Vilniaus Universitetas

Virginija Stumbrienė

Virginija Stumbrienė

Pareigos
 • Lektorė
El. paštas
Gimimo vieta
 • Klaipėda
Išsilavinimas
 • Aukštasis, 1980 m. Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas.  Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo diplomas
Kalbos
 • Lietuvių (gimtoji)
 • Anglų (puikiai)
 • Rusų (labai gerai)
Mokslinių interesų sritys
 • Taikomoji lingvistika:
  • Lingvodidaktika
  • Kalbų testavimas
Dėstomi dalykai
 • Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas
Dalyvavimas projektuose
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2012–2014 m.
 • „PROLANG – Promotion of Learning of Less Used European Languages to Youth on the Move” („Rečiau vartojamos Europos kalbos jaunimui“ ). Projektas finansuojamas iš „Lifelong Learning Programme“ (Mokymosi visą gyvenimą programos) lėšų. 2012–2014 m.
 • 2006–2008 m. ES struktūrinių fondų projektas „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“ (koordinuoja VU Užsienio kalbų institutas). Parengti „Bendrieji Europos kelbų mokymo, mokymosi ir vertinimo metmenys“.
 • 2006–2007 m. Migrantų vaikų, turinčių specialiųjų lavinimo poreikių, mokymo situacija 22 šalyse. Tarptautinis projektas (koordinuoja Europos agentūra specialiųjų poreikių turintiems vaikams lavinti (Briuselis). Parengta apžvalga.
 • 2005–2007 m. UNIQUE, Tarptautinis rečiau vartojamų Europos kalbų mokymo metodų standartizavimo projektas. Parengta metodinė medžiaga mokytojams.
 • 2004 m. Lietuvių kalbos nuotolinis mokymasis gyvenantiems ne Lietuvoje: Kalba parveda namo. TMID projektas. Parengtas svetainės http://mokymai.tmid.lt  lietuvių kalbos nuotolinio mokymo kursas.
 • 2001–2003 m. LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Olandijos SARDES agentūros projektas, skirtas „ES direktyvai 77/486/EEC dėl darbuotojų migrantų vaikų mokymo įgyvendinimo Lietuvoje“. Parengta:
  • Lietuvių kalbos vadovėlis užsieniečiams vaikams
  • Metodinė medžiaga mokytojams
 • 2001–2003 m. Estų, latvių, lietuvių ir vengrų kalbų testų rengimo programa. LINGUA projektas. Parengta:
  • Testavimo terminų žodynas
  • Testų ir testų užduočių rengimo gairės
  • Testų sandų ir užduočių rengimo klausimynas
  • Lietuvių kalbos A1 lygio aprašas „Lūžis“
  • „Gebu“ teiginiai.
 • 1998–1999 m. Lietuvių kalbos testavimas. Parengta:
  • Pilietybės testo modelis
  • Lietuvių kalbos pilietybės testo 2 variantai
  • Vadovas kandidatams
  • Vadovas testų rengėjams
  • Kalbos mokėjimo A2 lygio gramatikos aprašas ir žodžių sąrašas
Premijos ir apdovanojimai
 • Amerikos lietuvių fondo premija už lietuvių kalbos vadovėlį pradedantiesiems „Nė dienos be lietuvių kalbos“ ir veiksmažodžių žinyną „365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов литовского языка“, Lietuvos nacionalinė mokslo premija 2006 m.
Publikacijos
 • Ramonenė, M., Stumbrienė, V. 2010. Complete Lithuanian: A Teach Yourself Guide. London: Hodder Education.
 • Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A. 2001. Nė dienos be lietuvių kalbos: 12 pamokų pradedantiesiems. Vilnius: Gimtasis žodis.
 • Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A. 2002. Nė dienos be lietuvių kalbos: Mokytojo knyga. Vilnius: Gimtasis žodis.
 • Stumbrienė, V., Kaškelevičienė A. 2002. Nė dienos be lietuvių kalbos: 2 kompaktinės plokštelės. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
 • Vilkienė, L., Stumbrienė, V., Roebuck, W. 2002. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. Vilnius: Homo liber.
 • Prosniakova, H., Stumbrienė, V., 2003. Mano ir tavo šalis Lietuva: Lietuvių kalbos vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis 11–14 metų mokiniams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Vilnius: Kronta.
 • Prosniakova, H., Stumbrienė, V., Vilkienė, L. 2004. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. 365 глаголов литовского языка. Vilnius:  Homo liber.
 • Ramonienė, M., Stumbrienė, V. 2006. Teach Yourself Lithuanian. London: Hodder Education.
 • Stumbrienė, V., 2006. Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos mokytojams. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.
 • Bingelienė, R., Kutanovienė, E., Migauskienė, R.,  Narbuntaitė-Rasimavičienė, R.,  Petrašiūnienė, E., Pribušauskaitė, J., Raščiuvienė, I., Stumbrienė, V., Valančiauskienė, A., Vilkienė, L. 2006. Pasirenk egzaminui pats. Ką svarbu žinoti laikantiesiems valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus. LR ŠMM: Švietimo aprūpinimo centras.
 • Stumbrienė, V., Lūžis. 2007. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 • Stumbrienė, V., 2007. Testo sandų ir užduočių rengimo klausimynai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 • Prosniakova, H., Stumbrienė, V., 2007. Mano ir tavo šalis Lietuva, pirma knyga, 2 pataisytas ir papildytas leidimas: Lietuvių kalbos vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis 11–14 metų mokiniams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Vilnius: Homo liber.; http://www.daugiakalbemokykla.smm.lt
 • Prosniakova, H., Stumbrienė, V., 2007. Mano ir tavo šalis Lietuva, antra knyga, 2 pataisytas ir papildytas leidimas: Lietuvių kalbos vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis 11–14 metų mokiniams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Vilnius: 72 sprendimai. http://www.daugiakalbemokykla.smm.lt
 • Stumbrienė, V., Vilkienė, L., Roebuck, W. 2008. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. 365 Lithuanian Verbs. Vilnius: Tyto Alba.
 • Hilbig, I., Petrašiūnienė, E., Pribušauskaitė, J., Stumbrienė, V., Tamošaitienė, A.,  Valančiauskienė, A., Vilkienė, L. 2008. Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. Vilnius: Firidas.
 • Prosniakova, H., Stumbrienė, V., 2008. Labas, 1 knyga: Lietuvių kalbos vadovėlis (elementorius) ir pratybų sąsiuvinis su kompaktine plokštele 7–8 metų užsienio lietuvių švietimo įstaigų vaikams. Vilnius: Žara.; http://www.daugiakalbemokykla.smm.lt
 • Prosniakova, H., Stumbrienė, V.,. Labas, 2 knyga: lietuvių kalbos vadovėlis (elementorius) ir pratybų sąsiuvinis su kompaktine plokštele 7–8 metų užsienio lietuvių švietimo įstaigų vaikams. Vilnius: Žara; http: //www.daugiakalbemokykla.smm.lt
 • Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Stumbrienė, V., Vilkienė, L. Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas: Keletas metodikos klausimų. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
 • Prosniakova, H., Stumbrienė, V., 2010. Mano ir tavo šalis Lietuva, trečia knyga, 2 pataisytas ir papildytas leidimas: Lietuvių kalbos vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis 11–14 metų mokiniams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Vilnius: 72 sprendimai; http: //www.daugiakalbemokykla.smm.lt
 • Prosniakova, H., Stumbrienė, V., 2010. Labas, 3 knyga: lietuvių kalbos skaitiniai ir pratybų sąsiuvinis  7–8 metų užsienio lietuvių švietimo įstaigų vaikams. Vilnius: 72 sprendimai; http: //www.daugiakalbemokykla.smm.lt
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS