Vilniaus Universitetas

Lina Vaškevičienė

Lina Vaškevičienė

Pareigos
 • Lektorė
El. paštas
Gimimo vieta
 • Panevėžys, Lietuva
Išsilavinimas
 • Aukštasis, 1999 m. Vilniaus universitete įgytas lietuvių filologijos magistro laipsnis
Kalbos
 • Lietuvių (gimtoji)
 • Anglų
 • Rusų
Mokslinių interesų sritys
 • Lietuvių kalbos kaip svetimos dėstymo metodika
 • Testavimas
Dėstomi dalykai
 • Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas
 • Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas (Medicinos f.)
Dalyvavimas projektuose
 • A1– B1 lygių lietuvių kalbos testo užduočių rengimas JAV lituanistinėms mokykloms 2015–2016 m.
 • Internetinio A2 lygio lietuvių kalbos kurso rengimas Brazilijos lituanistinei mokyklai „Vilnis“ 2015 m.
 • Užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centruose dirbančių dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai (projektas „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005) 2012, 2013, 2014 m. rugsėjis
 • UNIQUE „Standartizuota rečiau mokomų Europos kalbų programa“, 2005–2007 m.
 • Lietuvių valstybinės kalbos I kategorijos naujo testo modelio kūrimas ir užduočių rengimas.
 • „Kalbinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“ („Bendrųjų Europos kalbų mokėjimo metmenų“ vertimas, testų užduočių rengimas), 2006–2008.
 • URM ir EHU projektas „LITPRO“ – Lietuvių kalbos paskaitos Europos Humanitariniame universitete 2007–2008 m., Vasaros stovyklos 2007–2011 m.
Kita veikla
 • Vasaros ir Žiemos lituanistikos kursai
 • Lietuvių kalbos mokėjimo lygių egzaminų administravimas (nuo 2008 12 06).
 • Lietuvių kalbos stojamosios įskaitos administravimas (nuo 2010 m.)
Stažuotės
 • Pizos universitetas, Italija, 2001 m. rugpjūtis
 • 2011m. vasario 4 d. seminaras „Netradiciniai užsienio kalbų mokymo metodai: relaksopedija“
 • 2014 m. birželio 5–11 d. seminaras „CAPE – Creativity Awakening with Pictures for Education” 2013-1-DE2-GRU13-15963, Olchingas, Vokietija.
Publikacijos
 • Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L. Sveiki atvykę! Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
 • Petrašiūnienė E., Našlėnaitė-Eberhardt V., Jakaitė-Bulbukienė K., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L. Langas į lietuvių kalbą. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2011.
 • L. Vaškevičienė, E. Kutanovienė, A. Valančiauskienė. Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!, Vilnius, Eugrimas, 2015.
 • Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Našlėnaitė Eberhardt V., Jakaitė-Bulbukienė K., Vaškevičienė L. Langas į lietuvių kalbą (4 pataisytas ir papildytas leidimas).Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS