Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas

Projekto vadovė 

  • prof. dr. Meilutė Ramonienė

Vykdančioji institucija

  • Vilniaus universitetas 

Rėmėjas 

  • Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

Projekto trukmė

  • 2015–2017 m. 

Projekto tikslas

  • Detaliai išanalizuoti lietuvių kalbos diasporoje ypatumus, kalbos mokėjimo lygį, kalbos nykimo reiškinius ir skleisti visuomenėje šią mokslinę informaciją. 

Projekto uždaviniai:

  • išanalizuoti  emigrantų lietuvių kalbos mokėjimo lygį pagal gebėjimų skales;
  • ištirti įvairių kartų emigrantų, mokančių lietuvių kalbą, lingvistinę kompetenciją (gramatikos, leksikos, diskurso ir pan. ypatumus) specialiai parengtais testais, išanalizuoti  lietuvių kalbos praradimo ir kodų kaitos reiškinius;
  • sukurti interneto svetainę, leidžiančią teikti mokslinio pobūdžio ir mokomąją informaciją ir pagalbą dėl dvikalbystės ugdymo ir lietuvių kalbos išlaikymo.

Projekto svetainė:

    Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS