Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedra 2019 m. balandžio 15 d. laimėjo Nacionalinio egzaminų centro skelbtą konkursą ir dalyvauja projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) veikloje ,,Asmens bendrųjų gebėjimų (bendravimo lietuvių kalba) testavimo sistemos sukūrimas“.

 

Projekto trukmė 

  • 2019–2021 m.

Projekto tikslas

  • Parengti lietuvių kalbos mokėjimo lygių testų modelius, atitinkančius lietuvių kalbos mokėjimo lygių reikalavimus ir leidžiančius patikrinti vertinamo asmens skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimus.

Projekto uždaviniai:

  • Parengti testų modelius:

– mokyklinio amžiaus (14–17 metų) asmenims (A1, A2, B1, B2 mokėjimo lygių);

– suaugusiesiems skirtus (A2, B1, B2, C1 mokėjimo lygių).

  • Parengti testų užduočių komplektus, skirtus:

– mokyklinio amžiaus (14–17 metų) asmenų, siekiančių įsivertinti lietuvių kalbos mokėjimo lygį, testams – iš viso 44 komplektai;

– suaugusiųjų, siekiančių įsivertinti lietuvių kalbos mokėjimo lygį, testams – iš viso 43 komplektai.

 

Projekte dalyvaujantys asmenys:

  • Ramutė Bingelienė, Justina Bružaitė-Liseckienė, Rita Migauskienė, Elvyra Petrašiūnienė, Joana Pribušauskaitė, Virginija Stumbrienė, Aušra Valančiauskienė, Lina Vaškevičienė

Daugiau informacijos https://www.nec.lt/674/

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS