Vilniaus Universitetas

Bronė Stundžienė

Dr. Bronė Stundžienė

Pareigos
 • Docentė
El. paštas
Gimimo vieta
 • Pasvalys
Išsilavinimas
 • Aukštasis
Mokslo laipsnis
 • Humanitarinių mokslų daktarė
Kalbos
 • Lietuvių
 • Rusų
 • Prancūzų
Mokslinių interesų sritys
 • Lietuvių folkloras
 • Etnokultūra
 • Dainų poetika
Darbovietės
 • Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 • Vilniaus universitetas, Lituanistinių studijų katedra
Dėstomi dalykai
 • Lietuvių tautusaka ir mitologija
 • Lietuvių kultūros pradmenys
 • Etnokultūros apžvalga
Kita veikla
 • Etninės kultūros ekspertų komisijos narė,
 • UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo ekspertė,
 • „Tautosakos darbų“ redkolegijos narė,
 • „Lietuvių liaudies dainyno“ sąvado redaktorė
Publikacijos
 • Stundžienė B. The Depiction of Trees in Lithuanian Folk Songs. – Journal of the Baltic Institute of Folklore. 1996. Vol. 1, no. 1. P. 5–64.
 • Stundžienė B. Dėl dainų žanrinės priklausomybės. – Tautosakos darbai. ISSN 1392-2831. 1998. T. VIII(XV), p. 27-31.
 • Stundžienė B. Laikas liaudies dainose. – Tautosakos darbai. ISSN 1392-2831. 1998. T. IX(XVI), p. 152-161.
 • Stundžienė B. Vandens prasmės lietuvių dainose klausimu. – Tautosakos darbai. 1392-2831. 1999. T. XI(XVIII), p. 86-104.
 • Stundžienė B. Leonardas Sauka. Lietuvių tautosaka. – Tautosakos darbai. 1392-2831. 1999. T. X(XVII), p. 287-292.
 • Stundžienė B. Dėl skaičiaus paskirties dainose. – Tautosakos darbai. ISSN 1392-2831. 2000. T. XII(XIX), p. 111-130.
 • Stundžienė B. Medžių simbolikos savitumas dainose. – Augalų ir gyvūnų simboliai. ISBN 9986-638-13-5. V., 1999, p. 215-236.
 • Stundžienė B. Folkloristika šiandien. – Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos. ISBN 9986-780-31-4. V., 1999, p. 116-122.
 • Stundžienė B. Daina. – Lietuvių literatūros enciklopedija. ISBN 9986-513-95-2. V., 2001, p. 103-104.
 • Stundžienė B. Moteriškasis pasaulis dainose. – Tautosakos darbai. ISSN 1392-2831. 2002. T. XVI(XXIII), p. 13-25.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS