Vilniaus Universitetas

Elvyra Petrašiūnienė

Elvyra Petrašiūnienė

Position
 • Lecturer
e-mail
Place of Birth
 • Vilnius
Education
 • Higher
Languages
 • Lithuanian (native)
 • Russian
 • English (B2)
 • Polish
 • Latvian (A2)
Fields of Academic Interest
 • Teaching Lithuanian as a foreign language
 • Language testing
 • Corpus linguistics
Subjects Taught
 • Lithuanian grammar for foreign students (levels B2-C1)
 • General elementary Lithuanian language course (for Erasmus students, levels A1-A2)
 • General elementary Lithuanian language course (evening course, levels A1-A2)
 • Corpus linguistics (for master students)
Participation in Projects
 • Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) veikla ,,Asmens bendrųjų gebėjimų (bendravimo lietuvių kalba) testavimo sistemos sukūrimas“. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio testų modelių ir užduočių kūrimas. (2019-2021 m.)
 • „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas". Darbas Tarptautinėje lituanistikos vasaros mokykloje Berlyno Humboldtų universitete (2014–2019 m.)
 • Internetinio A2 lygio lietuvių kalbos mokymo kurso rengimas (Brazilijos lituanistinei mokyklai „Vilnis“). (2015 m.)
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2012–2014 m. Kontaktinis asmuo ryšiams su lituanistikos (baltistikos) centrais ir atvykstančiais studentais.
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2012–2014 m. Internetinio universitetinio lietuvių kalbos mokymo kurso su Frankfurto universiteto darbuotojais rengimas (2014 m.)
 • Tarptautinis projektas Subtitrai ir kalbų mokymasis (2010-2011 m.). Projekto koordinatorius Lietuvoje – Vertimo studijų klatedra (VU).
 • Tarptautinis  projektas MIG-KOM-EU – daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai (2009-2011 m.). Koordonatorius – Tarpkultūrinės komunikacijos institutas Vokietijoje (Institut für interkulturelle Kommunikatione.V., in Bayern, Berlin und Thüringen). Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje – doc. dr. Dalia Bukauskaitė (VU, UKI).
 • Lietuvių kalbos užsienyje dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai (Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 m. programa).
 • URM ir EHU projektas LITPRO: lietuvių kalbos pratybos baltarusiams, studijuojantiems Europos humanitariniame universitete. (nuo 2008 m.)
 • Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno kūrimas (2007–2008 m. projekto, finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo). Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra. 2006 – 2008 m. ES struktūriniai fondai. Koordinatorius – VU Užsienio kalbų institutas. Partneriai: Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas.
 • ONENESS – internetiniai rečiau vartojamų ir mokomų Europos kalbų kursai. Socrates Lingua 2 programa. 2003–2006 m. Koordinatorius – Lituanistinių studijų katedra. Partneriai: Tartu universitetas, Jogailos universitetas, Lisabonos universitetas, Suomijos televizijos kompanija YLE, Suomijos leidykla „Oy Finlectura Ab“, VDU Regionistikos katedra.
Internships
 • Institute of Polish Studies, Jagiellonian University, Poland, 1997
 • Baltic Studies Network Seminar 'Media Studies, Intercultural Communication, Language', Vytautas Magnus University, Kaunas, 6-7 April 2001
Membership
 • Lithuanian Applied Linguistics Association

Textbooks

 • Petrašiūnienė E. Gramatikos pratimai. B2/C1 lygių lietuvių kalbos gramatikos mokymosi sąsiuvinis. 1 dalis. Vilnius, UAB „Eugrimas“, 2014. (p. 152)
 • Petrašiūnienė E. Gramatikos pratimai. B2/C1 lygių lietuvių kalbos gramatikos mokymosi sąsiuvinis. 2 dalis. Vilnius, UAB „Eugrimas“, 2014. (p. 144)
 • Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Našlėnaitė Eberhardt V., Jakaitė-Bulbukienė K., Vaškevičienė L. Langas į lietuvių kalbą. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2016. (ketvirtas papildytas ir pataisytas leidimas)
 • Inga Hilbig, Rita Migauskienė, Vaida Našlėnaitė Eberhardt, Elvyra Petrašiūnienė, Aušra Tamošaitienė, Aušra Valančiauskienė „Sveiki“. Mokymosi sąsiuvinis. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2015.
 • Ramonienė M., Vilkienė L., Bingelienė R., Hilbig I., Kaladytė V., Kruopienė I., Migauskienė R., Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A. Nuotoliniai A1 lygio lietuvių kalbos kursai www.oneness.vu.lt. 2006.
 • Pasirenk egzaminams pats! / Ką svarbu žinoti laikantiems valstybinius kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus (Bingelienė R., Kutanovienė E., Migauskienė R., Narbuntaitė–Rasimavičienė R., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Raščiuvienė I., Stumbrienė V., Valančiauskienė A., Vilkienė L.), Vilnius: ŠAC, 2006.
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos vadovėlis VI klasei. 2 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000.
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis VI klasei. 2 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos vadovėlis VI klasei. 1 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 1999.

Articles

 • Petrašiūnienė E. Adjectival groups of Modern Lithuanian // Studies in Language 36. University of Joensuu, Faculty of Humanities. 2001, 66–73.
Conference Reports
 • 2000 m. birželio 12-18 d. tarptautinė konferencija Tartu (Estija) „NorFA Nordic-Baltic Course on Morphology“.
 • 2001 m. gegužės 23 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doktorantų mokslinė konferencija.
 • Būdvardžio abejingas junginiai. – „Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2001“ (pranešimo tezės) (p. 15–16).

Translation

 • Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Stumbrienė V., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vilkienė L. Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. Vilnius: Firidas, 2008.
© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS