Vilniaus Universitetas

Vaida Našlėnaitė Eberhardt

Dr. Vaida Našlėnaitė Eberhardt

Pareigos
 • Asistentė
El. paštas
Išsilavinimas
 • Aukštasis
Mokslo laipsnis
 • Humanitarinių mokslų daktarė
Disertacija
 • Priežasties ryšiai įvairiose lietuvių sintaksės pakopose, 2002 m.
Kalbos
 • Lietuvių
 • Rusų
 • Anglų
 • Vokiečių
 • Latvių (silpniau)
 • Prancūzų (silpniau)
Mokslinių interesų sritys
 • Funkcinė gramatika
 • Sintaksė
 • Taikomoji kalbotyra (psicholingvistika, svetimųjų kalbų dėstymas)
 • Retorika
Dėstomi dalykai
 • Psicholingvistika TK magistrantams
 • Retorika teisės studentams
 • Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems (Erasmus programos studentams)
 • Tekstų supratimas (lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems)
Dalyvavimas projektuose
 • MIG-KOMM – Daugiakalbės tarpkultūrinės verslo komunikacijos Europai projektas (2009-2011)
 • Sociolingvistinis „Emigrantų kalbos“ projektas (pradžia 2011)
Narystė organizacijose
 • Taikomosios kalbotyros asociacijos narė
Stažuotės
 • Krokuvos universiteto Polonijos institutas (1995, 1998)

Publikacijos

 • Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Našlėnaitė Eberhardt V., Jakaitė-Bulbukienė K., Vaškevičienė L., 2011. Langas į lietuvių kalbą. Vilnius: VU leidykla.
 • Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė Eberhardt V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L., 2008. Sveikiatvykę! Vilnius: VU leidykla.
 • Našlėnaitė Eberhardt V. 2001. Priežasties santykiai predikatinių dėmenų ir tekstemų pakopoje. – Kalbotyra, T. 50 (1).
 • Našlėnaitė Eberhardt V. The Functional-semantic Field of the Cause in Modern Lithuanian,  Nordic and Baltic Morphology: Papers from A NorFa Course, Tartu, 2000. – Studies in Languages 36, Joensuu 2001.
 • Našlėnaitė Eberhardt V. S. C. Diko predikatinių konstrukcijų schemų taikymas aplinkybinio tipo komponentams. – Kalbotyra, 2002. T.51(1).
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS