Vilniaus Universitetas

Aušra Valančiauskienė

Aušra Valančiauskienė

Pareigos

 • Lektorė

El. paštas

Gimimo vieta

 

 • Pakruojo raj.

Išsilavinimas

 • Aukštasis, 1992 Vilniaus universitete įgyta filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybė.

Kalbos

 • Lietuvių (gimtoji)
 • Anglų (labai gerai)
 • Rusų (labai gerai)
 • Prancūzų (silpnai)
 • Latvių (silpnai)

Mokslinių interesų sritys

 • Lingvodidaktika
 • Kalbų testavimas
 • Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo metodika
 • Lietuvių istorija ir kultūra
 • Lituanistinis švietimas užsienyje

Dėstomi dalykai

 • Tekstų supratimas (mokančiųjų grupė)
 • Tekstų supratimas (pradedančiųjų grupė)
 • Sakytinė ir rašytinė komunikacija (pažengusiųjų grupė)
 • Sakytinė ir rašytinė komunikacija (mokančiųjų grupė)
 • Intensyvus pradinis lietuvių kalbos kursas Erasmus studentams
 • Akademinis rašymas (pratybos)
Stažuotės
 • Lietuvių kalbos mokytojų konferencija Los Andžele, 2013 sausio 26-27, suorganizuota Amerikos lietuvių bendruomenės Vakarų pakrantės Švietimo tarybos.
 • Mokymo programa „Kaip pasirengti įsidarbinti ES institucijose“, 2005 05 26-27
 • Metodologinis seminaras „Netradiciniai užsienio kalbų mokymo metodai: relaksopedija". 2011-02-04
 • Baltic Studies Network Seminar „Media Studies, Intercultural Communication, Language“. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2001 04 6-7.

Dalyvavimas projektuose

 • 2012-2014: Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. Lietuvių kalbos dėstytoja Vašingtono universiteto Skandinavistikos katedroje.
 • 2009-2012: Subtitrai ir kalbų mokymasis. Mokymosi visą gyvenimą programa. Europos komisija. Koordinatorius: Turku universitetas, Suomija.
 • 2007-2012: LitPro – Sociokultūrinis tarpkultūrinio dialogo tarp Lietuvos ir Baltarusijos kūrimo projektas Europos humanitariniame universitete.
 • 2007-2009: „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuotas sociolingvistinis projektas, remtas Mokslo ir studijų fondo.
 • 2006 – 2008 m.: Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra. ES struktūriniai fondai. Koordinatorius – VU Užsienio kalbų institutas.
 • 2005–2008: Kurčiųjų teisės į išsilavinimą gimtąja kalba užtikrinimas. ES struktūriniai fondai. m. Koordinatorius: VŠĮ Surdologijos centras.
 • 2005–2007: UNIQUE – Rečiau vartojamų Europos kalbų mokymo metodų standartizavimas. Leonardo da Vinči fondas. Koordinatorius – The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland.
 • 2003–2006 m.: ONENESS – internetiniai rečiau vartojamų ir mokomų Europos kalbų kursai.Socrates Lingua 2 programa.. Koordinatorius – Lituanistinių studijų katedra.
 • 2001-2004: Euro Languages Net (Kalbų svetainė). Koordinatorius: Valstybės institucijų kalbų mokymo centras. http://www.euro-languages.net.
Narystė organizacijose
 • Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija
 • Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS)
Knygos
 • Jakaitė-Bulbukienė K., Našlėnaitė Eberhardt V., Petrašiūnienė E,Valančiauskienė A., Vaškevičienė L., 2011. Langas į lietuvių kalbą. Vilnius, Vilniaus universitetas.
 • Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A.,Valančiauskienė A., Vaškevičienė L., 2011. Sveiki atvykę! (trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems). Vilnius, Vilniaus universitetas.
 • Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Stumbrienė V., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vilkienė L. Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. Vilnius: Firidas, 2008.
 • Bagdonaitė R., Barčienė S., Barisevičius A., Pošiūtė M., Valančiauskienė A.,2005. Lietuvių gestų kalba kurčiųjų mokytojams. I lygis. Mokytojo vadovas.Vilnius: VšĮ Surdologijos centras.
 • R. Bingelienė R., Kutanovienė E., Narbuntaitė-Rasimavičienė R., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Raščiuvienė I., Stumbrienė V.,Valančiauskienė A., Vilkienė L., 2005. Pasirenk egzaminams pats!: Ką svarbu žinoti laikantiems valstybinės kalbos ir Lietuvos respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus V.: Švietimo aprūpinimo centras.

Straipsniai

 • Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Filmai su subtitrais: ko galima išmokti? Mokslinių straipsnių rinkinys Daugiakalbystės tyrimai. Kaunas, VDU, 2012, p. 116-121.
 • Valančiauskienė A., 2011. Projektas „Re-Creation“: „Dar vienas būdas, kaip mokytis kalbų“. Universitas Vilnensis. Nr. 1 (1704), 2011 vasaris.
 • Valančiauskienė A., 2007. Leonardo da Vinci projektas UNIQUE: kalbų mokymas pagal Septynių žingsnių metodą. Tarptautinės konferencijos „Kalbos Lietuvoje: pasiekimai ir perspektyvos“ medžiaga, Vilnius, spausdino UAB „Ciklonas“, 213–216.
 • Valančiauskienė A., 2006. Oneness – nauja, šiuolaikiška ir nemokama galimybė mokytis kalbų. Gimtasis žodis, Nr. 12, 3–7.
 • Valančiauskienė A., 2005. Penkios kalbos – vienu metu. Universitas Vilnensis. Nr. 5.

Pranešimai konferencijose

 • 2011 m. gruodžio 8-10. Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A. “Ar subtitrai padeda mokyti ir mokytis kalbų?” Tarptautinė  konferencija “Daugiakalbystė ir kalbų  studijos aukštajame moksle”, Kaunas, VDU

 • „Leonardo da Vinci projektas UNIQUE: kalbų mokymas pagal Septynių žingsnių metodą“. Vilnius, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras. Konferencija „Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai“. 2007 06 18-19.

 • „Nuotolinio savarankiško mokymosi organizavimas“. Vilnius, Vilniaus technikos kolegija. Konferencija  „Savarankiško studentų mokymo(si) organizavimas neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose“. 2006 05 31.

Kita veikla

 • Nuo 2012: Sietlo Lino lituanistinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja
 • Pagalba rengiant Sietlo lietuvių bendruomenės laikraštį Tulpė Times (vertimai, straipsniai)
 • Lingvodidaktikos seminarai mokytojams
 • Lietuvių kalbos testų rengimas
 • Vasaros lituanistikos kursai
 • LitPro Vasaros stovyklos Europos humanitarinio universiteto darbuotojams
 • Dalyvavimas ALTE testavimo seminaruose, susitikimuose
 • Paskaitos apie lietuvių kalbą  Atvirų durų dienose Europos humanitariniame universitete
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS