Vilniaus Universitetas

Inga Hilbig

Dr Inga Hilbig

Position
 • Assistant
e-mail
Place of Birth
 • Rokiškis
Scientific Degree

 

 • Doctor of humanities (philology)

 

PhD Thesis
 • Lithuanian and English Linguistic Politeness: Requests, Vilnius University, 2009
Languages
 • English
 • German
 • Russian
Fields of Academic Interest
 • Linguistic (im)politeness
 • Bilingual language acquisition
 • Teaching Lithuanian as a foreign language
 • Cross-cultural communication
Subjects Taught
 • General elementary Lithuanian language course
 • Lithuanian lexis for beginners
 • Text comprehension for beginners
 • Text editing skills training
 • Pragmatics ((im)politeness theories)
 • Discourse Analysis
 • Socio-cultural studies in the Lithuanian context
Participation in Projects
 • „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas) (2015–2017)
 • „Re-recreation” („Grundvig” programa) (2009–2012)
 • „Kalbinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra" (2006–2008)
 • „Oneness” - nuotoliniai penkių Europos kalbų kursai internetu („Socrates Lingua 2” programa) (2003–2006)
Membership
 • Lithuanian Applied Linguistics Association
 • Linguistic Politeness Research Group
Internship
 • Partial PhD studies at the University of Hull (Great Britain) under the ERASMUS exchange programme, January to June, 2008
Books
 • Hilbig I., „Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas: prašymai“ (monografija), Vilnius, VU leidykla, 2010.
Articles
 • Daraškienė I. Hilbig I. Pokalbio strategijos vaikų kalboje // Taikomoji kalbotyra, 2019 12: 1–38 p.
 • „Lietuvių ir anglų prašymų strategijos ir mandagumas“ // Lietuvių kalba, 2009 (3), 1–18 p.
 • „Mandagumas kaip reliatyvus kalbinis, socialinis ir kultūrinis reiškinys“ // Acta Linguistica Lituanica, 58 t., 2008, 1–15 p.
 • „Svetimšalių sociokultūrinis šokas Lietuvoje: jo apraiškos ir poveikis kalbos mokymuisi“ // Prace Bałtystyczne, 3 t., 2006, 45–52 p.
 • „Sociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos: lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys“ // Tarptautinės konferencijos „Innovation and Tradition in Contemporary Language Studies“ pranešimų rinkinys, VU leidykla, 2005, 233–242 p.
Other Publications
 • Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L. „Sveiki atvykę!“, Vilnius, VU leidykla, 2008.
 • Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Stumbrienė V., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vilkienė L. „Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“ (vertimas), Vilnius, Firidas, 2008.
Reports at Scientific Conferences

 • „Passive bilingual from the early days and a breakthrough: a case study of a German-Lithuanian child“ – tarptautinėje konferencijoje Multilingual Awareness and Multilingual Practices“ 2018 m. lapkričio 22–23 d., Talinas.
 • „Dvikalbystė Oslo lietuvių šeimose“ – projekto „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“ seminare 2017 m. gruodžio 1 d., VU.
 • Ankstyvosios dvikalbystės trajektorijos: pasyviosios vaiko dvikalbystės atvejis“ – LITAKA susirinkime 2017 m. lapkričio 10 d., VU.
 • Two languages at the same time? No, I won‘t manage: a choice not to be bilingual at early age“ Tarptautiniame dvikalbystės simpoziume 2017 m. birželio 6–11 d., Limerikas.
 • „Oslo lietuvių šeimų sociolingvistinis portretas“ – Socialinių mokslų forumo konferencijoje 2017 m. gegužės 21–22 d., Molėtų observatorija.
 • „Zwei Sprachen gleichzeitig? Das schaf’ ich nicht…“: dviejų brolių kelias subalansuotosios dvikalbystės link – tarptautinėje konferencijoje „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“, 2016 m. rugsėjo 28    d., VU    „Vėluojanti ankstyvoji dvikalbystė: dviejų brolių atvejo analizė – Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencijoje, 2016 gegužės 18 d., Molėtų observatorija.
 • „How do Lithuanians and English support their requests?“ – tarptautinėje konferencijoje „(Im)politeness and interpersonal communication“, 2010 m. kovo 24–26 d., Sevilija.
 • Uždaryk langą, gerai? ir Would you mind closing the window please?: lietuvių ir anglų prašymai“ – Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencijoje 2009 m. gegužės 23 d., Molėtų observatorija.
 • „Request strategies in Lithuanian and British English“ – Tarptautinėje jaunųjų lingvistų konferencijoje A. Mickevičiaus universitete 2009 m. balandžio 25 d., Poznanė.
 • „Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymasis internetu: ONENESS“ – konferencijoje „Lietuvių kalba ir naujosios technologijos: galimybės ir problemos“ 2009 m. balandžio 3 d., Kaunas.
 • „Lietuvių ir anglų prašymų strategijos ir mandagumas“ – Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos susitikime 2009 m. kovo 6 d., Vilnius.
 • „Sociokultūrinė kompetencija – kas tai?“ – konferencijoje „Lietuvių kalbos dėstymo ir lituanistikos tyrimų naujovės pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį“ 2008 m. lapkričio 20 d., Vilnius.
 • „ONENESS – on-line course for less widely used and taught European languages“ – 39-ojoje ISAGA (International Gaming and Simulation Association) konferencijoje 2008 m. liepos 10 d., Kaunas.
 • „Kalbinis mandagumas ir kalbos etiketas – viena ir tas pat?“ – Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencijoje 2007 m. gegužės 19 d., Molėtų observatorija.
 • „Mandagumas kaip reliatyvus kalbinis, socialinis ir kultūrinis reiškinys“ – Respublikinėje doktorantų konferencijoje „Naujausi humanitariniai tyrinėjimai“, 2007 m. balandžio 26 d., Vilnius.
 • „Svetimšalių sociokultūrinis šokas Lietuvoje: jo apraiškos ir poveikis kalbos mokymuisi“ – Varšuvos universiteto tarptautinėje konferencijoje „Baltų filologija kaip svetimoji ir kaip užsienio filologija“ 2005 m. kovo 9 d., Varšuva.
 • „Sociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos: lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys“ – VU Tarptautinėje konferencijoje „Naujovės ir tradicijos šiuolaikinėse kalbų studijose“ 2004 m. rugsėjo 18 d., Vilnius.
 • „Lietuvių kalbos besimokantys užsieniečiai Lietuvoje: esamos ir galimos sociokultūrinės jų problemos“ – Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencijoje 2004 m. gegužės 15 d., Molėtų observatorija.

© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS