Vilniaus Universitetas

Meilutė Ramonienė

Position
 • Professor
e-mail
Place of Birth
 • Pasvalys
Education
 • Pasvalys Secondary School, 1960–1971
 • Lithuanian language and literature, Faculty of Philology, Vilnius University, specialization of classical philology, 1971–1976
Scientific Degree
 • Doctor of humanities (Baltic languages), Vilnius University
PhD Thesis
 • Lithuanian Surnames at the End of the Eighteenth Century, 1987
Languages
 • English
 • Russian
 • French
Previous Positions
 • Since 2011 professor of the Department of the Lithuanian Studies, Faculty of Philology, Vilnius University
 • Associate professor of the Department of the Lithuanian Studies, Faculty of Philology, Vilnius University, 2010
 • Associate professor and head of the Department of the Lithuanian Studies, Faculty of Philology, Vilnius University, 1999–2010
 • Lecturer of the Department of Slavic and Baltic Philology, University of Helsinki, 1995–1999
 • Associate professor and head of the Department of the Lithuanian Studies, Faculty of Philology, Vilnius University, 1990–1995
 • Assistant of the Department of the Lithuanian Language, Faculty of Philology, Vilnius University, 1976–1990
Fields of Academic Interest
 • Applied Linguistics
 • Sociolinguistics
 • Onomastics
Subjects Taught
 • Introduction to applied linguistics
 • Introduction to sociolinguistics
 • Foreign language teaching and learning: theory and practice
 • Sociolinguistic Situation and Language Policy in Lithuania (in English)
 • Applied linguistics
 • Sociolinguistics
 • Lithuanian onomastics
Internships
 • University of Parma, Italy, 2013
 • University of Washington, Seattle, USA, 2013
 • University of Basel, Switzerland, one month, 2006
 • University of Helsinki, Finland, three weeks, 2002
 • Institute of Polish Studies, Jagiellonian University, Krakow, Poland, two weeks, 1994
 • Department of Norwegian as a Foreign Language, University of Oslo, Norway, one month, 1993
 • University of Tartu, Estonia, six weeks, 1992
 • Institute of Polish Studies, Jagiellonian University, Krakow, Poland, one month, 1992
Participation in Projects
 • Mokslo tiriamasis projektas, „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“, remiamo  Valstybinės kalbos komisijos, projekto vadovė (2015–2017).
 • Tarptautinis projektas "Language Descriptors for Migrant and Minority Learners' Success in Complusory Education“, dalyvė, Europos Tarybos dabartinių kalbų mokymo centras, Gracas (Austrija), 2012-2013.
 • Mokslo tiriamojo projekto „Emigrantų kalba“, remiamo  Valstybinės kalbos komisijos, vadovė (2011–2013)
 • „Lietuvos sociolingvistinis žemėlapis“. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas Mokslo Tarybos, vadovė 2010–2012 m.
 • Mokslo tiriamojo projekto „Lietuvių vaikų kalba: įtakos ir tendencijos“, remiamo  Lietuvos mokslo tarybos,  dalyvė (koordinuoja VDU) (2009–2011)
 • Mokslo tiriamojo projekto „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“, remiamo Lietuvos mokslo tarybos,  dalyvė (koordinuoja LKI), 2010–2012
 • Mokslo tiriamojo projekto „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ (Miestai ir kalbos), remiamo Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, vadovė (2007–2009)
 • Mokslo tiriamojo projekto „Bendrinės šnekamosios lietuvių kalbos tekstyno kūrimas: skaitmeninimas ir gramatinis anotavimas“ (koordinuoja VDU), remto Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, dalyvė (2006)
 • Socrates/ Lingua 2 projekto (2003–2006) Oneness (On–line language learning) koordinatorė. Projekto tikslas – estų, lietuvių, suomių, lenkų, portugalų kalbų internetinio mokymo programa.
 • Socrates/ Lingua 1 projekto FEEL (Countries, Cultures and Languages) – Funny Easy and Effective Learning about Countries and Languages (dalyvauja 10 naujų Europos Sąjungos šalių – iš viso 12 partnerių) partnerė (2004–2006).
 • LINGUA 1 Retesnių Europos valstybių kalbų mokymosi galimybės, partnerė. Koordinatorius Institut universitaire de formation des maitres (IUFM) de Bourgogne, Dijon, Prancūzija (2001–2004).
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remtas projektas „Lingvodidaktikos ir taikomosios kalbotyros terminų žodynas“ vadovė (2002–2003).
 • Socrates/ Erasmus dėstytojų mainų (Helsinkio universitetas) programos dalyvė.
 • 2000–2003 m. „Emerging Linguistic Ecologies in Lithuania: Status – Frameworks – Prospects“, Britų Akademijos grantas
 • 2000–2002 m. „Second Language for/at the workplace“, Europos dabartinių kalbų centras (Gracas, Austrija)
 • 1996 – 2001 m. „Slenksčio“, „Aukštumos“ ir „Pusiaukelės“ lygių lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašai, Europos Tarybos remtas projektas (projekto vadovė)
 • 1996 – 2006 m. Lietuvių kalbos vadovėliai Lietuvos tautinių mažumų mokyklų 3–12 klasėms , projektas, remtas Atviros Lietuvos fondo (projekto vadovė kartu su prof. Irena Musteikiene)
 • „Lietuvių šnekamosios kalbos semantika ir gramatinė charakteristika: lingvistinė analizė ir taikymas lingvodidaktikoje“ (1995m.), Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remto projekto vadovė (paraiškos registracijos Nr. 95 – 150 / 3G). Projekto pagrindas – TV kalbos analizė.
Membership
 • Lithuanian Applied Linguistics Association
 • BLaIN (Baltic languages and Integration)
Awards, Grants
 • State Award of Science (applied sciences), 2006
 • Grant from the British Academy for the research of the ecolinguistics situation in Lithuania (2001–2003)
 • Grant from the Curriculum Resource Centre of Central European University for the development of the course of applied linguistics (master programme)
Books
 • Ramonienė, M. , Stumbrienė V., Complete Lithuanian, London: John Murray Learning/Hodder Education, 2016. (2 papildytas leidimas).
 • Ramonienė M. ( moksl. red.), Emigrantai: Kalba ir tapatybė, Vilnius: VU leidykla, 2015.
 • Laczházi, A., Pribušauskaitė, J.,  Ramonienė, M. Litván nyelvtan gyakorlatokkal. Lietuvių kalbos gramatika su pratimais (vengrų kalba). Vilnius: Eugrimas, 2014.
 • Рамонене М., Прибушаускайте Й., Практическая грамматика литовского языка, Вильнюс: Балтос ланкос, 2014.
 • Ramonienė M. ( moksl. red.), Miestai ir kalbos II,  Vilnius: VU leidykla, 2013.
 • Ramonienė, M., Brazauskienė, J., Burneikaitė, N., Daugmaudytė, J., Kontutytė, E., Pribušauskaitė, J., Lingvodidaktikos terminų žodynas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
 • Ramonienė M., and Extra, G. Multilingualism in Lithuanian Cities. Languages at home and school in Vilnius, Kaunas and Klaipėda. Vilnius/Tilburg, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 92 p.
 • Ramonienė M., Įvadas, Ramonienė M. (moksl. red.), Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 7–24 p.
 • Ramonienė M., Išvados, Ramonienė M. (moksl. red.), Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 279–286 p.
 • Ramonienė M., Press I., Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners, London, New York: Routledge, 2011 (2 papildytas leidimas).
 • Ramonienė M. Produkcinių gebėjimų ugdymas, In Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
 • Keletas metodikos klausimų, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
 • Hogan–Brun, G., U. Ozolins, M. Ramonienė & M. Rannut, Language Policies and Practices in the Baltic States, Tallin: Tallin University Press, 2009, 164 p.
 • Ramonienė M., Pribušauskaitė J., Praktinė lietuvių kalbos gramatika, 2 papildytas leidimas, Vilnius: Baltos lankos, 2008.
 • Ramonienė M., Pribušauskaitė J., Practical Grammar of Lithuanian,Vilnius: Baltos lankos, 2008.
 • Ramonienė M., Vilkienė L., Po truputį ( lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems – mokinio knyga, pratybų sąsiuvinis), Vilnius: Baltos lankos, 2008.
 • Hogan–Brun, G., U. Ozolins, M. Ramonienė & M. Rannut, Language Policies and Practices in the Baltic States, in R.B.Kaplan and R.B. Baldauf Jr. (eds.), Language Planning and Policy in Europe. The Baltic States, Ireland and Italy. Clevedon: Multilingual Matters, 2008, p. 31–192.
 • Notautaitė G., Ramonienė M., Žukas S., Žmogus ir kalba, Vilnius: Baltos lankos, 2007.
 • Ramonienė M., Pribušauskaitė J., Vilkienė L., Pusiaukelė, Vilnius: Apostrofa, 2006.
 • Ramonienė M., Stumbrienė V., Teach Yourself Lithuanian, London: Hodder Education, 2006.
 • Ramonienė M., Pribušauskaitė J., Praktinė lietuvių kalbos gramatika,Vilnius: Baltos lankos, 2003.
 • Ramonienė M., Narbutas E., Pribušauskaitė J., Skapienė S., Vilkienė L.,Slenkstis, Vilnius: Gimtasis žodis, 2 leidimas, 2002;  Strasbourg: Council of Europe Press, 1 leidimas), 1996.
 • Narbutas E., Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapienė S., Vilkienė L.,Slenkstis.
 • Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapienė S., Vilkienė L., Aukštuma, Strasbourg: Council of Europe Press, 2000.
 • Ramonienė M., Vilkienė L., Po truputį ( lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems – mokinio knyga, pratybų sąsiuvinis ir mokytojo knyga), Vilnius: Baltos lankos, 1998.
 • Ramonienė M., Press I., Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners, London, New York: Routledge, 1996.

Articles in Foreign Scientific Publications

 • Ramonienė M., Vilkienė L. Changes in the Social Value of Languages in Urban areas of Lithuania, 1990–2010. In M. Sloboda, P. Laihonen, A. Zabrodskaja,  Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries : Two Decades after the Regime Change, 2016, p. 263-292.
 • Geben, K., Ramonienė M.. Language use and self-identification: The case of Lithuanian Poles, Sociolinguistic Studies,  Vol 9.2-3, 2015, p. 243–267, Sheffield: Equinox Publishing. ISSN: 1750-8649 (print), ISSN: 1750-8657 (online).
  Geben, K., Ramonienė M.. Language use and self-identification: The case of Lithuanian Poles, Sociolinguistic Studies,  Vol 9.2-3, 2015, p. 243–267, Sheffield: Equinox Publishing. ISSN: 1750-8649 (print), ISSN: 1750-8657 (online).
 • Ramonienė M.. Family Language Policy  and Management in a Changed Socio-Political Situation: Russians and Russian Speakers in Lithuania, In Schwartz, M. & Verschik, A. (Eds). Successful family language policy: parents, children and educators in interaction. Series Multilingual Education. New York, London: Springer, 2013, p.127-143.
 • Geben, K., Ramonienė M., Особенности языкового поведения литовских поляков, Диаспоры, Москва,  2011, c. 86-120
 • Ramonienė M. Vilniaus gyventojų kalbinis elgesys, Prace bałtystyczne 4: język, literatura, kultura, Warszawa: Uniwersytet Warszawski wydział polonistyki, 2009, p. 71–81. ISBN 83–89663–52–X.
 • Hogan–Brun, G., U. Ozolins, M. Ramonienė & M. Rannut, Language Policies and Practices in the Baltic States. Polity series of 'Current Issues in Language Planning' 2007, 8: 4. Multilingual Matters, Clevedon.
 • Ramonienė M., Language Planning and Personal Naming in Lithuania,Current Issues in Language Planning, Vol. 8: 3, 2007, Multilingual Matters, ISSN 1466–4208, 422–436.
 • Ramonienė M., Lithuanian Language Situation, in Encyclopedia of Language and Linguistics
 • Ed. Keith Brown. Oxford: ELSEVIER. 2006. Vol.7. P.280–281.
 • Ramonienė M., Teaching Lithuanian as a Second/Foreign Language: Current Practices, in Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 2, Estonian Papers in Applied Linguistics 2, Tallin, 2006, 219–230.
 • Hogan–Brun, G., Ramonienė M., Perspectives on Language Attitudes and Use in Lithuania’s Multilingual Setting, in Language and Social Processes in the Baltic Republics Surrounding EU Accession, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol 26: 5, Special Issue: Language and Social Processes in the Baltic Republics Surrounding their EU Accession, 2005, 425–441.
 • Hogan–Brun, G., Ramonienė M., Changing Levels of Bilingualism across the Baltic, Bilingual Education and Bilingualism, Vol 7:1, 2004,  62–77.
 • Hogan–Brun, G., Ramonienė M., Emerging Language and Education Policies in Lithuania, Language Policy 2, 2003, 27–45.
 • Hogan–Brun, G., Ramonienė M., Locating Lithuanian in the (re–) intellectualisation debate, Current Issues in Language Planning 3:1, 2002, 62–75.
 • Ramonienė M., Linguistic and didactic problems of teaching Lithuanian as a foreign language, in: Emakeel ja teised keeled, Tartu, 1994,  p. 261–266.

Articles in Scientific Periodicals Put on the List of the Institute for Scientific Information (ISI)

 • Hogan–Brun, G., Ramonienė M., The Language Situation in Lithuania, Journal of Baltic Studies, Vol. XXXVI, Nr. 3, Special Issue: The Baltic Sociolinguistic Review, 2005, 345–370.

Articles in Lithuanian Scientific Publications

 • Ramonienė M., Įvadas. Globalizacija, emigracija ir lietuvių kalba, in Ramonienė M. ( moksl. red.), Emigrantai: Kalba ir tapatybė, Vilnius: VU leidykla, 2015, 9-15.
 • Ramonienė M., Kiekybinis ir kokybinis emigrantų kalbos tyrimai, in Ramonienė M. ( moksl. red.), Emigrantai: Kalba ir tapatybė, Vilnius: VU leidykla, 2015, 31-40.
 • Ramonienė M., Ar išliks paveldėtoji kalba ir lietuvybė lietuvių diasporoje, in Ramonienė M. ( moksl. red.), Emigrantai: Kalba ir tapatybė, Vilnius: VU leidykla, 2015, 187-193.
 • Ramonienė M., Krupickaitė D. Miestai ir sociolingvistika, in: Miestai ir kalbos II (kolektyvinė monografija, red. M. Ramonienė). Vilnius: VU leidykla, 2013, 9–20.
 • Ramonienė M. Tarmės Aukštaitijos miestuose: mokėjimas, vartojimas ir kalbinės nuostatos, in: Miestai ir kalbos II (kolektyvinė monografija, red. M. Ramonienė). Vilnius: VU leidykla, 2013, 75–90.
 • Ramonienė M. Lietuvos urbanistiniai kalbiniai repertuarai ir XXI amžiaus sociolingvistinės perspektyvos, in: Miestai ir kalbos II (kolektyvinė monografija, red. M. Ramonienė). Vilnius: VU leidykla, 2013, 235–239.
 • Ramonienė, M., Tarmės socialinė vertė: Lietuvos miestų jaunimo kalbinės nuostatos, in: Taikomoji kalbotyra 2, 2013.  Prieiga:www.taikomojikalbotyra.lt
 • Ramonienė M., and  Extra, G. Multilingualism in Lithuanian Cities: aims and outcomes of a home language survey in Vilnius, Kaunas and Klaipėda, Kalbotyra (3), p. 59-77.
 • Ramonienė M., Kalbų vartojimas darbe didžiuosiuose Lietuvos miestuose, Lietuvių kalba, 2011, 22 p. Prieiga: lietuviukalba.lt
 • Ramonienė M., Nuostatos dėl bendrinės kalbos ir tarmės: Joniškėlio atvejis, Kalbos kultūra 79, 2006, p. 137–148.
 • Ramonienė M., Rečiau mokomos kalbos: nuotolinės studijos: Rečiau vartojamų kalbų    mokymo/si patirtis daugiakultūrėje ir daugiatautėje Europoje, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, p. 151–153.
 • Ramonienė M., Naujosios technologijos ir sociokultūrinis: lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai, Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2004, Kaunas: Technologija, p. 175–176.
 • Ramonienė M., Kintantis mokytojo vaidmuo ir mokymosi aplinka: Kalbų vaidmuo Europos integracijos procese, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, p.47–53.
 • Ramonienė M., Tarpkultūrinė komunikacija ir lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is), in: Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje,Vilnius, 1999, p. 123–132.
 • Ramonienė M., Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo naujovės.Lituanistika pasaulyje       šiandien: darbai ir problemos, Vilnius, 1998, p. 40 – 47.
 • Ramonienė M., XVIII a. pabaigos pravardinės kilmės pavardžių daryba.Lietuvių kalbotyros    klausimai 26, Vilnius, 1987, p. 135–139.
 • Ramonienė M., Vakarų ir vidurio Lietuvos moterų antroponimai XVIII a. pabaigoje. Kalbotyra,  t. 36(1), 1985, p. 54–62.

Material for Scientific Conferences

 • Ramonienė M., Tarpdisciplininiai ryšiai mokant lietuvių kalbos kaip) svetimosios. IX tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos amžių kaitoje“(pranešimų tezės), Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2000,  p. 265–266.
 • Ramonienė M., Apie dvikamienes lietuvių pavardes. K. Būgos konferencija: etimologija ir onomastika (tezės). V. 1993. P. 21.
 • Ramonienė M., Dėl kai kurių XVIII a. antroponimų tarminių ypatybių. VI tarptautinis baltistų kongresas (pranešimų tezės),  Vilnius, 1991,  p. 71.
 • Ramonienė M., Patroniminės kilmės pavardžių XVIII a. pabaigoje apžvalga. Jaunųjų filologų darbai 2, Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 226 –229.
 • Ramonienė M., Lietuvių krikštavardinės kilmės pavardės XVIII a. pabaigoje. Tarptautinė baltistų konferencija: Pranešimų tezės, Vilnius, 1985, p. 93–94.
Other Articles
 • Ramonienė, M. Ar mūsų išeivijai svarbi lietuvių kalba? Gimtoji kalba, Nr. 9, 2014,  p. 3 -7,  Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, ISSN 0868-5134.
 • Ramonienė M. Tarmė – namie ar visur? Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas Šiaurietiški atsivėrimai, 2013.
 • Ramonienė M., Adaptation to Lithuanian as the second language among minor ethno–linguistic groups, Estonian Human Development Report 2010/2011. Baltic Way(s) of Human Development: Twenty years On, Tallinn: EstiKoostöö Kogu, 2011, 122–129.
 • Ramonienė M., Kaip kalbame ir kalbėsime Lietuvos miestuose, Gimtoji kalba, Nr. 12, 2007,  p. 3–5,  Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, ISSN 0868–5134.
 • Ramonienė M., Dar kartą apie lietuvių kalbos “slenkstį”, Gimtasis žodis, 1997, Nr.4, 5, p. 40–45; Nr.6, p. 35–41.
 • Ramonienė M., Kaip peržengsime Lietuvių kalbos “slenkstį” , Gimtasis žodis, 1996, Nr.10. p. 42-45.
 • Ramonienė M., Asmenvardžiai – mūsų kalbos dalis. Lietuvių kalba mokykloje, Kaunas, 1990, p. 152–164.
Other
 • Ramonienė M.Thirteen Questions about Lithuanian, Vilnius, ISSN 978–9955–747–13–0, 2008.
 • Ramonienė M., Vilkienė L., CD–ROM “Po truputį”, Vilnius: Baltos lankos, Elektroninės leidybos namai, 2001.
 • Ramonienė M.Valstybinės kalbos mokymo programa, Vilnius: Danielius, 1997.
 • Musteikienė I., Ramonienė M.Valstybinė kalba nelietuvių mokyklose,Vilnius: Gimtasis žodis, 1996. 61 p.
 • Musteikienė I., Ramonienė M.Valstybinės kalbos bendroji programa nelietuvių mokykloms,    Vilnius: Leidybos centras, 1995.
 • Ramonienė M., Špokienė V., Žemaitis, R., Valstybinės kalbos mokėjimo testai Vilnius: Leidybos centras, 1993; 1994.
Conference Reports
 • „Tarmės lietuvių išeivijoje“, IV tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“, VU, 2016 m. rugsėjo 28–29 d.„Maintenance of Lithuanian Language as a Heritage Langue: Attitudes and Practices“ (su  Loreta Vilkiene), 21 sociolingvistikos simpoziumas, Murcijos universitetas (Ispanija), 2016 m. birželio 15–18 d.„Regional dialects in the Lithuanian urban space: language attitudes and changing linguistic practices“, 21 tarptautinis sociolingvistikos simpoziumas, Murcijos universitetas (Ispanija), 2016 m. birželio 15–18 d. „Argentinos lietuvių kalbinis elgesys: bendrosios tendencijos“, konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės  prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai, VDU, 2016 m. balandžio 14 d.
 • „Tarmės vartojimas ir socialinė vertė Lietuvos miestuose“,  XII Tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius,  2015 m. spalio 28–31 d.
 • “Winners and losers in Lithuanian as heritage language maintenance”, Pasaulinis taikomosios kalbotyros kongresas AILA 2014, Brisbanas (Australija), 2014 m. rugpjūčio 10-15 d.
 • „Age factor and the social value of English in Lithuanian cities“, 20-asis tarptautinis sociolingvistikos simpoziumas, Jyväskylä (Suomija), 2014 m. birželio 14-19 d.
 • „Heritage language maintenance in Lithuanian diaspora“, Jyvaskyla, 20-asis tarptautinis sociolingvistikos simpoziumas, Jyväskylä (Suomija), 2014 m. birželio 14-19 d.
 • „The Sociolinguistics Situation and Language Policy in Contemporary Lithuania“, Baltijos seminaras, Glazgo (Škotija) universitetas, 2014 m. gegužės 6 d.„Lietuvių kalba Lietuvos miestuose ir išeivijoje“, Tarptautinė konferencija Lietuvos Respublikos Seime „Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“, 2014 m. kovo 24 d.     “Smegduobėm didžiuojamės, maklynėm didžiuojamės, liepiam išlinksniuot als, tikrinam, kas yra pasvalietis”, mokslinė konferencija „Tarm kalbančiaja stiprybe” Pasvalio krašto muziejus, Pasvalys, 2013 balandžio 10 d.  „Kodėl tarmės vis dar nemiršta? Miestiečių kalbinės nuostatos”, Tarmių metų konferencija “Žmogaus regioninės savivertės svarba”, Raudondvaris, 2013 m. balandžio 5 d.
 • „Tarmės lietuvių išeivijoje“, IV tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“, VU, 2016 m. rugsėjo 28–29 d.„Maintenance of Lithuanian Language as a Heritage Langue: Attitudes and Practices“ (su  Loreta Vilkiene), 21 sociolingvistikos simpoziumas, Murcijos universitetas (Ispanija), 2016 m. birželio 15–18 d.„Regional dialects in the Lithuanian urban space: language attitudes and changing linguistic practices“, 21 tarptautinis sociolingvistikos simpoziumas, Murcijos universitetas (Ispanija), 2016 m. birželio 15–18 d. „Argentinos lietuvių kalbinis elgesys: bendrosios tendencijos“, konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės  prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai, VDU, 2016 m. balandžio 14 d.
 • „Tarmės vartojimas ir socialinė vertė Lietuvos miestuose“,  XII Tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius,  2015 m. spalio 28–31 d.
 • “Winners and losers in Lithuanian as heritage language maintenance”, Pasaulinis taikomosios kalbotyros kongresas AILA 2014, Brisbanas (Australija), 2014 m. rugpjūčio 10-15 d.
 • „Age factor and the social value of English in Lithuanian cities“, 20-asis tarptautinis sociolingvistikos simpoziumas, Jyväskylä (Suomija), 2014 m. birželio 14-19 d.
 • „Heritage language maintenance in Lithuanian diaspora“, Jyvaskyla, 20-asis tarptautinis sociolingvistikos simpoziumas, Jyväskylä (Suomija), 2014 m. birželio 14-19 d.
 • „The Sociolinguistics Situation and Language Policy in Contemporary Lithuania“, Baltijos seminaras, Glazgo (Škotija) universitetas, 2014 m. gegužės 6 d.„Lietuvių kalba Lietuvos miestuose ir išeivijoje“, Tarptautinė konferencija Lietuvos Respublikos Seime „Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“, 2014 m. kovo 24 d.     “Smegduobėm didžiuojamės, maklynėm didžiuojamės, liepiam išlinksniuot als, tikrinam, kas yra pasvalietis”, mokslinė konferencija „Tarm kalbančiaja stiprybe” Pasvalio krašto muziejus, Pasvalys, 2013 balandžio 10 d.  „Kodėl tarmės vis dar nemiršta? Miestiečių kalbinės nuostatos”, Tarmių metų konferencija “Žmogaus regioninės savivertės svarba”, Raudondvaris, 2013 m. balandžio 5 d.
 • „Urban Multingualism and Language Attitudes in Lithuania”, XIII-oji tarptautinė kalbos ir socialinės psichologijos konferencija (The 13th International Conference on Language and Social Psychology (ICLASP), Liovardenas, Olandija, 2012 m. birželio 20-23 d.
 • Languages and the reconstruction of national identity in multilingual towns of Lithuania“ (Su Kinga Geben), XIX-ais tarptautinis sociolingvistikos simpoziumas (19th Sociolinguistics Symposium )„Language and the city“, Berlynas, 2012 rugpjūčio 21-24 d.
 • „Family language management in a changed sociopolitical situation“,XIX-ais tarptautinis sociolingvistikos simpoziumas (19th Sociolinguistics Symposium) „Language and the city“, Berlynas, 2012 rugpjūčio 21-24 d.
 • „Lietuvių kalba išeivijoje: emigrantų kalbinės nuostatos“ (plenarinis pranešimas), Tarptautinė konferencija „BALTISTIKOS CENTRAI IR LIETUVA: BALTISTIKA PASAULIO KONTEKSTE“, LEU, Vilnius,  2013 m. vasario 21–22 d.
 • „Language and Identity in Lithuanian Diaspora“, X-oji tarptautinė Baltijos studijų konferencija (10th Conference on Baltic Studies in Europe "Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World“), Talinas, 2013 m. birželio 16-19 d.
 • „Family language policy and heritage language maintenance in Lithuanian diaspora”, Tarptautinis IX-asis dvikalbystės simpoziumas (The 9th International Symposium on Bilingualism), Singapūras, 2013 m. birželio 10-13 d.
 • „The role of English and Russian in the Lithuanian urban space“ (su Loreta Vaicekauskiene), Tarptautinis IX-asis dvikalbystės simpoziumas (The 9th International Symposium on Bilingualism), Singapūras, 2013 m. birželio 10-13 d., kolokviumas „Ideologies and Contacts of English in the Baltic States“
 • „Urban Multilingualism in Lithuania“, Sietlo Vašingtono universitetas, konferencija „The 19th Russian, East European and Central Asian Studies Northwest Conference. From Symbolism to Security: Politics, Litrerature  & Imagery in Russia, Eastern Europe & Central Asia“, 2013 m. balandžio 27 d.
 • Tarmė ir lokali tapatybė, Prigimtinės kultūros seminaras Vietos ir žmonės, Užutrakis, 2012 m. kovo 3-4 d.
 • Multilingualism in Lithuanian Cities: Home Languages in Multilingual Vilnius and  Klaipėda,  tarptautinė konferencija Children in Multilingual Settings  VDU, Kaunas, 2011 m. lapkričio 3-4 d.
 • Current Trends of Self-identification in Urban Areas of Lithuania: The Case of Lithuanian Poles(su Kinga Geben), tarptautinis seminaras Hot and cold ethnicities in post-Soviet space, Talinas, Estija, 2011 m. spalio 28-29 d.
 • Lietuvybė be lietuvių kalbos?, konferencija "Pasaulio lietuvybės idėja: šiuolaikinės migracijos patirtys", VDU Išeivijos institutas, Kaunas, 2011 m. spalio 20 d.
 • „Sociolinguistic change in Lithuania: urban multilingualism“, The 16th World Congress of Applied Linguistics (AILA2011) „Harmony in diversity: language, culture, society“ , Pekinas 2011–08–23/28
 • „Languages at Work: New Trends in Lithuanian Cities” Estijos taikomosios kalbotyros metinė konferencija, Talinas, 2011–04–19
 • „Urban Home Languages: New Trends in Lithuania”, 42nd Poznan Linguistic Meeting (PLM2011) Poznanė,  2011–05–01/03
 • Kviestinis pranešimas  „Kalbos Lietuvos miestuose“ konferencijoje  ,,Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų“, VU, 2011–05–20
 • „New Multilingualism in Lithuania“,   kviestinis pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Multilingualism in Europe: Prospects and Practices in East–Central Europe“, Budapeštas,  2011 m. balandžio 25–26 d.
 • „Sociolinguistic Change in Lithuania: Urban Home Languages“,Sociolinguistics Symposium 18 Negotiating Transnational Space and Multilingual Encounters“, Southampton, Didžioji Britanija, 2010 rugsėjis.
 • „Multilingualism in Lithuanian Cities: Aims and outcomes of a home language survey in Vilnius, Kaunas and Klaipėda“ (su prof. Guus Extra, Olandija), Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“, Vilnius, 2010 rugsėjis.
 • “National Minorities and   Languages in Lithuania”, kviestinis pranešimas, tarptautinis seminaras “Implementation of Minority Protection Rules in New EU Member States“, Center for Comparative and International Studies of the Swiss Federal Technical Institute, Ciurichas, 2010 rugsėjis.
 • „Who are Non–Lithuanians in Lithuania? Dissolving Identities of Ethnic Minorities“, tarptautinė konferencija „Borders and Identities“ Newcastle upon Tyne, 2010 m. sausio 8–9 d.
 • „Kalbos, vartojamos darbe Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose“, 17–oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija
 • „Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos“, 2009 m. spalio 9 d., Lietuvių kalbos institutas
 • „Multilingualism in Lithuanian cities: Vilnius and Klaipėda“, Third national symposium on multilingualism, Tampere, 2009 m. spalio 1 d.
 • “New multilingualism in Lithuanian cities”, The 40th Poznań Linguistic Meeting (PLM2009), 2009 m. rugsėjo 2–5 d.
 • „Language usage and ethnic identity in urban areas of Lithuania“, 8th Conference on Baltic Studies in Europe, VDU, Kaunas, 2009 m. birželio 11–14 d.
 • “Home Languages in Vilnius”, 12th International Conference on Minority Languages, Tartu, 2009 m. gegužės 27–30 d.
 • Lithuanian L 2 Speakers: winners or losers in a changed socio–political situation? (su L.Vilkiene), Kembridžo universitetas, Kembridžas, JK tarptautinė ALTE konferencija, 2008 m. balandžio 10–12 d.
 • Language Policy and Sociolinguistic Change in Lithuania (kviestinis pranešimas Baltijos regiono studijų studentams ir mokslininkams), Sietlas, Vašingtono universitetas, JAV tarptautinis, 2008 m. balandžio mėn.
 • Lituanistinės studijos pasauliui: tradicijos ir naujovės, Vilnius, TMIDo organizuotas forumas „Lituanistinis švietimas“ tarptautinis 2008 m. balandžio mėn.15 d.
 • Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo naujovės, Šveicarija, (Fribūras, Bernas, Ciurichas), pasaulio lituanistų konferencija, tarptautinė, 2008 m. birželis
 • Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas (paskaitų ciklas), „Dainava“, Mičigano valst., JAV Lituanistinių mokyklų mokytojų kursai, tarptautinis, 2008 m. birželio 18 d.–liepos 1 d.
 • Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas: tradicijos ir naujovės, Greifsvaldas, Vokietija, konferencija Greifsvaldo universiteto Baltijos regiono magistrantūros studijų atidarymo proga, tarptautinė, 2008m. spalio mėn.
 • Miestai ir kalbos Vilnius, VU, J. Jablonskio konferencija, vietinė, 2008 m. spalio 3 d.
 • Kalbinio elgesio ir kalbinių nuostatų tyrimai Vilnius, TMIDo organizuota konferencija „Lietuvių kalbos dėstymo lituanistikos tyrimų naujovės pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį“, tarptautinė, 2008m. lapkričio mėn.
 • Viešoji ir privačioji tarmės vartosena: Joniškėlio atvejis, Šiauliai, Šiaulių universiteto Europos studijų instituto tarptautinė konferencija „Europos studijos: Dialektai ir kalbos politika“, 2007 balandžio 27–28
 • Language Policy and Sociolinguistic Change in Lithuania, Reikjavikas (Islandija), Conference on Cultural and Linguistic Diversity, Islandijos universiteto Pasaulio kalbų centras, tarptautinė, 2007 lapkričio 2–3
 • Multilingualism in the Baltic states (kviestinis pranešimas Ciuricho universiteto slavistų seminare), Ciuricho universitetas, tarptautinis seminaras, 2006 m. vasaris
 • The Language Situation in Lithuania. (kviestinis pranešimas Bazelio universiteto lingvistų seminare), Bazelio un. universitetas, tarptautinis seminaras, 2006 m. vasaris
 • Ar didžiuojamės savo tarme? (kviestinis pranešimas sociolingvistinio tyrimo pagrindu Joniškėlio 400 metų konferencijoje), Joniškėlis, Joniškėlio 400 metų konferencija, Vietinė, 2006–04–27
 • Multilingual Practices in Vilnius and South–Eastern Lithuania (su Gabriele Hogan–Brun), Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, “Language, Diversity and Integration in the Enlarged EU: Challenges and Opportunities“, Tarptautinė, 2006 m. gegužė
 • The sociolinguistic situation in Lithuania, Vaasa, Suomija, konferencija “Språk og språkinnlæring: Majoritetsspråk og minoritetsspråk“, Tarptautinė, 2006, gegužė
 • Bendrinės kalbos ir tarmės vartosena: Joniškėlio atvejis. J.Jablonskio konferencija „Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos“, Vilnius, 2006 m.
 • Teaching Lithuanian as a second language: current practices. Kviestinis pranešimas, Estijos taikomosios kalbotyros asociacijos tarptautinė konferencija SECOND LANGUAGE (L2). Teaching L2 to Non–Native Speakers, Talinas, tarptautinė, 2005 m. balandis
 • Nuostatos bendrinės kalbos ir jos norminimo atžvilgiu: Joniškėlio atvejis, J.Jablonskio konferencija „Bendrinė kalba ir visuomenė“ Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, tarptautinė, 2005–10–05
 • Kalbinio elgesio tyrimai, Lietuvių kalbos institutas, TMID, ŠMM, Vilnius, seminaras „Kalbų įvairovė – tarpkultūrinio ugdymo pagrindas“, vietinis, 2005–10–07
 • Perspectives on language use and attitudes to language use in Lithuania, Baltic Language and Integration Network (BLaIN), seminaras „Language and Social Processes in the Baltic“, Vilniaus universitetas, 2003 m. birželis(su Gabriele Hogan–Brun)
 • Perspectives on language use and attitudes to language use in Lithuania, Baltic Language and Integration Network (BLaIN), seminaras „Language and Social Processes in the Baltic“, Vilniaus universitetas, 2003 m. birželis(su Gabriele Hogan–Brun)
 • Emerging communities of language practice in the Baltic.35th Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics (BAAL) ‘Applied Linguistics and Communities of Practice’, University of Cardiff, UK, 2002 rugsėjis (su Gabriele Hogan–Brun)
 • The changing multilingual landscape in Vilnius, Sociolinguistics symposium 14 ‘Discourse Resources: the Sociolinguistics of Access, Availability and Distribution’, sekcija „Multilingual cities: sociolinguistic challenges and opportunities“. Gentas, Gento universitetas, 2002m. balandis (su Gabriele Hogan–Brun)
 • Opportunities and Challenges in Newly Independent Societies: Emerging Language Needs in Lithuania, Britų Tarybos konferencija “Policy into Practice for Lesser Used Languages in Europe”. Kardifas, UK, 2001 m. spalis (su Gabriele Hogan–Brun)
 • Kintantis mokytojo vaidmuo ir mokymosi aplinka, „Kalbų vaidmuo Europos integracijos procese“, Vilnius, Vilniaus universitetas, 2001 m. rugsėjis
 • Emerging Linguistic Ecologies in Lithuania: Status–Needs–Prospects, 34th Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics (BAAL)‘Unity and Diversity in Language Use’. Reading, UK, 2001 m. rugsėjis (su Gabriele Hogan–Brun)
 • Lithuanian, Russian and Polish languages in Lithuania: traditions and changes, tarptautinė konferencija “Minority Languages in Europe”. Bath, UK, 2001 m. birželis (su Gabriele Hogan–Brun)
 • Lithuanian as a Second Language: Teaching, Learning, and Assessment, tarptautinė konferencija „Small Languages in the 21st Century Europe”. Ryga, 2001 m. balandis.
 • Tarpdisciplininiai ryšiai mokant lietuvių kalbos kaip svetimosios. IX tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos amžių kaitoje“, Rīga, 2000 spalis.
 • Perspectives of Linguistic Situation in Lithuania, 12th World Congress of Applied Linguistics AILA’99 „The Roles of Language in the 21 Century: Unity and Diversity”, 1999 rugpjūtis, Tokijas.
© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS