Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Lengvai skaitomos kalbos (LSK) populiarinimas socialinei įtraukčiai skatinti

Projekto numeris

 • 2020-1-LV01-KA204-077527 

Projekto trukmė

 • Nuo 2020-10-01 iki 2022-10-01 

Projekto tikslai

 • Projekto tikslas yra atlikti lyginamąjį LSK situacijos projekto šalyse partnerėse tyrimą. Visi planuojami projekto rezultatai turi lyginamąjį aspektą – taip siekiama inovatyvios perspektyvos. Projekto tarptautiškumas leidžia užtikrinti dalijimąsi gerąja patirtimi, kurios partneriai jau yra įgiję kituose ERASMUS projektuose, ir sudaro sąlygas lyginti mažiau kalbėtojų turinčias ES kalbas (lietuvių, latvių ir slovėnų). Šios strateginės partnerystės tikslas –skatinti raštingumą ir kvalifikacijos kėlimą, kuriant metodinę ir edukacinę medžiagą. 

Planuojami rezultatai 

 • Lyginamasis tyrimas, apžvelgiantis žmonių, kurių skaitymo gebėjimai nuolat ar laikinai yra riboti, taip pat LSK tekstų kūrėjų, vertėjų, tyrėjų ir plačiosios visuomenės nuostatos LSK atžvilgiu.
 • Lyginamasis tekstų LSK rašymo gairių tyrimas projekte dalyvaujančiose šalyse.
 • Internetinis kursas LSK vertėjams ir tekstų kūrėjams.
 • Daugiakalbiai atviri švietimo ištekliai: žodynai su sinonimais  bei rekomenduojama leksika ir kita LSK aktualia medžiaga.
 • Lygiams pritaikyti skaitiniai.
 • LSK lygių aprašai ir atlikčių standartai.

Projekto partneriai

 • Latvijos universiteto Taikomosios kalbotyros centras (Latvija)
 • „The Easy-to-Read Agency“ (Latvija)
 • „Zavod RISA“ (RISA Institutas, Bendrojo, funkcinio ir kultūrinio raštingumo centras, Slovėnija)
 • Informacijos kaupimo ir sklaidos centras (IKSC, Lietuva)
 • Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros institutas 
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS