Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai

Projekto svetainė

 

Projekto vadovė 

doc. dr. Meilutė Ramonienė

 

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

 

Projekte dalyvaujančios institucijos

Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuvių kalbos institutas

 

Rėmėjas 

Lietuvos mokslo taryba

 

Projekto trukmė

2010-2012 m.

 

Projekto tikslas

Ištirti dabartinę Lietuvos miestų ir miestelių sociolingvistinę ir ekolingvistinę situaciją, gyventojų kalbinį elgesį, kalbinį repertuarą, kalbinių atmainų pasirinkimą vartojimui įvairiose privataus ir viešojo gyvenimo srityse ir kalbines nuostatas ir parengti sociolingvistinę situaciją atspindinčių Lietuvos žemėlapių rinkinį.

 

Projekto uždaviniai

  • Parengti universalų metodologinį sociolingvistinio žemėlapio modelį;
  • kiekybiniais metodais ištirti dabartinę Lietuvos sociolingvistinę padėtį: Lietuvos miestų ir miestelių gyventojų kalbinį repertuarą, kalbų ir tarmių mokėjimą, t.y. deklaruojamą kalbinę kompetenciją, ir vartojimą įvairiose sferose ir kalbines nuostatas;
  • kiekybinių sociolingvistinių duomenų pagrindu parengti žemėlapių rinkinį, parodantį kalbinį elgesį, kalbines nuostatas ir įvairių veiksnių (amžiaus, lyties, išsilavinimo, tautinės tapatybės, gimimo ir gyvenamosios vietos, sėslumo ir kt.) sąsajas;
  • kokybiniais metodais ištirti atskirų  regionų, miestų ir miestelių kalbinio elgesio ypatumus;
  • parengti studiją, atskleidžiančią sociolingvistinę ir ekolingvistinę situaciją;
  • parengti plačiajai visuomenei skirtą leidinį su sociolingvistiniais žemėlapiais;
  • suorganizuoti projekto rezultatų sklaidai skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją.

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS