Vilniaus Universitetas

Ramutė Bingelienė

Ramutė Bingelienė

Pareigos
 • Lektorė
El. paštas
Gimimo vieta
 • Klaipėda
Išsilavinimas
 • Aukštasis. 1989 m. baigtos VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros specialybės studijos (prancūzų kalbos specializacija)
Pedagoginis vardas
 • Asistentė
Kalbos
 • Lietuvių (gimtoji)
 • Prancūzų (kalbu, skaitau, rašau)
 • Rusų (kalbu, skaitau, rašau)
 • Anglų (skaitau)
Mokslinių interesų sritys
 • Lingvistinė pragmatika
 • Teksto lingvistika ir diskurso analizė
 • Akademinis rašymas
 • Lingvodidaktika
 • Testavimas
Dėstomi dalykai
 • Lingvistinė pragmatika
 • Lietuvių kalbos leksika mokantiesiems (užsieniečiams)
 • Akademinis rašymas
Narystė organizacijoseLITAKA
Stažuotės
 • 2009 m. – Sorbonos (Paryžius III) universitetas
 • 2007 m. – Sorbonos (Paryžius III) universitetas
 • 2000 m. – Sorbonos (Paryžius III) universitetas
 • 1997 m. – Krokuvos universiteto Polonijos institutas
 • 1994 m. – Paryžiaus katalikiškasis institutas
 • 1993–1994 m. – St. Jodard institutas (Prancūzija)
Dalyvavimas projektuose
 • 1996–2006 m.: Lietuvių kalbos vadovėliai Lietuvos tautinių mažumų mokyklų 3–12 klasėms , projektas, remtas Atviros Lietuvos fondo (vadovėlių komplekto 10 klasei autorė)
 • 1998–1999 m.: Lietuvių kalbos testavimas; parengta: pilietybės testo modelis; lietuvių kalbos pilietybės testo 2 variantai; vadovas kandidatams; vadovas testų rengėjams; kalbos mokėjimo A2 lygio gramatikos aprašas ir žodžių sąrašas
 • 2003–2006 m.: ONENESS – internetiniai rečiau vartojamų ir mokomų Europos kalbų kursai; Socrates Lingua 2 programa: koordinatorius – Lituanistinių studijų katedra; partneriai: Tartu universitetas, Jogailos universitetas, Lisabonos universitetas, Suomijos televizijos kompanija YLE, Suomijos leidykla „Oy Finlectura Ab“, VDU Regionistikos katedra
 • 2006: Mokslo tiriamojo projekto „Bendrinės šnekamosios lietuvių kalbos tekstyno kūrimas: skaitmeninimas ir gramatinis anotavimas“: koordinatorius – VDU, remtas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo
 • 2006–2008 m.: Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra; ES struktūriniai fondai: koordinatorius – VU Užsienio kalbų institutas; artneriai: Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas
 • 2008 m.: URM ir EHU projektas LITPRO: lietuvių kalbos pratybos baltarusiams, studijuojantiems Europos humanitariniame universitete
 • 2011 m.: Lietuvių kalbos užsienyje dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai; Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose  programa
 • 2009–2011 m. Re-creation, pagal „Grundtvig“ programą; (http://www.recreation-eu.com/)

Knygos


 • Bingelienė, R., E. Kutanovienė, 2001. Pasikartokime (lietuvių kalbos pratimai aukštesniųjų klasių moksleiviams). Vilnius: A.Varno personalinė įmonė.
 • Bingelienė, R., 2002. Žodžio paunksmėje: Lietuvių kalbos vadovėlis nelietuvių mokyklų 10 klasei, I d. Vilnius: Gimtasis žodis.
 • Bingelienė, R., 2002. Žodžio paunksmėje: Lietuvių kalbos vadovėlio pratybų sąsiuvinis nelietuvių mokyklų 10 klasei, I d. Vilnius: Gimtasis žodis.
 • Bingelienė, R., 2003. Žodžio paunksmėje: Lietuvių kalbos vadovėlis nelietuvių mokyklų 10 klasei, II d. Vilnius: Gimtasis žodis.
 • Bingelienė, R., 2003. Žodžio paunksmėje: Lietuvių kalbos vadovėlio pratybų sąsiuvinis nelietuvių mokyklų 10 klasei, II d. Vilnius: Gimtasis žodis.

Straipsniai

 • Bingelienė, R., 2001. „Apie teksto supratimo užduotis“, Gimtasis žodis. Nr. 2., 26–35.

Kitos publikacijos

 • Pasirenk egzaminams pats!: Ką svarbu žinoti laikantiems valstybinės kalbos ir Lietuvos respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, 2005 / sud. R. Totoraitis, G. Jurgutavičiūtė, R. Šavareikaitė. Testų rengėjų grupė: R. Bingelienė, E. Kutanovienė, R. Narbuntaitė-Rasimavičienė, E. Petrašiūnienė, J. Pribušauskaitė, I. Raščiuvienė, V. Stumbrienė, A. Valančiauskienė, L. Vilkienė, Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.
Pranešimai konrerencijose
 • Bingelienė, R., 1999: „Pragmatiniai informacinės struktūros aspektai“, Tekstas: forma ir turinys. Tarptautinės konferencijos medžiaga, Šiauliai: Šiaulių universitetas, 9–11.
 • Bingelienė, R., 2001: „Pragmatinė antrinių diskursų didaktiškumo samprata“, Tekstas: lingvistika ir poetika. Mokslinės konferencijos medžiaga, Šiauliai: Šiaulių universitetas, 7–8.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS