Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Miestai ir kalbos

Projekto svetainė

http://projektai.vu.lt/miestaiirkalbos 

  

Rėmėjas

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

 

Atsakingoji institucija

Vilniaus universitetas

 

Partneriai
Vytauto Didžiojo universitetas
Lietuvių kalbos institutas

Projekto vadovė

doc. dr. Meilutė Ramonienė

Projekto tikslas

ištirti didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose) vartojamų kalbų ir tautinės tapatybės santykį, numatyti su kalba susijusio tautinio identiteto išsaugojimo perspektyvas.

 

Projekto uždaviniai

 1. Ištirti didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų namie vartojamas kalbas, nustatyti dominuojančias ir kitas vartojamas kalbas ar kalbų atmainas, jų pasirinkimą vartojimui ir gyvybingumą: atlikti kiekybinę 8-10 metų amžiaus moksleivių apklausą pagal tarptautinio miesto kalbų tyrimo projekto klausimyną ir bendrus principus.
 2. Kiekybiškai ištirti didžiųjų Lietuvos miestų suaugusių gyventojų kalbų ar kalbų atmainų vartojimą įvairiose gyvenimo srityse ir kalbines nuostatas bei sąsajas su tautine tapatybe: atlikti reprezentatyvią apklausą apie kalbų mokėjimą ir vartojimą viešojoje ir privačiojoje sferose, ištirti sakytinės ir rašytinės kalbos vartojimo tendencijas, kalbines nuostatas bei sąsajas su etnine tapatybe.
 3. Kokybiškai išanalizuoti pasirinktų respondentų grupių pagal darbo sferas ir etninę grupę kalbų mokėjimą, realų kalbinių atmainų vartojimą įvairiose sferose bei kalbines nuostatas ir ryšį su tautiniu identitetu bei jo išlaikymu globalizacijos sąlygomis.
 4. Tyrimo rezultatų pagrindu parengti rekomendacijas kalbų politikos gairėms ir kalbų planavimui.
 5. Sukurti projekto interneto svetainę tyrimo rezultatams ir projekto sklaidai.
  Planuojama suorganizuoti 3 metodologinius ir 3 tyrimo rezultatų pristatymo seminarus, 2 konferencijas, parengti kolektyvinę monografiją ir straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniams bei metodinę medžiagą mokykloms ir kitiems švietimo darbuotojams. Tolimesnė perspektyva – lyginamoji knyga su kitomis Baltijos šalimis.

Projekto vadovė

docentė, daktarė Meilutė Ramonienė VU, Lituanistinių studijų katedros vedėja, docentė

 

Mokslininkų grupės nariai 

 • docentė, daktarė Loreta Vilkienė VU Lituanistinių studijų katedros docentė
 • docentė, daktarė Regina Kliukienė VU Baltistikos katedros docentė
 • docentė, daktarė Inesa Šeškauskienė VU Anglų filologijos katedros vedėja, docentė
 • docentė, daktarė Jelena Brazauskienė VU Slavistikos katedros docentė
 • docentė, daktarė Ala Lichačiova VU Slavistikos katedros
 • daktarė Kinga Geben VU Polonistikos centro lektorė
 • Daumantas Katinas VU Vokiečių filologijos katedros asistentas
 • daktarė Jurga Daugmaudytė VU Užsienio kalbų instituto Romanų kalbų katedros lektorė
 • Aušra Valančiauskienė VU, Lituanistinių studijų katedros asistentė
 • docentė, daktarė Ineta Savickienė VDU Regionistikos katedros vedėja, docentė
 • Laura Čubajevaitė VDU, Lietuvių filologijos katedros doktorantė
 • docentė, daktarė Violeta Kalėdaitė VDU Anglų filologijos katedros vedėja, docentė
 • daktarė Loreta Vaicekauskienė LKI Kalbos kultūros skyriaus vadovė
 • docentė, daktarė Laima Kalėdienė LKI Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
 • Giedrius Tamaševičius LKI Kalbos kultūros skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas
 • daktarė Simona Mačiukaitė, Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštosios mokyklos darbuotoja
 • daktarė Natalija Kasatkina (projekto konsultantė) Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro vadovė, yriausioji mokslo darbuotoja
 • daktarė Gabrielė Hogan Brun Bristolio (Didžioji Britanija) universiteto, vyr. mokslinė bendradarbė
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS