Vilniaus Universitetas

Elvyra Kutanovienė

Elvyra Kutanovienė

Pareigos
 • Lektorė
El. paštas
Gimimo vieta
 • Krasnojarskas, Rusija
Išsilavinimas
 • Aukštasis
Kalbos
 • Lietuvių (gimtoji)
 • Rusų (labai gerai)
 • Anglų (silpnai)
 • Prancūzų (silpnai)
Mokslinių interesų sritys
 • Sociolingvistika
 • Kalbos kultūra
 • Kalbos dėstymo metodika
 • Testavimas
Dėstomi dalykai
 • Lietuvių kalbos kultūra, specialybės kalba
 • Lietuvių kalbos normos teorija ir praktika
 • Teksto redagavimas
 • Sakytinė ir rašytinė komunikacija
Dalyvavimas projektuose
 • Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai, 2010–2011
 • URM ir EHU projektas LITPRO – lietuvių kalbos paskaitos EHU 2013 m.
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2013–2014 m. (Komunikacijos videoužduočių  ir užduočių sąsiuvinio kūrimas.)
Stažuotės
 • Krokuvos universiteto Polonijos institutas, 1998
 • Nacionalinis egzaminų centras, 2005, 2006, 2007, 2008
 • VU Projekto Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo bazės sukūrimas Vilniaus universitete modulis Bendravimo psichologija, 2008
 • VU Projekto Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo bazės sukūrimas Vilniaus universitete modulis Kursinių darbų, baigiamųjų darbų rašymas, vadovavimas ir supervizija, 2008
Publikacijos
 • R. Bingelienė, E. Kutanovienė. Pasikartokime (lietuvių kalbos pratimai aukštesniųjų klasių moksleiviams). Vilnius, 2001. 188 p.
 • Valstybinės kalbos egzamino programa, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1687 „Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5617) 2.1 punktu, patvirtinta LR ŠMM.
 • Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai. Statistinė analizė. Kokybinė analizė. Lietuvių valstybinė kalba. / parengė Kaladytė V., Kutanovienė E., Prosniakova H., Stumbrienė V., Vilkienė L., Vilnius, 2004.
 • Valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Statistinė analizė. Kokybinė analizė. Lietuvių valstybinė kalba. / parengė Kaladytė V., Kutanovienė E., Prosniakova H., Stumbrienė V., Vilkienė L., Vilnius, 2004.
 • E. Kutanovienė, „Aš esu, tu esi, mes esame...“ , Vilnius: Gimtasis žodis, 2005 – Pratybų sąsiuvinis nelietuviškų mokyklų 11–12 kl.
 • E. Kutanovienė, Aš esu, tu esi, mes esame... 2005. Vilnius: Gimtasis žodis. Lietuvių kalbos vadovėlis nelietuviškų mokyklų 11–12 kl.
 • Bingelienė R., Kutanovienė E., Migauskienė R., Narbuntaitė R., Rasimavičienė R., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Raščiuvienė I., Stumbrienė V., Valančiauskienė A., Vilkienė L., 2006. Pasirenk egzaminui pats. Ką svarbu žinoti laikantiesiems valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus. LR ŠMM: ŠAC.
 • Kutanovienė E. 2008. Metodinės rekomendacijos: Lingvistinės kompetencijos tikrinimas ir vertinimas (www.daugiakalbemokykla.smm.lt).
 • Kutanovienė E., Lisauskienė A., Mickevičienė D., Prosniakova H., Vilkienė L., Visockienė D., Žemaitis R. 2008. 2007 m. brandos egzaminų užduočių analizė. Lietuvių valstybinė kalba.
 • Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai. 2011. Lietuvių kalbos mokymo bei testavimo medžiaga verslo kalbos komunikacijai (http://mig.uki.vu.lt/lt/project/testai-uzduotys-2/rinkodara-2/).
 • L. Vaškevičienė, E. Kutanovienė, A. Valančiauskienė. Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!, Vilnius, Eugrimas, 2015.
Straipsniai
 • Kutanovienė E. (2012) Kaip rašo geologai. Geologijos akiračiai, Nr. 3, p. 36–42.
Kita veikla
 • Lingvodidaktikos seminarai nelietuviškų mokyklų mokytojams UPC.
 • Seminarai valstybinio lietuvių valstybinės kalbos brandos egzamino vertintojams (NEC).
 • Lietuvių kalbos vasaros / žiemos kursai užsieniečiams mokančiųjų lygiu.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS