Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Mokymo priemonės

Nė dienos be lietuvių kalbos

Stumbrienė V., Kaškelevičienė A

Nė dienos be lietuvių kalbos

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018

 

Vadovėlis skiriamas įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų, interesų ir išsilavinimo žmonėms, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Vadovėlyje mokoma svarbiausių komunikacinių intencijų raiškos, žodyno, paprastai, aiškiai ir nuosekliai pateikiami lietuvių kalbos gramatikos pagrindai.  Daug dėmesio skiriama sociokultūrinei kompetencijai ugdyti, kad mokiniai įgytų bendravimo patirties lengvai nuspėjamose kasdienio gyvenimo situacijose, susipažintų su lietuvių gyvenimo būdu, elgesio normomis, gebėtų lengviau suvokti lietuvių ir savo kultūros skirtumus.

 

Mokydamiesi pagal šį vadovėlį mokiniai siektų Pusiaukelės (A2) lygio ir gautų tvirtus pagrindus toliau mokytis lietuvių kalbos. Pradedantiesiems rekomenduojama mokytis su mokytoju, šiek tiek kalbantys lietuviškai galėtų mokytis ir savarankiškai.

Lietuvių kalbos mokėjimo lygių aprašai

 

Stumbrienė, V.

Lūžis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016

 

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., Vilkienė, L.

Pusiaukelė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016

 

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., Vilkienė, L.

Slenkstis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016

 

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., Vilkienė, L.

Aukštuma

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016

Complete Lithuanian

Stumbrienė, V., Ramonienė, M.

Complete Lithuanian

London: John Murray Learning, 2016

Lietuva čia ir ten

Šios mokymo priemonės įsigyti negalima, jos PDF formatu ieškokite svetainėje www.esparama.lt

Lietuvių kalbos veiksmažodžiai

Stumbrienė, V., Vilkienė, L.

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai (365 verbi lituani)

Vilnius: Eugrimas, 2015

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS