Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Pranešimai

Loretos Vilkienės pranešimai

Pranešimo pavadinimas Konferencijos vieta, pavadinimas Tarptautinė / Vietinė Data
Žvilgsnis į rašytinio dialogo remarkas ir replikas Šiaulių universitetas
Teksto analizė ir interpretacija
Tarptautinė 1998 lapkritis
Dialogo adresantas ir adresatas VU doktorantų konferencija Naujausi humanitariniai tyrinėjimai Vietinė 1999
gegužė
Komunikacinis tikslas ir dialogo vienetai VU doktorantų konferencija Naujausi humanitariniai tyrinėjimai Vietinė 2000 gegužė
Kalbos vartojimo užduočių skiriamoji geba. Lietuvių kalbos nelietuvių mokyklose valstybinio brandos egzamino rezultatų analizė Vilniaus universitetas Vietinė 2001
rugsėjis
Tvorčeskaja ličnostj glazami učenika i učitelia Ryga (Latvija)
Radoša personība
Tarptautinė 2003 lapkritis

Meilutės Ramonienės pranešimai konferencijose, kongresuose, seminaruose

Pranešimo pavadinimasKonferencijos vieta, pavadinimasTarptautinė / Vietinė Data
Tarmė ir lokali tapatybė Prigimtinės kultūros seminaras „Vietos ir žmonės“, Užutrakis Vietinis seminaras 2012 m. kovo 3-4 d.
Multilingualism in Lithuanian Cities: Home Languages in Multilingual Vilnius and   Klaipėda Children in Multilingual Settings VDU, Kaunas Tarptautinė
2011 m. lapkričio 3-4 d.
Current Trends of Self-identification in Urban Areas of Lithuania: The Case of Lithuanian Poles(su Kinga Geben) Hot and cold ethnicities in post-Soviet space, Talinas, Estija Tarptautinis seminaras 2011 m. spalio 28-29
Lietuvybė be lietuvių kalbos? „Pasaulio lietuvybės idėja: šiuolaikinės migracijos patirtys“, VDU Išeivijos institutas, Kaunas Vietinė 2011 m. spalio 20 d.
Sociolinguistic change in Lithuania: urban multilingualism The 16th World Congress of Applied Linguistics (AILA2011) Harmony in diversity: language, culture, society, Pekinas, Kinija Tarptautinė 2011 m. rugpjūčio  23-28 d.
Languages at Work: New Trends in Lithuanian Cities Estijos taikomosios kalbotyros metinė konferencija, Talinas, Estija Tarptautinė 2011 m. balandžio 19 d.

Kalbos Lietuvos miestuose (kviestinis plenarinis pranešimas)

,,Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų, Vilnius Tarptautinė 2011 m gegužės  20 d.
Urban Home Languages: New Trends in Lithuania 42nd Poznan Linguistic Meeting (PLM2011) Poznanė, Lenkija Tarptautinė 2011 m. gegužės 1-3 d.
New Multilingualism in Lithuania (kviestinis pranešimas) Multilingualism in Europe: Prospects and Practices in East-Central Europe, Budapeštas,  Vengrija Tarptautinė 2011 m. balandžio 25-26 d.
Daugiakalbystė didžiuosiuose Lietuvos miestuose Daugiakalbystės forumas: kalbų lobynas, Vilnius Tarptautinis forumas 2010 gruodžio 1 d.
Multilingualism in Lithuanian Cities: Aims and outcomes of a home language survey in Vilnius, Kaunas and Klaipėda (su prof. Guus Extra, Olandija) Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai, Vilnius Tarptautinė 2010 m. rugsėjo 23-24 d.
National Minorities and   Languages in Lithuania Implementation of Minority Protection Rules in New EU Member States, Center for Comparative and International Studies of the Swiss Federal Technical Institute in Zurich, Ciurichas, Šveicarija Tarptautinis seminaras 2010 m. rugsėjo 17-19 d.
Sociolinguistic Change in Lithuania: Urban Home Languages Sociolinguistics Symposium 18 Negotiating Transnational Space and Multilingual Encounters, Southampton, Didžioji Britanija Tarptautinė 2010 m. rugsėjo 1-4 d.
Who are Non-Lithuanians in Lithuania? Dissolving Identities of Ethnic Minorities Newcastle upon Tyne, „Borders and Identities“ Tarptautinė 2010 m. sausio 8-9 d.
Kalbos, vartojamos darbe Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 17-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos“ Tarptautinė 2009 m. spalio 9 d.
Multilingualism in Lithuanian cities: Vilnius and Klaipėda Tampere, Tamperės universitetas, „Third national symposium on multilingualism“ Tarptautinė 2009 m. spalio 1 d.
New multilingualism in Lithuanian cities Poznanė (Lenkija), „The 40th Poznań Linguistic Meeting“ (PLM2009) tarptautinė 2009 m. rugsėjo 2-5 d.
Language usage and ethnic identity in urban areas of Lithuania Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas „8th Conference on Baltic Studies in Europe“ Tarptautinė 2009 m. birželio 11-14 d.
Home Languages in Vilnius Tartu (Estija), Tartu universitetas,
„12th International Conference on Minority Languages“
Tarptautinė 2009 m. gegužės 27-30
Age and Language Choice in Multilingual Settings of Lithuania Amsterdamas, Sociolingvistikos simpoziumas „Micro and macro connections“ Tarptautinė 2008 m. balandžio
Lithuanian L 2 Speakers: winners or losers in a changed socio-political situation? (su L.Vilkiene) Kembridžo universitetas, Kembridžas, JK Tarptautinė
ALTE konferencija
2008 m. balandžio
10-12 d.
Language Policy and Sociolinguistic Change in Lithuania (kviestinis pranešimas Baltijos regiono studijų studentams ir mokslininkams) Sietlas, Vašingtono universitetas, JAV Tarptautinis 2008 m. balandžio mėn.
Lituanistinės studijos pasauliui: tradicijos ir naujovės Vilnius, TMIDo organizuotas forumas „Lituanistinis švietimas“ Tarptautinis 2008 m. balandžio mėn.15 d.
Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo naujovės 1. Šveicarija, (Fribūras, Bernas, Ciurichas), pasaulio lituanistų konferencija Tarptautinė 2008 m. birželis
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas (paskaitų ciklas) „Dainava“, Mičigano valst., JAV JAV Lituanistinių mokyklų mokytojų kursai Tarptautinis 2008 m. birželio 18 d.-liepos 1 d.
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas: tradicijos ir naujovės Greifsvaldas, Vokietija,konferencija Greifsvaldo universiteto Baltijos regiono magistrantūros studijų atidarymo proga Tarptautinė 2008m. spalio mėn.
Miestai ir kalbos Vilnius, VU, J. Jablonskio konferencija Vietinė 2008 m. spalio 3 d.
Kalbinio elgesio ir kalbinių nuostatų tyrimai Vilnius, TMIDo organizuota konferencija „Lietuvių kalbos dėstymo lituanistikos tyrimų naujovės pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį“ Tarptautinė 2008m. lapkričio mėn.
Viešoji ir privačioji tarmės vartosena: Joniškėlio atvejis Šiauliai, Šiaulių universiteto Europos studijų instituto tarptautinė konferencija „Europos studijos: Dialektai ir kalbos politika“ Tarptautinė 2007 balandžio 27-28
Language Policy and Sociolinguistic Change in Lithuania Reikjavikas (Islandija),
Conference on Cultural and Linguistic Diversity, Islandijos universiteto Pasaulio kalbų centras
Tarptautinė 2007 lapkričio 2-3
Multilingualism in the Baltic states (kviestinis pranešimas Ciuricho universiteto slavistų seminare) Ciuricho universitetas Tarptautinis seminaras 2006 m. vasaris
The Language Situation in Lithuania. (kviestinis pranešimas Bazelio universiteto lingvistų seminare) Bazelio un.
universitetas
Tarptautinis seminaras 2006 m. vasaris
Ar didžiuojamės savo tarme? (kviestinis pranešimas sociolingvistinio tyrimo pagrindu Joniškėlio 400 metų konferencijoje) Joniškėlis, Joniškėlio 400 metų konferencija Vietinė 2006-04-27
Multilingual Practices in Vilnius and South-Eastern Lithuania (su Gabriele Hogan-Brun) Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, “Language, Diversity and Integration in the Enlarged EU: Challenges and Opportunities“ Tarptautinė 2006 m. gegužė
The sociolinguistic situation in Lithuania. Vaasa, Suomija,
konferencija “Språk og språkinnlæring: Majoritetsspråk og minoritetsspråk“
Tarptautinė 2006, gegužė
Bendrinės kalbos ir tarmės vartosena: Joniškėlio atvejis. J.Jablonskio konferencija „Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos“ Vilnius
Vietinė 2006 m.
Teaching Lithuanian as a second language: current practices. Kviestinis pranešimas, Estijos taikomosios kalbotyros asociacijos tarptautinė konferencija SECOND LANGUAGE (L2). Teaching L2 to Non-Native Speakers Talinas Tarptautinė 2005 m. balandis
Nuostatos bendrinės kalbos ir jos norminimo atžvilgiu: Joniškėlio atvejis J.Jablonskio konferencija „Bendrinė kalba ir visuomenė“Lietuvių kalbos institutas, Vilnius Tarptautinė 2005-10-05
Kalbinio elgesio tyrimai Lietuvių kalbos institutas, TMID, ŠMM, Vilnius, seminaras „Kalbų įvairovė – tarpkultūrinio ugdymo pagrindas“ Vietinė 2005-10-07
Emerging Communities of Language Practice in the Baltic (su Gabrielle Hogan-Brun, University of Bristol) Kardifas (Didžioji Britanija)
35th Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics (BAAL) ‘Applied Linguistics and Communities of Practice’
Tarptautinė 2002 rugsėjis
The changing multilingual landscape in Vilnius (kviestinis pranešimas) (su Gabriele Hogan-Brun, University of Bristol) Gentas (Belgija)
Sociolinguistics symposium 14 ‘Discourse Resources: the Sociolinguistics of Access, Availability and Distribution’, sekcija „Multilingual cities: sociolinguistic challenges and opportunities“
Tarptautinė 2002m. balandis
Opportunities and Challenges in Newly Independent Societies: Emerging Language Needs in Lithuania
(su Gabrielle Hogan-Brun, University of Bristol)
Kardifas (Didžioji Britanija)
Britų Tarybos konferencija
“Policy into Practice for Lesser Used Languages in Europe”
Tarptautinė 2001 m. rugsėjo 30 d.–spalio 5 d
Kintantis mokytojo vaidmuo ir mokymosi aplinka Vilnius, VU
“Kalbų vaidmuo Europos integracijos procese”
Vietinė 2001 m. rugsėjis
Emerging Linguistic Ecologies in Lithuania:Status-Needs-Prospects(su Gabrielle Hogan-Brun, University of Bristol) Redingas (Reading, UK)
34th Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics (BAAL)‘Unity and Diversity in Language Use’.
Tarptautinė 2001 m. rugsėjis
Lithuanian, Russian and Polish languages in Lithuania: traditions and changes (su Gabrielle Hogan-Brun, University of Bristol) Bath, UK
“Minority Languages in Europe”
Tarptautinė 2001m.
birželis
Lithuanian as a Second Language: Teaching, Learning, and Assessment (kviestinis pranešimas) Ryga
“Small Languages in the 21st Century Europe”
Tarptautinė 2001 m. balandis
Tarpdisciplininiai ryšiai mokant lietuvių kalbos kaip svetimosios Ryga
IX tarptautinis baltistų kongresas “Baltų kalbos amžių kaitoje”
Tarptautinė 2000 m. spalis
Perspectives of Linguistic Situation in Lithuania Tokijas, Japonija
12th World Congress of Applied Linguistics AILA’99
“The Roles of Language in the 21 Century: Unity and Diversity”
Tarptautinė 1999 m. rugpjūtis
Tarpkultūrinė komunikacija ir lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is) Vilnius
Pasaulio lituanistų bendrijos IV-oji mokslinė konferencija “Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje”
Tarptautinė 1998 m. liepa
Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo naujovės Vilnius
Pasaulio lituanistų bendrijos III-oji mokslinė konferencija “Lituanistika informacinėje visuomenėje”
Tarptautinė 1997 m. liepa
Teaching Lithuanian as a Foreign (Second) Language Talinas
Baltijos Asamblėjos seminaras “Language and Culture in the Service of the Baltic People”
Tarptautinė 1997 m. liepa
Lietuvių kalba Europos Tarybos projektuose Čikaga
10th Symposium of Lithuanian Science and Culture
Tarptautinė 1997 m. lapkritis
Studies of TV Language, Applications in Language Teaching (su Joana Pribušauskaite) Jyvaskyla, Suomija
11th World Congress of Applied Linguistics AILA’96
Tarptautinė 1996 m. rugpjūtis
Linguistic and Didactic Problems of Teaching Lithuanian as a Foreign Language (kviestinis pranešimas) Budapeštas

Budapešto universiteto konferencija “Teaching of Slavonic and Baltic Languages”
Tarptautinė 1996 m. spalis

Ingos Hilbig (Pilipaitės) pranešimai konferencijose

Pranešimo pavadinimas Konferencijos vieta, pavadinimas Tarptautinė / Vietinė Data
How do Lithuanians and English support their requests Sevilija, Ispanija Tarptautinė 2010 m. kovas
„Uždaryk langą, gerai? ir Would you mind closing the window please?: lietuvių ir anglų prašymai „Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencija”, Molėtų observatorija Vietinė 2009 m. gegužė
Request strategies in Lithuanian and British English „Tarptautinė jaunųjų lingvistų konferencija”, A. Mickevičiaus universitetas, Poznanė Tarptautinė 2009 m. balandis
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymasis internetu: ONENESS „Lietuvių kalba ir naujosios technologijos: galimybės ir problemos”, VDU, Kaunas Vietinė 2009 m. balandis
Lietuvių ir anglų prašymų strategijos ir mandagumas Lietuvos Taikomosios kalbotyros asociacijos susitikimas, VU Vietinė 2009 m. kovas
Sociokultūrinė kompetencija –
kas tai?
„Lietuvių kalbos dėstymo ir lituanistikos tyrimų naujovės pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį”, Vilnius Vietinė 2008 m. lapkritis
ONENESS – on-line course for less widely used and taught European languages „39-oji ISAGA (International Gaming and Simulation Association) konferencija”, KTU, Kaunas Tarptautinė 2008 m. liepa
Kalbinis mandagumas ir kalbos etiketas – viena ir tas pat? „Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencija”, Molėtų observatorija Vietinė 2007 m. gegužė
Mandagumas kaip reliatyvus kalbinis, socialinis ir kultūrinis reiškinys Respublikinė doktorantų konferencija „Naujausi humanitariniai tyrinėjimai“, VU. Vietinė 2007 m. balandis
Svetimšalių sociokultūrinis šokas Lietuvoje: jo apraiškos ir poveikis lietuvių kalbos mokymuisi Konferencija „Baltistika kaip gimtoji ir užsienio filologija“, Varšuva Tarptautinė 2005 m. kovas
Sociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos: lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys Užsienio kalbų instituto konferencija „Naujovės ir tradicijos šiuolaikinėse kalbų studijose“, VU Tarptautinė 2004 m. rugsėjis
Lietuvių kalbos besimokantys užsieniečiai Lietuvoje: esamos ir galimos sociokultūrinės jų problemos Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencija, Molėtai Vietinė 2004 m. gegužė

Virginijos Stumbrienės pranešimai konferencijose

Pranešimo pavadinimas Konferencijos vieta, pavadinimas Tarptautinė / Vietinė Data
Lithuanian Language examination Bergenas, Norvegija. Tarptautinė 1998 balandis

Ramutės Bingelienės pranešimai konferencijose

Pranešimo pavadinimas Konferencijos vieta, pavadinimas Tarptautinė / Vietinė Data
Pragmatiniai informacinės struktūros aspektai Šiaulių universitetas (Lietuva)
"Tekstas: forma ir turinys"
Tarptautinė 1999 m. lapkritis
Pragmatinė antrinių diskursų didaktiškumo samprata Šiaulių universitetas (Lietuva)
"Tekstas: lingvistika ir poetika"
Tarptautinė 2001 m. lapkritis

Elvyros Petrašiūnienės pranešimai konferencijose

Pranešimo pavadinimas Konferencijos vieta, pavadinimas Tarptautinė / Vietinė Data
Adjectival groups of Modern Lithuanian Tartu (Estija).
NorFA Nordic-Baltic Course on Morphology
Tarptautinė 2000 m. birželis
Būdvardžio abejingas junginiai Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doktorantų mokslinė konferencija.
Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2001
Vietinė 2001 m. gegužė

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS