Vilniaus Universitetas

Kristina Jakaitė-Bulbukienė

Kristina Jakaitė-Bulbukienė

Position
 • Assistant
e-mail
Place of Birth
 • Kaunas
Education
 • PhD in Humanities, Vilnius University, 2015
 • Master's degree in applied linguistics, Vilnius University, 2009
Languages
 • Lithuanian (native)
 • English
 • Russian
Fields of Academic Interest
 • Sociolinguistics
 • Psycholinguistics
 • Teaching Lithuanian as a foreign language
 • Electronic discourse
 • Editing
Subjects Taught
 • Analysis of a scientific text and academic rhetoric
 • Psycholinguistics
 • Editing
 • General elementary Lithuanian language course for ERASMUS students
 • Written & spoken communication
Internships, Field Trips for Data Collection
 • London, Great Britain, 2015
 • University of Jyväskylä, Finland, 2014
 • University of Vienna, Austria, 2014
 • Los Angeles, USA, 2012
 • Munich, Germany, 2011
Participation in Projects
 • „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“, VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas VLKK. 2015–2018 m.
 • Projekto „2015 m. užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centruose dirbančių dėstytojų  kvalifikacijos tobulinimo kursai“ koordinatorė, projektas remiamas ŠMM. 2015 m.
 • „PROLANG – Promotion of Learning of Less Used European Languages to Youth on the Move” („Rečiau vartojamos Europos kalbos jaunimui“ ). Projektas finansuojamas iš „Lifelong Learning Programme“ (Mokymosi visą gyvenimą programos) lėšų. 2012–2014 m.
 • Emigrantų kalbos tyrimas. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas VLKK. 20011–2013 m.
 • „Re-creation“, pagal „Grundtvig“ programą. 2009–2011 m. http://www.recreation-eu.com/
Membership
 • Lithuanian Applied Linguistics Association
Publications
 • Jakaitė-Bulbukienė K., Našlėnaitė Eberhardt V., Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L., 2011. Langas į lietuvių kalbą. Vilnius, Vilniaus universitetas.
 • Jakaitė-Bulbukienė K., 2009. Keli kalbiniai virtualiosios „mamų“ bendruomenės bruožai. Gimtoji kalba. Nr. 10, 16–24.
Reports
 • 2014 m. birželio 15–18 d. pranešimas kartu su prof. dr. Meilute Ramoniene Sociolingvistikos simpoziume (Sociolinguistics Symposium 20), Juveskilos universitete (University of Jyväskylä), Suomijoje. Tema – „Heritage language maintenance in Lithuanian diaspora“.
 • 2014 m. birželio 13–15 d. pranešimas doktorantų kūrybinėse dirbtuvėse „Language policy in the family, the preschool and the school: Theoretical and methodological directions“, Juveskilos universitete (University of Jyväskylä), Suomijoje. Tema – „Heritage language maintenance in Lithuanian diaspora in USA and Germany“.
 • 2014 m. birželio 6 d. pranešimas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Kalbotyros doktorantų seminare „Kalbotyros doktorantų dirbtuvės: tyrimai, problemos, atradimai“. Tema – emigrantų nuostatos lietuvių kalbos atžvilgiu, pranešimo pavadinimas – „Mum labai skauda, kad sako lyderis, startas, finišas ir halas“.
 • 2014 m. gegužės 16–18 d. pranešimas „Lietuvos socialinių mokslų forume 2014“. Tema – „Paveldėtosios lietuvių kalbos išlaikymas emigracijoje“.
 • 2013 m. vasario 21–22 d. Pranešimas Lietuvos edukologijos universiteto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“. Tema – „Lietuvių emigrantų kalbos išsaugojimo strategijos“.
 • 2012 m. rugsėjo 27–28 d. pranešimas Lietuvos edukologijos universiteto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“. Tema – „Lietuvių emigrantų šeimos kalbos vadyba“.
 • 2010 m. gegužės 21–23 d. pranešimas Lietuvos socialinių mokslų forume 2010. Tema – „Keli kalbiniai virtualiosios mamų bendruomenės bruožai“ (socializacijos ir bendro grupės identiteto kūrimo aspektu).
 • 2009 m. balandžio 16–17 d. pranešimas XIII Vilniaus universiteto studentų lituanistų mokslinėje konferencijoje.  Tema – „Keli kalbiniai virtualiosios mamų bendruomenės bruožai“ (šią virtualiąją bendruomenę iš kitų virtualiųjų bendruomenių išskiriančių kalbinių ir juos papildančių nekalbinių bruožų aspektu).
Open Lectures
 • 2014 m. balandžio 11 d. paskaita universiteto bendruomenei Vienos universitete (Austrija). Tema – „Lietuvių kalba. Lietuvių kalbos išlaikymas emigracijoje“.
 • 2014 m. balandžio 10 d. paskaita visuomenei Lietuvos ambasadoje Austrijoje, Vienoje. Tema – „Emigrantų kalba“.
 • 2013 m. birželio 21–22 d. paskaita visuomenei Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje, Lampertheime-Hüttenfelde. Tema – „Vokietijoje gyvenančių lietuvių kalbinis elgesys ir kalbinės nuostatos“.
© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS