Vilniaus Universitetas

Eglė Gudavičienė

Dr. Eglė Gudavičienė

Pareigos
 • Asistentė
El. paštas
Gimimo vieta
 • Elektrėnai
Išsilavinimas
 • aukštasis
Mokslo laipsnis
 • Humanitarinių mokslų daktarė
Disertacija
 • Lietuvių kalbos direktyvai, 2007 m.
Kalbos
 • Lietuvių
 • Rusų
 • Anglų
 • Vokiečių
Mokslinių interesų sritys
 • Lingvistinė pragmatika
 • Semantika
 • Sociolingvistika
 • Lietuvių kalbos normos ir praktika
 • Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Dėstomi dalykai
 • Lingvistinė pragmatika (šnekos aktų teorija)
 • Semantika
 • Specialybės kalba
 • Bendrasis pradinis lietuvių kalbos kursas
 • Lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems (vakariniai kursai)
Dalyvavimas projektuose
 • Emigrantų kalbos tyrimas. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas VLKK. 2013 m.
 • „Sociolingvistinis žemėlapis: miestai ir miesteliai“. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas Lietuvos mokslo tarybos. 20010–2012 m.
 • MIG-KOMM – Daugiakalbės tarpkultūrinės verslo komunikacijos Europai projektas (2009-2011)
 • „Re-Creation“, finansuojamas iš „Grundvig“ partnerystės programos lėšų (2010-2011). „Negramatinis evidencialumas baltų kalbose: turinys, raiška ir funkcijos“, finansuojamas LR švietimo ir mokslo ministerijos (2008–2010 m.)
 • „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuotas sociolingvistinis projektas, remtas Mokslo ir studijų fondo. 2007–2009 m.
 • Elektroninė Lietuvių kalbos žargono duomenų bazė. VU Lietuvių kalbos katedros projektas, remtas VLKK. 2006–2009 m.

Narystė organizacijose

 • Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos narė
Stažuotės
 • Miunsterio universitetas (Vokietija) 2009 m.
Straipsniai
 • Gudavičienė, E., 2010 Sociolingvistinis Vilniaus miesto portretas. In: Miestai ir kalbos (kolektyvinė monografija, moksl. red. M. Ramonienė). Vilnius: VU leidykla.
 • Gudavičienė, E. Veiksmažodžio reikalauti vartosena. Kalbos kultūra 79, 2007. 226–229.
 • Gudavičienė, E. Direktyvai kaip ilokucinių aktų rūšis. Lituanistica, 2006 (4). 60–68.
 • Gudavičienė, E. Tekstynų lingvistikos ir valentingumo teorijos derinimo galimybės // Innovation and tradition in contemporary language studies, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 87–96.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • Žargono atrankos problemos kaupiant duomenų bazę. – J. Kruopo konferencija „Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija“. Lietuvių kalbos institutas, 2008 m. balandžio 23 d.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS