skirta tiems, kurie mokosi lietuvių kalbos gramatikos norėdami išmokti bendrauti.

Practical Grammar of Lithuanian Practical Grammar of Lithuanian Practical Grammar of Lithuanian
Praktinė lietuvių kalbos gramatika

Ramonienė M., Pribušauskaitė J.

Praktinė lietuvių kalbos gramatika

Vilnius: Baltos lankos, 2008


Perleista pataisyta ir papildyta „Praktinė lietuvių kalbos gramatika“. Gramatikos autorės - Meilutė Ramonienė ir Joana Pribušauskaitė, gramatiką išleido leidykla „Baltos lankos“.

Tai funkcinė lietuvių kalbos gramatika, kur taikomas labiau komunikacinis nei struktūrinis požiūris į lietuvių kalbos gramatikos mokymąsi. Ši knyga skirta kalbos vartotojams, kalbėtojams ir rašantiems tekstus, kuriantiems kalbą, ji padės norimai reikšmei parinkti tinkamos raiškos būdus.

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai

Stumbrienė V., Vilkienė L., Roebuck W.
365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai
Vilnius: Tyto alba, 2008.

Knygoje „365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai“ pateikiama išsami informacija apie 365 dažnai lietuvių kalboje vartojamus veiksmažodžius: pagrindinės veiksmažodžių formos, asmenuojamosios ir neasmenuojamosios veiksmažodžių formos, veiksmažodžių valdomi linksniai, priešdėliai, kuriuos dažniausiai prisijungia aptariami veiksmažodžiai. Veiksmažodžių reikšmės ir veiksmažodžių vartosenos pavyzdžiai išversti į anglų kalbą.

Prosniakova H., Stumbrienė V.,
Mano ir tavo šalis Lietuva (Trečia knyga)
Vilnius: UAB „Dizi“, 2011

Mano ir tavo šalis Lietuva (Antra knyga)

Prosniakova H., Stumbrienė V.,
Mano ir tavo šalis Lietuva (Antra knyga)
Vilnius: 72 sprendimai, 2007

 

Lietuvių kalbos vadovėlis, ir pratybų sąsiuvinis 11 - 14 metų mokiniams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos.

Mano ir tavo šalis Lietuva (Antra knyga) Mano ir tavo šalis Lietuva (Antra knyga)
Mano ir Tavo šalis Lietuva

Prosniakova H., Stumbrienė V.,
Mano ir tavo šalis Lietuva
Vilnius: Homo liber, 2007.


Lietuvių kalbos vadovėlis, skirtas mokiniams nuo 11 iki 14 metų, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Ši mokymo priemonė padės suformuoti „Slenksčio“ lygį (Threshold).

Teach Yourself Lithuanian

Ramonienė M., Stumbrienė V.,

Teach Yourself Lithuanian

London: Hodder Education, 2006

Teach Yourself Lithuanian Teach Yourself Lithuanian Teach Yourself Lithuanian
Mokomės lietuvių kalbos

Kutanovienė E.

Mokomės lietuvių kalbos

Vilnius, 2005

 

Lietuvių kalbos vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis vienuoliktai, dvyliktai klasei.

Ištark...

Kruopienė I.

Ištark...

Vilnius: Gimtasis žodis, 2004


Ištark... – taisyklingos tarties mokomoji knyga ir kompaktinė plokštelė – padės lavinti lietuvių kalbos tartį, formuoti kirčiavimo ir intonavimo įgūdžius. Taisyklingos tarties čia mokoma remiantis šiuolaikine kalbų dėstymo metodika. Mechaninio kartojimo užduotys derinamos su kūrybinėmis, o patrauklūs tekstai skatins mokyti(s) ne tik taisyklingos, bet ir vaizdingos kabos. Knyga patogu naudotis ir su mokytoju, ir savarankiškai.

Ištark... Ištark... Ištark...
Praktinė lietuvių kalbos gramatika

Ramonienė M., Pribušauskaitė J.

Praktinė lietuvių kalbos gramatika

Vilnius: Baltos lankos, 2004

 

Ši praktinė lietuvių kalbos gramatika - naujo tipo lietuvių kalbos gramatika, pristatanti kalbos gramatinę sandarą funkciniu aspektu. Į kalbos gramatinę sistemą žvelgiama ne kaip į apibrėžtą taisyklių rinkinį, bet kaip į kalbos išteklius, leidžiančius kurti prasmes vartojant lietuvių kalbą kaip susižinojimo, bendravimo priemonę. Gramatikos adresatas - įvairių lygių, bet labiausiai - pažengusiųjų ir mokančiųjų lietuviškai lygio mokiniai, kurie jau geba lietuviškai bendrauti, bet stokoja bendro gramatinės sandaros vaizdo, gramatinės sinonimikos.

Praktinė lietuvių kalbos gramatika Praktinė lietuvių kalbos gramatika Praktinė lietuvių kalbos gramatika
365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов литовского языка

Prosniakova H., Stumbrienė V., Vilkienė L.

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов литовского языка

Vilnius: Homo liber, 2004

Ši knyga skiriama tiems, kurie supranta rusiškai, mokosi lietuvių kalbos ir susiduria su sunkumais, kai reikia padaryti ar suprasti tam tikrą veiksmažodžio formą. Knygoje atrinkti 365 dažnai vartojami lietuvių kalbos veiksmažodžiai ir pateikta jų formų sistema. Vienas knygos puslapis skiriamas vienam veiksmažodžiui.

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов литовского языка 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов литовского языка 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов литовского языка
Mano ir Tavo šalis Lietuva

Prosniakova H., Stumbrienė V.

Mano ir Tavo šalis Lietuva

Vilnius: Kronta, 2003

Lietuvių kalbos vadovėlis ir mokytojo knyga. Vadovėlis, skirtas mokiniams nuo 12 iki 16 metų, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Ši mokymo priemonė padės suformuoti „Slenksčio“ lygį (Threshold).

Žodžio paunksmėje

Bingelienė R.

Žodžio paunksmėje

Lietuvių kalbos vadovėlis 10 klasei. 1 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2002.


Bingelienė R.

Žodžio paunksmėje

Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 10 klasei. 1 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2002.


Bingelienė R.

Žodžio paunksmėje

Lietuvių kalbos vadovėlis 10 klasei. 2 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2003.


Bingelienė R.

Žodžio paunksmėje

Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 10 klasei. 2 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2003.

Nė dienos be lietuvių kalbos

Stumbrienė V., Kaškelevičienė A

Nė dienos be lietuvių kalbos

Vilnius: Gimtasis žodis, 2001


Stumbrienė V., Kaškelevičienė A.

Nė dienos be lietuvių kalbos

Mokytojo knyga

Vilnius: Gimtasis žodis, 2002


Stumbrienė V., Kaškelevičienė A.

Nė dienos be lietuvių kalbos

2 kompaktinės plokštelės

Vilnius: Gimtasis žodis, 2002

Nė dienos be lietuvių kalbos Nė dienos be lietuvių kalbos Nė dienos be lietuvių kalbos Nė dienos be lietuvių kalbos Nė dienos be lietuvių kalbos Nė dienos be lietuvių kalbos
365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai

Stumbrienė V., Vilkienė L., Roebuck W.

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai (lietuvių-anglų kalbomis)

Vilnius: Homo liber, 2002

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai
Pasikartokime

Bingelienė R., Kutanovienė E.

Pasikartokime

Vilnius: A. Varno personalinė įmonė, 2001

 

Lietuvių kalbos pratimai aukštesniųjų klasių moksleiviams.

Pasikartokime Pasikartokime Pasikartokime
Žodžių tiltai

Petrašiūnienė E.

Žodžių tiltai

Lietuvių kalbos vadovėlis 6 klasei. 1 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 1999


Petrašiūnienė E.

Žodžių tiltai

Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 6 klasei. 1 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 1999


Petrašiūnienė E.

Žodžių tiltai

Lietuvių kalbos vadovėlis 6 klasei. 2 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2000.


Petrašiūnienė E.

Žodžių tiltai

Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 6 klasei. 2 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2000

Atverk duris

Kaladytė V.

Atverk duris

Lietuvių kalbos vadovėlis 7 klasei. 1 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2000


Kaladytė V.

Atverk duris

Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 7 klasei. 1 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2000


Kaladytė V

Atverk duris

Lietuvių kalbos vadovėlis 7 klasei 2 dalis.

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2001


Kaladytė V

Atverk duris

Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 7 klasei. 2 dalis

Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2000.

Po truputį - Kompaktinis diskas

Ramonienė M., Vilkienė L.
Kompaktinis diskas Po truputį
Vilnius: Baltos lankos, Elektroninės leidybos namai, 2001

 

kompiuterinė lietuvių kalbos savarankiško mokymosi priemonė

Po truputį - Kompaktinis diskas Po truputį - Kompaktinis diskas Po truputį - Kompaktinis diskas

Vilkienė L.

Teksto supratimo užduotys nelietuvių mokyklų aukštesniųjų klasių mokiniams

Vilnius: Gimtasis žodis, 2000.

Vilkienė L., Žemaitis R.

Lietuvių kalbos testai nelietuviškų mokyklų abiturientams

Vilnius: Leidybos centras, 1999

Po truputį - Mokinio knyga

Ramonienė M., Vilkienė L.

Po truputį

Vilnius: Baltos lankos, 1998

Po truputį - Mokinio knyga Po truputį - Mokinio knyga Po truputį - Mokinio knyga Po truputį - Pratybų sąsiuvinis Po truputį - Pratybų sąsiuvinis Po truputį - Pratybų sąsiuvinis Po truputį - Mokytojo knyga Po truputį - Mokytojo knyga Po truputį - Mokytojo knyga
Skaitome lietuviškai

Pribušauskaitė J., Bagdonavičienė D.

Skaitome lietuviškai

Vilnius: Pradai, 1998

Skaitome lietuviškai Skaitome lietuviškai Skaitome lietuviškai
Trumpas lietuvių kalbos fonetikos aprašas

Kruopienė I.

Trumpas lietuvių kalbos fonetikos aprašas

Vilnius: VU, 1996.

Trumpas lietuvių kalbos fonetikos aprašas Trumpas lietuvių kalbos fonetikos aprašas Trumpas lietuvių kalbos fonetikos aprašas
Lithuanian Pictorial Dictionary

Babickienė Z., Bareikytė A.

Lietuviškas paveikslėlių žodynas

Vilnius: Baltos lankos, 1996

Lithuanian Pictorial Dictionary Lithuanian Pictorial Dictionary Lithuanian Pictorial Dictionary
Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners

Ramonienė M., Press I.

Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners

London, New York: Routledge, 1996

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS