Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė

VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005

Projekto vadovė 

doc. dr. Loreta Vilkienė

 

Projekto vykdytojas

Vilniaus universitetas

 

Projekto partneriai

Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.             

Projekto trukmė

2012-2014 m.

 

Projekto tikslas

Užsienio Lituanistikos (baltistikos) centrų stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas. Bus plėtojami Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio lituanistikos centrų bendradarbiavimo tinklai (tiesioginiai ir virtualūs), skatinamas bendradarbiavimas, gerinama lituanistikos užsienyje ir Lietuvoje dėstymo kokybė, lituanistikos centrams teikiama metodinė, mokslinė ir materiali parama.

 

Projekto uždaviniai

  • Siekti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų tarpusavio bendradarbiavimo bei ryšių su kraštų lietuvių bendruomenėmis palaikymo; stiprinti lituanistikos koordinavimą.
  • Skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų studentų ir dėstytojų mainus.
  • Užtikrinti Lituanistikos centrų veiklai reikalingą paramą tokiose srityse: dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo, centrų aprūpinimo metodine, mokslo ir mokomąja literatūra bei įranga.

Renginiai

  • Prof. Jolantos Gelumbeckaitės paskaitos (2013 m. vasario 27-28 d.)
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS