Vilniaus Universitetas

Eglė Vaisėtaitė

Eglė Vaisėtaitė

Pareigos
 • Jaunesnioji asistentė
 • Doktorantė
El. paštas
Gimimo vieta
 • Varėnos raj.
Išsilavinimas
 • Aukštasis, filologijos magistro laipsnis
Kalbos
 • Lietuvių
 • Anglų
Mokslinių interesų sritys
 • Lietuvių kalba diasporoje
 • Gimtosios kalbos atricija
 • Svetimųjų kalbų mokymas
Dėstomi dalykai
 • Lietuvių kalbos leksika
 • Lietuvių kalbos rašytinė ir sakytinė komunikacija
 • Lietuvių kalbos kursai Erasmus studentams
 • Mokomoji redagavimo praktika
 • Sociolingvistika
Dalyvavimas projektuose
 • „Re-creation“, pagal „Grundtvig“ programą. 2009–2011 m. http://www.recreation-eu.com/
 • Emigrantų kalbos. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas VLKK. 2011–2013 m.
 • PROLANG: Promotion of Learning of Less Used European Languages to Youth on the Move (Rečiau vartojamų Europos kalbų mokymas ir reklama). Projektas finansuojamas iš „Lifelong Learning Programme“ (Mokymosi visą gyvenimą programos) lėšų. 2012–2014 m.
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2012–2014 m.
 • Tarmių žaidimas „Kon saka?“. Koordinuojamas Vilniaus etninės kultūros centro, remiamas LR Kultūros ministerijos, 2013 m., 2015 m. (redagavimas, papildymas).
 • Internetinis A2 lygio lietuvių kalbos kursas „Let’s be friends“. Koordinuojamas VU, Lituanistinių studijų katedros, remiamas ŠMM, 2015 m.
 • „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“. Koordinuojamas VU Lituanistinių studijų katedros, remiamas VLKK, 2015–2017 m.
Knygos
 • Migauskienė, R., Vaisėtaitė, E., 2014. Žodis žodį veja. B1 / B2 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis (1, 2).
Straipsniai
 • Vaisėtaitė E., 2010. Galia ir solidarumas mokytojų diskurse: modalinių žodžių vartojimas. Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. T. 12 (1), 158–163.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS