Vilniaus Universitetas

Joana Pribušauskaitė

Joana Pribušauskaitė

Position
 • Lecturer
e-mail
Place of Birth
 • Baturin, Region of Tomsk, Russia
Education
 • Higher
Languages
 • English
 • French
 • Russian

Fields of

Academic Interest

 • Linguadidactics
 • Language testing
 • Editing
Subjects Taught
 • Editing
 • Theory and practice of language tests
 • Listening and reading comprehension
Participation in Projects
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2012–2014 m. (Praktinės lietuvių kalbos gramatikos vengrams rengimas)
 • Tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai (tarptautinis, 2009–2011)
 • Lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzamino turinio kaitos gairių rengimas (2009–2010)
 • Kalbų vertinimo sistemos siejimo su „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis“ (2009–2010)
 • Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra (2006–2008)
Internships
 • ALTE (Europos kalbų testuotojų asociacijos) auditorių rengimo seminaras (2011)
 • EALTA (Europinės kalbų testuotojų asociacijos) organizuojami seminarai:
  • Kokybiniai testų tyrimo metodai (Turku, 2009)
  • Standartų nustatymo tyrimai ir jų reikšmė bendriesiems Europos kalbų metmenims (BEKM) (Atėnai, 2008)
  • Standartų nustatymo praktika (Barselona, 2007)
  • Kalbėjimo vertinimas (Krokuva, 2006)
Awards
 • Lithuanian Award of Science (applied sciences), 2006
Books
 • Pribušauskaitė, J., 2011. Kaip sekasi? Vilniaus universiteto leidykla.
 • Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Stumbrienė, V., Vilkienė, L., 2009. Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas. Keletas metodikos klausimų. Vilniaus universiteto leidykla.
 • Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys, 2008. Vertė Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė, J., Stumbrienė, V., Tamošaitienė, A., Valančiauskienė, A., Vilkienė, L. Vilnius: Firidas.
 • Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., 2008. Practical Grammar of Lithuanian. Translated by Dainora V. Kupčinskas. Vilnius: Baltos lankos.
 • Pribušauskaitė, J., Vilkienė, L., 2006. Kalbos testų ir jų užduočių rengimo gairės. Metodinė priemonė. Vilnius: Apostrofa.
 • Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., Vilkienė, L., 2006. Pusiaukelė. Vilnius: Apostrofa.
 • Pasirenk egzaminams pats: Ką svarbu žinoti laikantiems valstybinius kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, 2006. (Bingelienė R., Kutanovienė, E., Migauskienė, R., Narbuntaitė-Rasimavičienė, R., Petrašiūnienė, E., Pribušauskaitė, J., Raščiuvienė, I., Stumbrienė, V., Valančiauskienė, A., Vilkienė, L.), Vilnius: ŠAC.
 • Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., 2003. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos (2 pataisytas leid. 2007).
 • Pribušauskaitė, J., 2001. Susipažinkime: grupavimo testas, Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras.
 • Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Skapienė, S., Vilkienė, L., 2000. Aukštuma, Vilnius: Presvika,Strasbourg: Counsil of Europe.
 • Bagdonavičienė, D., Pribušauskaitė, J., 1998. Skaitome lietuviškai: tekstų rinkinys pradedantiesiems. Vilnius: Pradai.
 • Narbutas E., Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Skapienė, S., Vilkienė, L., 1997. Slenkstis, Strasbourg: Counsil of Europe (2 pataisytas leid. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002).
Articles
 • Pribušauskaitė, J., 2010.  Klausymo ir skaitymo gebėjimų ugdymas: skaitymo ir klausymo rūšys. Gimtasis žodis. Nr. 6, 2–8.
 • Pribušauskaitė, J., 2010. Klausymo ir skaitymo gebėjimų ugdymas: tekstų parinkimo ypatumai. Gimtasis žodis. Nr. 7, 5–10.
 • Pribušauskaitė, J., 2010. Klausymo ir skaitymo gebėjimų ugdymas: užduotys. Gimtasis žodis. Nr. 8, 2–10.
 • Pribušauskaitė, J., Prosniakova, H., Vilkienė, L., 2005. Diagnostinis vertinimas: rašymo užduotis ir vertinimo kriterijai. Gimtasis žodis. Nr. 6, 22–26; Nr. 7, 18–24.
© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS