Vilniaus Universitetas

Inga Hilbig

Dr. Inga Hilbig

Pareigos
 • Asistentė
El. paštas
Gimimo vieta
 • Rokiškis
Išsilavinimas
 • Aukštasis
Mokslo laipsnis
 • Humanitarinių mokslų Filologijos mokslo krypties daktarė, disertacijos tema: „Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas: prašymai“ (VU, 2009)
Kalbos
 • Anglų
 • Vokiečių
 • Rusų
Mokslinių interesų sritys
 • Ankstyvoji (vaikų) dvikalbystė
 • Pragmatika (lingvistinis (ne)mandagumas)
 • Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
 • Sociokultūrinės kompetencijos ugdymas
 • Tarpkultūrinė komunikacija
Dėstomi dalykai
 • Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas
 • Lietuvių kalbos leksika pradedantiesiems
 • Tesktų supratimas pradedantiesiems
 • Redagavimo įgūdžių ugdymas
 • Vadovavimas redagavimo praktikai
 • Pragmatika (Mandagumo ir nemandagumo teorijos)
 • Socio-cultural studies in the Lithuanian context
Dalyvavimas projektuose
 • „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas) (2015–2017)
 • „Re-recreation” („Grundvig” programa) (2009–2012)
 • „Kalbinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra" (2006–2008)
 • „Oneness” - nuotoliniai penkių Europos kalbų kursai internetu („Socrates Lingua 2” programa) (2003–2006)
Narystė organizacijose
 • Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija
 • Linguistic Politeness Research Group
Stažuotės
 • Dalinės doktorantūros studijos pagal ERASMUS mainų programą Halo universitete (Didžioji Britanija), 2008 m. sausio-birželio mėn.
Knygos
 • Hilbig I., „Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas: prašymai“ (monografija), Vilnius, VU leidykla, 2010.
Straipsniai
 • „Lietuvių ir anglų prašymų strategijos ir mandagumas“ // Lietuvių kalba, 2009 (3), 1–18 p. (www.lietuviukalba.lt)
 • „Mandagumas kaip reliatyvus kalbinis, socialinis ir kultūrinis reiškinys“ // Acta Linguistica Lituanica, 58 t., 2008, 1–15 p.
 • „Svetimšalių sociokultūrinis šokas Lietuvoje: jo apraiškos ir poveikis kalbos mokymuisi“ // Prace Bałtystyczne, 3 t., 2006, 45–52 p.
 • „Sociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos: lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys“ // Tarptautinės konferencijos „Innovation and Tradition in Contemporary Language Studies“ pranešimų rinkinys, VU leidykla, 2005, 233–242 p.
Kitos publikacijos
 • Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L. „Sveiki atvykę!“, Vilnius, VU leidykla, 2008.
 • Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Stumbrienė V., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vilkienė L. „Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“ (vertimas), Vilnius, Firidas, 2008.
Pranešimai mokslinėse konferencijose
 • „Zwei Sprachen gleichzeitig? Das schaf’ ich nicht…“: dviejų brolių kelias subalansuotosios dvikalbystės link – tarptautinėje konferencijoje „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“, 2016 m. rugsėjo 28 d., VU
 • „Vėluojanti ankstyvoji dvikalbystė: dviejų brolių atvejo analizė – Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencijoje, 2016 gegužės 18 d., Molėtų observatorija.
 • „How do Lithuanians and English support their requests?“ – tarptautinėje konferencijoje „(Im)politeness and interpersonal communication“, 2010 m. kovo 24–26 d., Sevilija.
 • Uždaryk langą, gerai? ir Would you mind closing the window please?: lietuvių ir anglų prašymai“ – Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencijoje 2009 m. gegužės 23 d., Molėtų observatorija.
 • „Request strategies in Lithuanian and British English“ – Tarptautinėje jaunųjų lingvistų konferencijoje A. Mickevičiaus universitete 2009 m. balandžio 25 d., Poznanė.
 • „Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymasis internetu: ONENESS“ – konferencijoje „Lietuvių kalba ir naujosios technologijos: galimybės ir problemos“ 2009 m. balandžio 3 d., Kaunas.
 • „Lietuvių ir anglų prašymų strategijos ir mandagumas“ – Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos susitikime 2009 m. kovo 6 d., Vilnius.
 • „Sociokultūrinė kompetencija – kas tai?“ – konferencijoje „Lietuvių kalbos dėstymo ir lituanistikos tyrimų naujovės pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį“ 2008 m. lapkričio 20 d., Vilnius.
 • „ONENESS – on-line course for less widely used and taught European languages“ – 39-ojoje ISAGA (International Gaming and Simulation Association) konferencijoje 2008 m. liepos 10 d., Kaunas.
 • „Kalbinis mandagumas ir kalbos etiketas – viena ir tas pat?“ – Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencijoje 2007 m. gegužės 19 d., Molėtų observatorija.
 • „Mandagumas kaip reliatyvus kalbinis, socialinis ir kultūrinis reiškinys“ – Respublikinėje doktorantų konferencijoje „Naujausi humanitariniai tyrinėjimai“, 2007 m. balandžio 26 d., Vilnius.
 • „Svetimšalių sociokultūrinis šokas Lietuvoje: jo apraiškos ir poveikis kalbos mokymuisi“ – Varšuvos universiteto tarptautinėje konferencijoje „Baltų filologija kaip svetimoji ir kaip užsienio filologija“ 2005 m. kovo 9 d., Varšuva.
 • „Sociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos: lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys“ – VU Tarptautinėje konferencijoje „Naujovės ir tradicijos šiuolaikinėse kalbų studijose“ 2004 m. rugsėjo 18 d., Vilnius.
 • „Lietuvių kalbos besimokantys užsieniečiai Lietuvoje: esamos ir galimos sociokultūrinės jų problemos“ – Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencijoje 2004 m. gegužės 15 d., Molėtų observatorija.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS