Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui

Projekto vadovė 

 • doc. dr. Loreta Vilkienė

Projekto dalyviai:

 • dokt. Justina Bružaitė
 • dr. Laura Vilkaitė

Vykdančioji institucija

 • Vilniaus universitetas  

Rėmėjas 

 • Valstybinė lietuvių kalbos komisija  

Projekto trukmė

 • 2017 m. kovo 1 d. – 2019 m. vasario 28 d. 

Projekto tikslas

 • Ištirti Vilniaus mokyklų baigiamųjų klasių moksleivių – lietuvių, lenkų ir rusų – lietuvių kalbos mokėjimo kokybę, išanalizuoti, kaip ji priklauso nuo kalbinių nuostatų ir motyvacijos mokytis lietuvių kalbos. 

Projekto uždaviniai:

 • apžvelgti ir apibendrinti užsienio tyrimus, kuriuose gilintasi į valstybinės kalbos ir jos mokymosi motyvacijos ar valstybinės kalbos mokėjimo ir kalbinių nuostatų santykį, atskleisti tendencijas, vyraujančias įvairiose užsienio šalyse;
 • atlikus kokybinę ir kiekybinę testų analizę pateikti įžvalgų apie tiriamosios grupės gimtakalbių kalbos vartojimo kokybę;
 • atskleisti, kaip tiriamųjų lietuvių kalbos mokėjimo kokybė koreliuoja su jų kalbinėmis nuostatomis ir (negimtakalbių atveju) jų motyvacija mokytis šios kalbos;
 • parengti mokslinę studiją, atskleidžiančią projekto rezultatus; taip pat parengti 3 pranešimus mokslinėse konferencijose, perskaityti viešą paskaitą projekto rezultatų tema.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS