Vilniaus Universitetas

Elvyra Petrašiūnienė

Elvyra Petrašiūnienė

Position
 • Lecturer
e-mail
Place of Birth
 • Vilnius
Education
 • Higher
Languages
 • Lithuanian (native)
 • Russian
 • English (B2)
 • Polish
 • Latvian (A2)
Fields of Academic Interest
 • Corpus linguistics
 • Teaching Lithuanian as a foreign language
 • Language testing
Subjects Taught
 • Lithuanian grammar for foreign students (level B2)
 • Lithuanian language practice (optional course, levels B1 & B2)
 • General elementary Lithuanian language course (for ERASMUS students, levels A1 & A2)
 • General elementary Lithuanian language course (evening course, levels A1 & A2)
 • Lithuanian language elementary course (for ERASMUS students)
 • Corpus linguistics (for MS)
Participation in Projects
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2012–2014 m. Kontaktinis asmuo ryšiams su lituanistikos (baltistikos) centrais ir atvykstančiais studentais.
 • ONENESS – internetiniai rečiau vartojamų ir mokomų Europos kalbų kursai.Socrates Lingua 2 programa. 2003–2006 m. Koordinatorius – Lituanistinių studijų katedra. Partneriai: Tartu universitetas, Jogailos universitetas, Lisabonos universitetas, Suomijos televizijos kompanija YLE, Suomijos leidykla „Oy Finlectura Ab“, VDU Regionistikos katedra.
 • Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra. 2006 – 2008 m. ES struktūriniai fondai. Koordinatorius – VU Užsienio kalbų institutas. Partneriai: Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas.
 • URM ir EHU projektas LITPRO: lietuvių kalbos pratybos baltarusiams, studijuojantiems Europos humanitariniame universitete. (nuo 2008 m.)
 • Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno kūrimas (2007–2008 m. projekto, finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo). Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Lietuvių kalbos užsienyje dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai (Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 m. programa).
 • Tarptautinis  projektas MIG-KOM-EU – daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai (2009-2011 m.). Koordonatorius – Tarpkultūrinės komunikacijos institutas Vokietijoje (Institut für interkulturelle Kommunikatione.V., in Bayern, Berlin und Thüringen). Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje – doc. dr. Dalia Bukauskaitė (VU, UKI).
 • Tarptautinis projektas Subtitrai ir kalbų mokymasis (2010-2011 m.). Projekto koordinatorius Lietuvoje – Vertimo studijų klatedra (VU).
Internships
 • Institute of Polish Studies, Jagiellonian University, Poland, 1997
 • Baltic Studies Network Seminar 'Media Studies, Intercultural Communication, Language', Vytautas Magnus University, Kaunas, 6-7 April 2001
Membership
 • Lithuanian Applied Linguistics Association

Textbooks

 • Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Našlėnaitė Eberhardt V., Jakaitė-Bulbukienė Kr., Vaškevičienė L. Langas į lietuvių kalbą. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011.
 • Sveiki atvykę! (trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems) / sud. Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
 • Ramonienė M., Vilkienė L., Bingelienė R., Hilbig I., Kaladytė V., Kruopienė I., Migauskienė R., Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A. Nuotoliniai A1 lygio lietuvių kalbos kursai www.oneness.vu.lt. 2006.
 • Pasirenk egzaminams pats! / Ką svarbu žinoti laikantiems valstybinius kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus (Bingelienė R., Kutanovienė E., Migauskienė R., Narbuntaitė–Rasimavičienė R., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Raščiuvienė I., Stumbrienė V., Valančiauskienė A., Vilkienė L.), Vilnius: ŠAC, 2006.
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos vadovėlis VI klasei. 2 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000.
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis VI klasei. 2 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos vadovėlis VI klasei. 1 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 1999.
 • Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis VI klasei. 1 dalis. Vilnius: Gimtasis žodis, 1999.

Articles

 • Petrašiūnienė E. Adjectival groups of Modern Lithuanian // Studies in Language 36. University of Joensuu, Faculty of Humanities. 2001, 66–73.
Conference Reports
 • 2000 m. birželio 12-18 d. tarptautinė konferencija Tartu (Estija) „NorFA Nordic-Baltic Course on Morphology“.
 • 2001 m. gegužės 23 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doktorantų mokslinė konferencija.
 • Būdvardžio abejingas junginiai. – „Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2001“ (pranešimo tezės) (p. 15–16).

Translation

 • Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Stumbrienė V., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vilkienė L. Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. Vilnius: Firidas, 2008.
© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS