Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Emigrantų kalba

Projekto vadovė 

prof. dr. Meilutė Ramonienė

 

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

 

Rėmėjas 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

Projekto trukmė

2011-2013 m.


Projekto tikslas

Išanalizuoti dabartinę senųjų ir naujųjų Lietuvos emigracijos bangų sociolingvistinę ir ekolingvistinę situaciją, naujųjų ir senųjų emigrantų kalbinį elgesį, kalbinį repertuarą, kalbinių atmainų pasirinkimą vartojimui įvairiose privataus ir viešojo gyvenimo srityse, kalbines nuostatas, sąsajas su tautine tapatybe ir etnolingvistinį gyvybingumą.

 

Projekto uždaviniai:

  • Kiekybiškai ištirti Lietuvos emigrantų kalbinį elgesį, kalbinį repertuarą, kalbinių atmainų pasirinkimą vartojimui, kalbines nuostatas ir sąsajas su tautine tapatybe ir etnolingvistinį gyvybingumą
  • Kokybiškai išanalizuoti lietuvių kalbos mokėjimą, realų kalbinių atmainų vartojimą įvairiose sferose, kalbines nuostatas, ryšį su tautine tapatybe bei jos išlaikymu globalizacijos ir emigracijos sąlygomis ir etnolingvistinį gyvybingumą
  • Ištirti įvairių kartų ir įvairaus amžiaus emigrantų lietuvių kalbos praradimo ir kodų kaitos reiškinius
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS