Vilniaus Universitetas

Elvyra Petrašiūnienė

Elvyra Petrašiūnienė

Pareigos
 • Lektorė
El. paštas
Gimimo vieta
 • Vilnius
Išsilavinimas
 • Aukštasis
Kalbos
 • Lietuvių (gimtoji)
 • Rusų
 • Anglų (B2)
 • Lenkų
 • Latvių (A2)
Mokslinių interesų sritys
 • Lietuvių kaip užsienio kalbos mokymas
 • Kalbų testavimas
 • Tekstynų lingvistika
Dėstomi dalykai
 • Lietuvių kalbos gramatika užsieniečiams (B2-C1 lygis)
 • Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas (Erasmus studentams; A1–A2)
 • Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas (Vakariniai kursai; A1 lygis; A2 lygis)
 • Tekstynų lingvistika (MA)
Dalyvavimas projektuose
 • Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) veikla ,,Asmens bendrųjų gebėjimų (bendravimo lietuvių kalba) testavimo sistemos sukūrimas“. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio testų modelių ir užduočių kūrimas. (2019-2021 m.)
 • „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas". Darbas Tarptautinėje lituanistikos vasaros mokykloje Berlyno Humboldtų universitete (2014–2019 m.)
 • Internetinio A2 lygio lietuvių kalbos mokymo kurso rengimas (Brazilijos lituanistinei mokyklai „Vilnis“). (2015 m.)
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2012–2014 m. Kontaktinis asmuo ryšiams su lituanistikos (baltistikos) centrais ir atvykstančiais studentais.
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2012–2014 m. Internetinio universitetinio lietuvių kalbos mokymo kurso su Frankfurto universiteto darbuotojais rengimas (2014 m.)
 • Tarptautinis projektas Subtitrai ir kalbų mokymasis (2010-2011 m.). Projekto koordinatorius Lietuvoje – Vertimo studijų klatedra (VU).
 • Tarptautinis  projektas MIG-KOM-EU – daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai (2009-2011 m.). Koordonatorius – Tarpkultūrinės komunikacijos institutas Vokietijoje (Institut für interkulturelle Kommunikatione.V., in Bayern, Berlin und Thüringen). Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje – doc. dr. Dalia Bukauskaitė (VU, UKI).
 • Lietuvių kalbos užsienyje dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai (Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 m. programa).
 • URM ir EHU projektas LITPRO: lietuvių kalbos pratybos baltarusiams, studijuojantiems Europos humanitariniame universitete. (nuo 2008 m.)
 • Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno kūrimas (2007–2008 m. projekto, finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo). Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra. 2006 – 2008 m. ES struktūriniai fondai. Koordinatorius – VU Užsienio kalbų institutas. Partneriai: Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas.
 • ONENESS – internetiniai rečiau vartojamų ir mokomų Europos kalbų kursai. Socrates Lingua 2 programa. 2003–2006 m. Koordinatorius – Lituanistinių studijų katedra. Partneriai: Tartu universitetas, Jogailos universitetas, Lisabonos universitetas, Suomijos televizijos kompanija YLE, Suomijos leidykla „Oy Finlectura Ab“, VDU Regionistikos katedra.
Stažuotės
 • Krokuvos universiteto Polonijos institutas (1997 m.)
 • Baltic Studies Network Seminar „Media Studies, Intercultural Communication, Language“. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2001 04 6-7.
Narystė organizacijose
 • LITAKOS narė

Mokomosios knygos

 • Petrašiūnienė E. Gramatikos pratimai. B2/C1 lygių lietuvių kalbos gramatikos mokymosi sąsiuvinis. 1 dalis. Vilnius, UAB „Eugrimas“, 2014. (p. 152)
 • Petrašiūnienė E. Gramatikos pratimai. B2/C1 lygių lietuvių kalbos gramatikos mokymosi sąsiuvinis. 2 dalis. Vilnius, UAB „Eugrimas“, 2014. (p. 144)
 • Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Našlėnaitė Eberhardt V., Jakaitė-Bulbukienė K., Vaškevičienė L. Langas į lietuvių kalbą. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2016. (ketvirtas papildytas ir pataisytas leidimas)
 • Inga Hilbig, Rita Migauskienė, Vaida Našlėnaitė Eberhardt, Elvyra Petrašiūnienė, Aušra Tamošaitienė, Aušra Valančiauskienė „Sveiki“. Mokymosi sąsiuvinis. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2015.
 • Ramonienė M., Vilkienė L., Bingelienė R., Hilbig I., Kaladytė V., Kruopienė I., Migauskienė R., Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A. Nuotoliniai A1 lygio lietuvių kalbos kursai www.oneness.vu.lt. 2006.
 • Pasirenk egzaminams pats! / Ką svarbu žinoti laikantiems valstybinius kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus (Bingelienė R., Kutanovienė E., Migauskienė R., Narbuntaitė–Rasimavičienė R., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Raščiuvienė I., Stumbrienė V., Valančiauskienė A., Vilkienė L.), Vilnius: ŠAC, 2006.
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos vadovėlis VI klasei. 2 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000.
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis VI klasei. 2 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos vadovėlis VI klasei. 1 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 1999.

Straipsniai

 • Petrašiūnienė E. Adjectival groups of Modern Lithuanian // Studies in Language 36. University of Joensuu, Faculty of Humanities. 2001, 66–73.
Pranešimai konferencijose
 • 2000 m. birželio 12-18 d. tarptautinė konferencija Tartu (Estija) „NorFA Nordic-Baltic Course on Morphology“.
 • 2001 m. gegužės 23 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doktorantų mokslinė konferencija.
 • Būdvardžio abejingas junginiai. – „Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2001“ (pranešimo tezės) (p. 15–16).

Vertimas

 • Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Stumbrienė V., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vilkienė L. Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. Vilnius: Firidas, 2008.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS