Vilniaus Universitetas

Kristina Jakaitė-Bulbukienė

Kristina Jakaitė-Bulbukienė

Position
 • Assistant
e-mail
Education
 • PhD in Humanities, Vilnius University, 2015
 • Master's degree in applied linguistics, Vilnius University, 2009
Languages
 • Lithuanian (native)
 • English
 • Russian
Fields of Academic Interest
 • Language policy and management
 • Sociolinguistics
 • Psycholinguistics
 • Teaching Lithuanian as a foreign language
 • Electronic discourse
Subjects Taught
 • Editing
 • Psycholinguistics
 • Listening and reading comprehension
 • Analysis of a scientific text and academic rhetoric
 • Psycholinguistics
 • General elementary Lithuanian language course for ERASMUS students
Internships, Field Trips for Data Collection
 • University of Helsinki, Finland, 2019
 • London, Great Britain, 2015
 • University of Jyväskylä, Finland, 2014
 • University of Vienna, Austria, 2014
 • Los Angeles, USA, 2012
 • Munich, Germany, 2011
Participation in Projects
 • Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams projektas remiamas ŠMPF, 2019 m.
 • Mokslo renginio „Taikomosios kalbotyros konferencijos „Kalbos ir žmonės“ organizavimas, projektas remiamas LMT, 2019 m.
 • „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“, VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas VLKK. 2015–2018 m.
 • Projekto „2015 m. užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centruose dirbančių dėstytojų  kvalifikacijos tobulinimo kursai“ koordinatorė, projektas remiamas ŠMM. 2015 m.
 • „PROLANG – Promotion of Learning of Less Used European Languages to Youth on the Move” („Rečiau vartojamos Europos kalbos jaunimui“ ). Projektas finansuojamas iš „Lifelong Learning Programme“ (Mokymosi visą gyvenimą programos) lėšų. 2012–2014 m.
 • Emigrantų kalbos tyrimas. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas VLKK. 20011–2013 m.
 • „Re-creation“, pagal „Grundtvig“ programą. 2009–2011 m. http://www.recreation-eu.com/
Membership
 • Lithuanian Applied Linguistics Association
Publications
 • Jakaitė-Bulbukienė K., Našlėnaitė Eberhardt V., Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L., 2011. Langas į lietuvių kalbą. Vilnius, Vilniaus universitetas.
 • Jakaitė-Bulbukienė K., 2009. Keli kalbiniai virtualiosios „mamų“ bendruomenės bruožai. Gimtoji kalba. Nr. 10, 16–24.
Reports
 • 2019 m. balandžio 25–26 d. pranešimas Estų kalbos instituto, Estijos taikomosios kalbotyros instituto ir Talino universiteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Year of Estonian: The Perspective of Applied Linguistics“. Tema – „Picture of London“.
 • 2019 m. balandžio 18 d. pranešimas Šeštajame tarpdalykiniame diasporos tyrėjų seminare, vykusiame Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tema – „Londono emigrantų kalbinis elgesys“.
 • 2018 m. lapkričio 28 d. pranešimas VDU Lietuvių išeivijos instituto tarptautinėje konferencijoje „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“. Tema – „Londono lietuvių paveikslas: kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys“.
 • 2014 m. birželio 15–18 d. pranešimas kartu su prof. dr. Meilute Ramoniene Sociolingvistikos simpoziume (Sociolinguistics Symposium 20), Juveskilos universitete (University of Jyväskylä), Suomijoje. Tema – „Heritage language maintenance in Lithuanian diaspora“.
 • 2014 m. birželio 13–15 d. pranešimas doktorantų kūrybinėse dirbtuvėse „Language policy in the family, the preschool and the school: Theoretical and methodological directions“, Juveskilos universitete (University of Jyväskylä), Suomijoje. Tema – „Heritage language maintenance in Lithuanian diaspora in USA and Germany“.
 • 2014 m. birželio 6 d. pranešimas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Kalbotyros doktorantų seminare „Kalbotyros doktorantų dirbtuvės: tyrimai, problemos, atradimai“. Tema – emigrantų nuostatos lietuvių kalbos atžvilgiu, pranešimo pavadinimas – „Mum labai skauda, kad sako lyderis, startas, finišas ir halas“.
 • 2014 m. gegužės 16–18 d. pranešimas „Lietuvos socialinių mokslų forume 2014“. Tema – „Paveldėtosios lietuvių kalbos išlaikymas emigracijoje“.
 • 2013 m. vasario 21–22 d. Pranešimas Lietuvos edukologijos universiteto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“. Tema – „Lietuvių emigrantų kalbos išsaugojimo strategijos“.
 • 2012 m. rugsėjo 27–28 d. pranešimas Lietuvos edukologijos universiteto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“. Tema – „Lietuvių emigrantų šeimos kalbos vadyba“.
 • 2010 m. gegužės 21–23 d. pranešimas Lietuvos socialinių mokslų forume 2010. Tema – „Keli kalbiniai virtualiosios mamų bendruomenės bruožai“ (socializacijos ir bendro grupės identiteto kūrimo aspektu).
 • 2009 m. balandžio 16–17 d. pranešimas XIII Vilniaus universiteto studentų lituanistų mokslinėje konferencijoje.  Tema – „Keli kalbiniai virtualiosios mamų bendruomenės bruožai“ (šią virtualiąją bendruomenę iš kitų virtualiųjų bendruomenių išskiriančių kalbinių ir juos papildančių nekalbinių bruožų aspektu).
Open Lectures
 • 2019 m. balandžio 11 d. vieša paskaita Lietuvos ambasadoje Helsinkyje, Suomijoje. Tema – „Lietuvių kalba emigracijoje“.
 • 2014 m. balandžio 11 d. paskaita universiteto bendruomenei Vienos universitete (Austrija). Tema – „Lietuvių kalba. Lietuvių kalbos išlaikymas emigracijoje“.
 • 2014 m. balandžio 10 d. paskaita visuomenei Lietuvos ambasadoje Austrijoje, Vienoje. Tema – „Emigrantų kalba“.
 • 2013 m. birželio 21–22 d. paskaita visuomenei Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje, Lampertheime-Hüttenfelde. Tema – „Vokietijoje gyvenančių lietuvių kalbinis elgesys ir kalbinės nuostatos“.
Popularising articles & interview
 • Gudavičienė E., Hilbig I., Jakaitė-Bulbukienė K., 2018. Mokslininkai tiria, koks likimas ištiks lietuvių kalbą emigracijoje. Spectrum. Nr. 2 (28), 52–57 p.
 • Interviu su K. Jakaite-Bulbukiene „Apžvalgai“. Arlauskas V. Lietuvių emigrantų šeima: kalba ir tapatybė. Apžvalga. 2015 11 08,  prieiga internetu: http://apzvalga.eu/lietuviu-emigrantu-seima-kalba-ir-tapatybe.html
 • Interviu su K. Jakaite-Bulbukiene LRT klasikos laidai „Ryto allegro“, 2015-10-22, laidos vedėja Austėja Kuskienė. Įrašas: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/25196/, įrašas prie rubrikos „Kaip emigrantai išlaiko lietuvių kalbą šeimose“  (antroji dalis).
 • Interviu su K. Jakaite-Bulbukiene LRT klasikos laidai „Ryto allegro“, 2015-10-21, laidos vedėja Austėja Kuskienė. Įrašas: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/25171/, įrašas prie rubrikos „Kokia kalbos padėtis emigracijoje“ (pirmoji dalis).
 • Interviu su K. Jakaite-Bulbukiene LRT laidai „Ryto garsams“, 2015-09-26, interviu autorė Rūta Dambravaitė. Įrašas: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/24573/, prie rubrikos „Mokslo vardai“ . Straipsnis, parengtas šio interviu pagrindu: Dambravaitė R., Lietuviški suvenyrai tarp palmių nuotraukų – būdas išreikšti save emigracijoje. Lrt. lt, prieiga internetu: http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/32/114563
 • Interviu su K. Jakaite-Bulbukiene „VU naujienoms“. Važgėlaitė R. Emigrantų kalba: ar su savo vaiku kalbėsiu lietuviškai? VU naujienos. 2015 10 07, prieiga internetu: http://naujienos.vu.lt/mokslas/emigrantu-kalba-ar-su-savo-vaiku-kalbesiu-lietuviskai/
 • Interviu su K. Jakaite-Bulbukiene „Lietuvos žinioms“. Kniežaitė, M. Kai lietuvių kalba nėra problema. Lietuvos žinios. 2015 09 09. Prieiga internetu: http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/kai-lietuviu-kalba-nera-problema/208554. Apie šį straipsnį Lietuvos radijo laidos „Labas rytas, Lietuva“ spaudos apžvalgoje nuo 28 min. 28 s. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/83347/labas_rytas_lietuva_i_dalis
 • Interviu su K. Jakaite-Bulbukiene „Pasaulio lietuviui“. Dokšaitė, D. Mokslininkai išsiaiškino, kiek emigrantams svarbi lietuvių kalba. Pasaulio lietuvis. 2014, Nr. 5/527, p. 13–17.
 • Interviu su K. Jakaite-Bulbukiene „Draugui“. Butkuvienė, G. Emigrantų kalbos tyrėja: „Gimtoji kalba emigracijoje savaime neišlieka“. Draugas. 2014 07 14, p. 4–5.
© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS