Vilniaus Universitetas

Loreta Vilkienė

Dr Loreta Vilkienė

Position
 • Associate professor
e-mail
Education
 • PhD degree, 2001 (Vilnius University)
 • Qualification of a philologist, teacher of the Lithuanian language and literature (Faculty of Philology, Vilnius University), 1986
Scientific Degree
 • Doctor of humanities
PhD Thesis
 • Linguistics Aspects of a Dialogue. Department of the Lithuanian Language, 21 December 2000
Languages
 • Lithuanian (native)
 • English (good)
 • Russian (very good)
 • German (satisfactory)
Fields of Academic Interest
 • Applied linguistics:
  • Sociolinguistics
  • Discourse analysis
  • Stylistics
  • Rethoric
  • Multilingualism
  • Language teaching and testing
  • Academic writing
Subjects Taught
 • Stylistics
 • Discourse analysis
 • Theory and practice of academic writing
Participation in Projects
 • Lietuvių kalbos testavimas. ŠMM ir VU projektas. 1998–1999 m.
 • Lietuvių kalbos mokymo aprašai (Slenkstis, Aukštuma, Pusiaukelė). Europos Tarybos ir LR ŠMM projektas. 1995–2001 m.
 • Estų, latvių, lietuvių ir vengrų kalbų testų rengimo programa. 2001–2003 m.
 • Oneness (rečiau vartojamų ir mokomų kalbų nuotolinio mokymo kursas) VU Lituanistinių studijų katedros koordinuotas projektas, finansuotas ES lėšomis. 2004–2006 m.
 • Lietuvių kalbos (valstybinės ir gimtosios) brandos egzamino turinio suvienodinimo projektas. ŠMM. 2005–2006 m.
 • Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams. Švietimo plėtotės centro projektas. 2004–2007 m.
 • Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra. Nacionalinio egzaminų centro projektas. 2007–2008 m.
 • Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra. VU Užsienio kalbų instituto koordinuotas projektas. 2006–2008 m.
 • Elektroninis kalbotyros terminų žodynas. VU Lietuvių kalbos katedros projektas, remtas VLKK. 2006–2009 m.
 • Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymo diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui. Ugdymo plėtotės centro projektas. 2009–2011 m.
 • Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas. Ugdymo plėtotės centro projektas. 2009–2011 m.
 • „Miestai ir kalbos“. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuotas sociolingvistinis projektas, remtas Mokslo ir studijų fondo. 2006–2009 m.
 • „Lietuvos sociolingvistinis žemėlapis“. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas Mokslo Tarybos. 20010–2012 m.
 • Emigrantų kalbos tyrimas. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas VLKK. 2011–2013 m.
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2012–2014 m. Projekto vadovė.
 • Emigrantų kalba. – VU Lituanistinių studijų katedros koordinuotas projektas, remiamas VLKK. 2011–2013 m. Vykdytoja.
 • Internetinio A2 lygio lietuvių kalbos mokymo kurso rengimas (Brazilijos lituanistinei mokyklai „Vilnis“)“. Vykdytojas – VU Lituanistinių studijų katedra, remiamas ŠMM. 2015 m. Projekto vadovė.
 • Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas – VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas projektas, remiamas VLKK. 2015–2017 m. Vykdytoja.
Membership
 • Member of the Lithuanian Applied Linguistics Association
Internships
 • Institute of Polish Studies, Jagiellonian University, Poland, 1994
 • University of Greifswald, Germany, 1995
 • University of Cambridge Local Examinations Syndicate, Great Britain, 1998
 • European Centre for Modern Languages, Graz, Austria, 2009
Awards
 • Lithuanian Award of Science (applied sciences), 2006. Meilutė Ramonienė, Loreta Vilkienė, Joana Pribušauskaitė, and Virginija Stumbrienė were awarded for the collection of works 'Teaching Lithuanian as a Foreign Language: Research of the Situation, Methodology, and Its Application (1995–2005)'
 • Award from the Ministry of Education and Science for the Lithuanian as foreign language learning kit 'Po truputį'
 • Award from the Lithuanian Foundation, USA, for the reference book of verbs '365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов литовского языка'
Books
 • Ramonienė, M., Vilkienė, L., 1998. Po truputį (lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems: mokinio knyga, pratybų sąsiuvinis ir mokytojo knyga). Vilnius: Baltos lankos.
 • Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Skapienė, S., Vilkienė, L., 2000. Aukštuma. Strasbourg: Council of Europe Press.
 • Narbutas, E., Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Skapienė, S., Vilkienė, L., 2002. Slenkstis. Strasbourg: Council of Europe Press, 1997 (1 leidimas), Gimtasis žodis, (2 leidimas).
 • Vilkienė, L., Stumbrienė, V., Roebuck, W., 2002. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. 365 Lithuanian verbs. (žinynas lietuvių–anglų kalbomis). Vilnius: Homo liber.
 • Prosniakova, H. Stumbrienė, V., Vilkienė, L., 2004. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. (žinynas lietuvių–rusų kalbomis). Vilnius: Homo liber.
 • Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., Vilkienė, L., 2006. Pusiaukelė. Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašas (A2 lygis). Europos Taryba.
 • Ramonienė, M., Vilkienė, L., 2008. Po truputį. Lietuvių kalbos vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis pradedantiesiems (antras leidimas). Vilnius: Baltos lankos.
 • Stumbrienė, V., Vilkienė, L., Roebuck, W., 2008. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai365 Lithuanian Verbs. (antras leidimas) Vilnius: Tyto Alba.
 • Stumbrienė V., Vilkienė L., 2015. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. 365 Verbi Lituani (į italų kalbą vertė A. Bongarzoni) (žinynas lietuvių ir italų kalbomis). Vilnius: Eugrimas.
 • Stumbrienė, V., Vilkienė, L., Prosniakova, H., 2015. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. 365 глаголов литовского языка (žinynas lietuvių ir rusų kalbomis, antras leidimas). Vilnius: Eugrimas.

Articles

 • Vilkienė, L., 1996. Dialogas gramatikos pamokose, mokant lietuvių kalbos kaip negimtosios. In: Gimtasis žodis. 1996/3, 39 – 47.
 • Vilkienė, L., 1998. Žvilgsnis į rašytinio dialogo remarkas ir replikas. In: Teksto analizė ir interpretacija. Tarptautinės konferencijos pranešimai. Šiaulių universitetas, 128–131.
 • Vilkienė, L., 1998. Dialogo adresantas ir adresatas. In: Kalbotyra, nr. 47(1), 153–164.
 • Vilkienė, L., 2000. Formalioji dialogo vienetų klasifikacija. In: Kalbotyra, nr. 48(1)–49(1), 143–156.
 • Vilkienė, L., 2001. Kas naujo lietuvių (valstybinės) kalbos egzamino padangėje.In: Gimtasis žodis. 2001/11,  29–31.
 • Kaladytė, V., Vilkienė, L., 2002. Pasvarstymai apie lietuvių kalbos (valstybinės) rašymo užduotį. In: Gimtasis žodis. 2002/11,  26–29.
 • Vilkienė, L., 2003. Rašinius sunkiau taisyti nei rašyti. In: Gimtasis žodis. 2003/08, 16–19.
 • Вилькене, Л., 2003. Творческая личность глазами ученика и учителя. In: Radoša personiba, T. 3. Riga: Izdevnieciba RaKa, 67–75.
 • Vilkienė, L., 2004. Kūrybinga asmenybė mokinių ir mokytojų akimis. In: Gimtasis žodis. 2004/1, p. 7–11.
 • Vilkienė, L., 2004. Kaip sekasi skaityti lietuviškai? In: Gimtasis žodis. 2004/12, 29–31.
 • Vilkienė, L., 2004. Kelios mintys apie naujausias lietuvių autorių knygas vaikams. In: Gimtoji kalba. 2004/10, 3–4.
 • Pribušauskaitė, J., Prosniakova, H., Vilkienė, L., 2005. Diagnostinis vertinimas: rašymo užduotis ir vertinimo kriterijai. In: Gimtasis žodis. 2005/6, 7.
 • Vilkienė, L., 2005. ONENESS – naujas požiūris į rečiau vartojamų kalbų mokymą. In: Innovation and Tradition in Contemporary Language Studies. VU.
 • Linkevičienė, N., Vilkienė, L., 2005. Dar kartą sintaksinės pilnaties ir pastraipos santykių klausimu. In: Žmogus ir žodis t. 7, nr. 1. Vilnius, 13–17.
 • Vilkienė, L., 2006. Lietuvių kalba – gimtoji ir negimtoji mokykloje. Ar galima suvienodėti? In: Kalbotyra,  nr. 56 (3), 156 – 163. Vilnius.
 • Salienė, V., Vilkienė, L., 2006. Lietuvių kalba, gimtoji ir valstybinė: situacijos analizė. In: Žmogus ir žodis: svetimosios kalbos.T. 8,  nr. 3. Vilnius: VPU leidykla, 74–80.
 • Vilkienė, L., 2007. Ar žodingumas gali pakišti koją?In: Gimtasis žodis. 2007/02, 9–12.
 • Prosniakova, H., Vilkienė, L., 2007. Pamąstymai po lietuvių valstybinės kalbos PUPP eksperimento. In: Gimtasis žodis. 2007/03, p. 9-13, 2007/04, 7–11.
 • Vilkienė, L., 2007. Kelios mintys apie gimtakalbių ir negimtakalbių rašymo gebėjimų kokybę. In: Kalbų mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje ir daugiakalbėje Europoje. VU, 226–235.
 • Vilkienė, L., 2009. Kalba kalbą atveda. In: Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas. Keletas metodikos klausimų. Vilnius: VU leidykla.
 • Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Stumbrienė, V., Vilkienė, L., 2009. Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas. Keletas metodikos klausimų. Vilnius: VU leidykla.
 • Vilkienė, L., 2010. Daugiakalbystė didžiuosiuose Lietuvos miestuose. In: Miestai ir kalbos (kolektyvinė monografija, moksl. red. M. Ramonienė). Vilnius: VU leidykla.
 • Vilkienė, L., 2011. Dvikalbis ugdymas Lietuvoje: už ar prieš? In: Kalba ir kontekstai. IV (1) tomas. Vilnius: VPU leidykla.
 • Vilkienė, L., 2011. Ar dvikalbystė – dvikultūrės tapatybės laidas? – Kalbotyra 63 (3). Vilnius: VU leidykla, 115–129.
 • Vilkienė, L. 2013. Keli lietuvių miestų gyventojų kalbinės tapatybės bruožai – Miestai ir kalbos II. Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis – kolektyvinė monografija (moksl. red. M. Ramonienė). Vilnius: VU leidykla, 155–174.
 • Vilkienė, L. 2013. Oficialumo lygmuo studentų elektroniniuose laiškuose dėstytojui. – Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos. Vilnius: Edukologija, 168–182.
 • Vilkienė, L. 2015. Tarp dviejų kalbų ir kultūrų: kultūrinės tapatybės klausimas.  In Emigrantai: kalba ir tapatybė (moksl. red. Meilutė Ramonienė). Vilnius: VU leidykla, 155–186.
 • Vilkienė, L. 2015.  Kalbinės tapatybės lietuviškumo atosklaida.  In Emigrantai: kalba ir tapatybė (moksl. red. Meilutė Ramonienė). Vilnius: VU leidykla, 135–154.
 • Vilkienė, L. 2015.  Kalba ir etninė tapatybė.  In Emigrantai: kalba ir tapatybė (moksl. red. Meilutė Ramonienė). Vilnius: VU leidykla, 117–134.
 • Ramonienė, M., Vilkienė, L. 2016. Changes in the Social Value of Languages in Urban areas of Lithuania, 1990–2010. In Sociolinguistic Transition in Former Eastern Block Countries [eds. M. Sloboda, P. Laihonen, A. Zabrdoskaja] Peter Lang Edition, 263–292.

Other Publications

 • Kaladytė, V., Prosniakova, H., Stumbrienė, V., Vilkienė, L., 2005. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Statistinė analizė. Kokybinė analizė. Lietuvių valstybinė kalba. Vilnius: Nacionalinis egzaminų centras, 18–44.
 • Pasirenk egzaminams pats! / Ką svarbu žinoti laikantiems valstybinius kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus (Bingelienė, R., Kutanovienė, E., Migauskienė, R., Narbuntaitė–Rasimavičienė, R., Petrašiūnienė, E., Pribušauskaitė, J., Raščiuvienė, I., Stumbrienė, V., Valančiauskienė, A., Vilkienė, L.), Vilnius: ŠAC, 2006.
 • Ramonienė, M., Vilkienė, L., Bingelienė, R., Hilbig, I., Kaladytė, V., Kruopienė, I., Migauskienė, R., Petrašiūnienė, E., Valančiauskienė, A., 2006. Nuotoliniai A1 lygio lietuvių kalbos kursai www.oneness.vu.lt
 • Metodinės rekomendacijos. ŠPC projekto Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams leidinys. Lietuvių kalbos dalį parengė: Barisevičius, A., Narčiūtė, A., Siniuvienė, A., Trusovas, V., Vilkienė, L.,Švietimo plėtotės centras, 2008, 13-41.
 • Vilkienė, L., 2008. Metodinės rekomendacijos skaitomo teksto supratimo užduočių rengėjams.www.daugiakalbemokykla.smm.lt.
 • Pribušauskaitė, J. , Vilkienė, L., 2006. Kalbos testų ir jų užduočių rengimo gairės. Metodinė priemonė. Vilnius: Apostrofa.
 • Kutanovienė, E., Lisauskienė, A., Mickevičienė, D., Prosniakova, H., Vilkienė, L.,Visockienė, D., Žemaitis, R., 2008. 2007 m. brandos egzaminų užduočių analizė. Lietuvių valstybinė kalba.Vilnius: Firidas.
 • Prosniakova, H., Vilkienė, L., 2008. L. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2-11 priedai). Kalbos (3 priedas). VII skyrius: VII skyrius. Lietuvių valstybinė kalba: mokinių pasiekimai, turinio apimtis, vertinimas. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 605-658.
 • Hilbig, I., Petrašiūnienė, E., Pribušauskaitė, J., Stumbrienė, V., Tamošaitienė, A., Valančiauskienė, A., Vilkienė, L., 2008. Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. Vilnius: Firidas.

Reports at Scientific Conferences

 • Lietuvių kalba – gimtoji ir negimtoji – mokykloje. Ar galima suvienodėti? Tarptautinė konferencija. VU 2005 spalis.
 • Žodyno kriterijus vertinant. Tarptautinė konferencija. VDU 2006 gegužė.
 • Valstybinės lietuvių kalbos ugdymo pokyčiai Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose tautinių mažumų kalbomis. Konferenciją organizavo LR ŠMM. PPRC 2007 m. lapkričio 20 d.
 • Ar galima vienoda gimtakalbių ir negimtakalbių rašymo gebėjimų kokybė?Tarptautinė konferencijaLanguage Teaching and Learning in Multilingual Europe“. VU, UKI. 2007 m. gegužės mėn. 3–4 d.
 • Lituanistinis švietimas išeivijoje: ypatumai, tikslai, metodai, bendrumai ir skirtumai (plenarinis pranešimas). XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Tarptautinė, organizavo LR ŠMM, TMID, PLB. JAV, Čikaga. 2008 m. lapkričio 26–30 d.
 • Lithuanian L 2 Speakers: winners or losers in a changed socio-political situation?(pranešimas parengtas ir skaitytas drauge su doc. dr. M. Ramoniene). Tarptautinė ALTE konferencija.Kembridžo universitetas, Kembridžas, JK, 2008 m. balandžio 10-12 d.
 • Lietuvių kalba – „priimtinė“ kalba ir pilietinės tapatybės ženklas? Projekto „Miestai ir kalbos“ baigiamoji konferencija. VU 2009 m. lapkričio 25 d.
 • Valstybinė kalba daugiakalbystės kontekste. Tarptautinė konferencija „Valstybinės kalbos svarba kurčiųjų/neprigirdinčiųjų gyvenime“. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 2010 m. balandžio 29 d.
 • Ar dvikalbystė – dvikultūrės tapatybės laidas? Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“. VU Lituanistinių studijų katedra 2010 m. rugsėjo 23–24 d.
 • Dvikalbis ugdymas Lietuvoje: už ar prieš? Tarptautinė konferencija „Aspects of Language Functioning in Different Linguistic, Didactic and Sociocultural Contexts“. VPU 2010 m. lapkričio 18-19 d.
 • Poles and Russians in Lithuania: Some Tendencies of Use and Proficiency of Mother Tongues and State Language. The 13th International Conference on Language and Social Psychology (ICLASP) Leeuwarden, Olandija. 2012 m. birželio 20–23 d.
 • Oficialumo lygmuo studentų elektroniniuose laiškuose dėstytojui. Tarptautinė konferencija „Stilistika šiuolaikinio mokslo ir globalizacijos kontekste”. VU ir LEU. 2012 m. lapkričio 9–10 d.
 • Keli lietuvių miestų ir miestelių gyventojų kalbinės tapatybės bruožai.Tarptautinė konferencija „Kalba, erdvė ir tapatybė“. VU 2012 m. lapkričio 16 d.
 • Keli Vokietijoje gyvenančių lietuvių tapatybės bruožai.Tarptautinė konferencija „Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“. LEU 2013 m. vasario 21–22 d.
 • Kiek gyvybinga lietuvių kalba svetur? Tarptautinė konferencija „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“. VU 2013 m. spalio 3–4 d.
 • Emigrantų tapatybės ir lietuvių kalbos mokėjimo, vartojimo, nuostatų sąsajos. Tarptautinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“. LEU 2016 m. gegužės 5–6 d.
 • Maintenance of Lithuanian Language as a Heritage Langue: Attitudes and Practices (su bendraautore M. Ramoniene). 21 sociolingvistikos simpoziumas, Murcijos universitete (Ispanija) 2016 m. birželio 15–18 d.
 • Kalbos nykimo reiškinys: ką rodo C testas? Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“. VU 2016 m. rugsėjo 28–29 d.

© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS