Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Mokslinė veikla

Katedros  moksliniai darbai apima platų taikomosios kalbotyros mokslo tyrimų lauką ir nagrinėjamų problemų, ir taikomų metodologijų požiūriu. Tai sociolingvistikos, psicholingvistikos, diskurso analizės, daugiakalbystės, kalbų politikos, teismo lingvistikos, gestotyros, svetimųjų kalbų mokymo ir mokymosi ir kt. tyrinėjimai. Mokslinę veiklą atspindi publikacijos: monografijos, straipsniai,  kiti leidiniai.

Katedros mokslo tiriamojo darbo tema – "Kalbų vartosena ir mokymas(is)", plačiau 


Katedra dalyvauja įvairiuose projektuose: mokymo ir mokymosi propagavimo, testų rengimo ir testavimo, mokymo priemonių rengimo, egzaminų modelio ruošimo, pedagogų kvalifikacijos kėlimo. Bendradarbiaujama ne tik su Lietuvos mokslo ir švietimo įstaigomis, bet ir su užsienio institucijomis.

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS