Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Kitos knygos

Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose

Vilkienė V., Vilkaitė-Lozdienė, L., Bružaitė-Liseckienė, J.

Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019

 

Studijoje, remiantis projekto „Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ (2017–2019 m.) duomenimis, analizuojamas Vilniaus lietuviškų, lenkiškų ir rusiškų gimnazijų trečių klasių mokinių lietuvių kalbos mokėji-mas, kalbinės nuostatos ir motyvacija. Atskiruose skyriuose pristatoma tyrimo metodika, tiriamųjų grupės, analizuojamas tikslinių grupių žodyno dydis, jo ryšys su sociolingvistiniais veiksniais, taip pat aptariami C testo rezultatai, atspindintys bendrą lietuvių kalbos mokėjimo kokybę, jų koreliacija su sociolingvistinėmis mo-kinių charakteristikomis, pateikiami skirtingoms tiriamųjų grupėms būdingi motyvacijos ir nuostatų įtakos lietuvių kalbos mokėjimui modeliai.

Lingvodidaktikos terminų žodynas

Ramonienė, M., Brazauskienė, J., Burneikaitė, N., Daugmaudytė, J., Kontutytė, E., Pribušauskaitė, J.

Lingvodidaktikos terminų žodynas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012

Multilingualism in Lithuanian Cities

Ramonienė, M., Extra, G.

Multilingualism in Lithuanian Cities: Languages at Home and School in Vilnius, Kaunas and Klaipėda

Vilnius/Tilburg: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011

Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas: Keletas metodikos klausimų

Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Stumbrienė, V., Vilkienė, L.

Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas: Keletas metodikos klausimų 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009

 

Knygoje aptariami svarbūs svetimosios kalbos mokymo aspektai, svarbiausios sąvokos, kalbos mokėjimo lygiai; pateikiama patarimų, kaip mokyti pradedančiuosius, kaip ugdyti produkcinius ir recepcinius gebėjimus.

Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Stumbrienė V., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vilkienė L.

Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

Vilnius: Firidas, 2008, 338 p.

 

Leidinyje išsamiai aptariama, kaip aprašyti, planuoti, organizuoti svetimųjų kalbų mokymąsi, mokymą ir vertinimą. Jis skirtas įvairių sričių specialistams, susijusiems su kalbų mokymu, vadovėlių ir kitų mokomųjų priemonių rašymu, testavimu, svetimųjų kalbų mokytojų rengimu ir jų kvalifikacijos gerinimu; siekiama paskatinti apmąstyti darbo tikslus ir metodus, palengvinti įvairių šalių ir sričių specialistų bendradarbiavimą ir pasiūlyti vienodą pamatą programoms, testavimo sistemai kurti ir kvalifikacijoms apibūdinti.

Testo sandų ir užduočių rengimo klausimynai

Stumbrienė V.,
Testo sandų ir užduočių rengimo klausimynai
Vilniaus universitetas, 2008

Lūžis

Stumbrienė V.,
Lūžis
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007

 

Žemiausio (A1) lietuvių kalbos mokėjimo lygio aprašas.

Pasirenk egzaminams pats!

Pasirenk egzaminams pats!

Sudarė: R. Totoraitis, G. Jurgutavičiūtė, R. Šavareikaitė

 

Testus parengė: R. Bingelienė, E. Kutanovienė, R. Migauskienė, R. Narbuntaitė-Rasimavičienė, E. Petrašiūnienė, J. Pribušauskaitė, I. Raščiuvienė, V. Stumbrienė, A. Valančiauskienė, L. Vilkienė.

Vilnius: ŠAC, 2006.

 

Informacija valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų kandidatams. Leidinyje apibūdinami egzaminai, pateikiami testų pavyzdžiai, vertinimo kriterijai.

Trylika klausimų apie lietuvių kalbą

Ramonienė M. 
Trylika klausimų apie lietuvių kalbą 
Vilnius: Lietuvos institutas, 2008

Kasmetinei Londono kalbų mugei Lietuvos instituto iniciatyva angliškai išleista nuotaikinga knygelė. Joje galima rasti atsakymų į klausimus apie lietuvių kalbos vartojimą ir vartotojus, mokymąsi, apie kalbos kilmę, ryšius su kitomis kalbomis ir kitus dalykus.

Kalbos testų ir jų užduočių rengimo gairės

Kalbos testų ir jų užduočių rengimo gairės

Parengė J. Pribušauskaitė, L. Vilkienė

Vilnius: Apostrofa, 2006

 

Parengtas Europos kalbų testuotojų asociacijos (ALTE) darbų pagrindu. Leidinyje bendrais bruožais supažindinama su testų teorija, aptariami testų kūrimo etapai, pateikiama užduočių pavyzdžių.

Pusiaukelė

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., Vilkienė, L.

Pusiaukelė

Vilnius: Apostrofa, 2006

 

A2 kalbos mokėjimo lygio turinio aprašas.

Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos mokytojams

Stumbrienė V.

Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos mokytojams

Vilnius: ŠAC, 2006


Lietuvių kalbos mokėjimo A1, A2, B1 lygių turinio aprašas, skirtas bendrojo lavinimo mokykloms. Leidinys parengtas vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos priemonę Įgyvendinti migruojančių šeimų vaikų ugdymo planą.

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai. Statistinė analizė. Kokybinė analizė

Kaladytė V., Kutanovienė E., Prosniakova H., Stumbrienė V., Vilkienė L

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai. Statistinė analizė. Kokybinė analizė

Lietuvių valstybinė kalba: tiriamasis darbas

Vilnius, 2004

Slenkstis

Ramonienė M., Narbutas E., Pribušauskaitė J., Skapienė S., Vilkienė L.

Slenkstis

Antras pataisytas leidimas

Vilnius: Gimtasis žodis, 2002

 

B1 kalbos mokėjimo lygio turinio aprašas.

Aukštuma

Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapienė S., Vilkienė L.

Aukštuma

Strasbourg: Council of Europe Press, 2000

 

B2 kalbos mokėjimo lygio turinio aprašas

Valstybinės kalbos mokymo programa

Ramonienė M.,

Valstybinės kalbos mokymo programa

Vilnius: Danielius, 1997

Slenkstis

Narbutas E., Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapienė S., Vilkienė L.

Slenkstis

Strasbourg: Council of Europe Press, 1996

Valstybinė kalba nelietuvių mokyklose

Musteikienė I., Ramonienė M.

Valstybinė kalba nelietuvių mokyklose

Vilnius: Gimtasis žodis, 1996

Valstybinės kalbos bendroji programa nelietuvių mokykloms

Musteikienė I., Ramonienė M.

Valstybinės kalbos bendroji programa nelietuvių mokykloms

Vilnius: Leidybos centras, 1995

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS