Vilniaus Universitetas

Elvyra Kutanovienė

Elvyra Kutanovienė

Position
 • Lecturer
e-mail
Place of Birth
 • Krasnoyarsk, Russia
Education
 • Higher
Languages
 • Lithuanian (native)
 • Russian (very good)
 • English (poor)
 • French (poor)
Fields of Academic Interest
 • Sociolinguistics
 • Language culture
 • Methodology of language teaching
 • Testing
Subjects Taught
 • Lithuanian language culture, language for specific purposes
 • Norm theory and practice of Lithuanian
 • Editing
 • Spoken and written communication
Participation in Projects
 • Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai, 2010–2011
 • URM ir EHU projektas LITPRO – lietuvių kalbos paskaitos EHU 2013 m.
 • Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. 2013–2014 m. (Komunikacijos videoužduočių  ir užduočių sąsiuvinio kūrimas.)
Internships
 • Institute of Polish Studies, Jagiellonian University, Poland, 1998
 • National Centre of Examinations, 2005, 2006, 2007, 2008
 • VU Projekto Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo bazės sukūrimas Vilniaus universitete modulis Kursinių darbų, baigiamųjų darbų rašymas, vadovavimas ir supervizija, 2008
 • VU Projekto Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo bazės sukūrimas Vilniaus universitete modulis Bendravimo psichologija, 2008
Publications
 • R. Bingelienė, E. Kutanovienė. Pasikartokime (lietuvių kalbos pratimai aukštesniųjų klasių moksleiviams). Vilnius, 2001. 188 p.
 • Valstybinės kalbos egzamino programa, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1687 „Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5617) 2.1 punktu, patvirtinta LR ŠMM.
 • Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai. Statistinė analizė. Kokybinė analizė. Lietuvių valstybinė kalba. / parengė Kaladytė V., Kutanovienė E., Prosniakova H., Stumbrienė V., Vilkienė L., Vilnius, 2004.
 • Valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Statistinė analizė. Kokybinė analizė. Lietuvių valstybinė kalba. / parengė Kaladytė V., Kutanovienė E., Prosniakova H., Stumbrienė V., Vilkienė L., Vilnius, 2004.
 • E. Kutanovienė, „Aš esu, tu esi, mes esame...“ , Vilnius: Gimtasis žodis, 2005 – Pratybų sąsiuvinis nelietuviškų mokyklų 11–12 kl.
 • E. Kutanovienė, Aš esu, tu esi, mes esame... 2005. Vilnius: Gimtasis žodis. Lietuvių kalbos vadovėlis nelietuviškų mokyklų 11–12 kl.
 • Bingelienė R., Kutanovienė E., Migauskienė R., Narbuntaitė R., Rasimavičienė R., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Raščiuvienė I., Stumbrienė V., Valančiauskienė A., Vilkienė L., 2006. Pasirenk egzaminui pats. Ką svarbu žinoti laikantiesiems valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus. LR ŠMM: ŠAC.
 • Kutanovienė E. 2008. Metodinės rekomendacijos: Lingvistinės kompetencijos tikrinimas ir vertinimas (www.daugiakalbemokykla.smm.lt).
 • Kutanovienė E., Lisauskienė A., Mickevičienė D., Prosniakova H., Vilkienė L., Visockienė D., Žemaitis R. 2008. 2007 m. brandos egzaminų užduočių analizė. Lietuvių valstybinė kalba.
 • Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai. 2011. Lietuvių kalbos mokymo bei testavimo medžiaga verslo kalbos komunikacijai (http://mig.uki.vu.lt/lt/project/testai-uzduotys-2/rinkodara-2/).
 • L. Vaškevičienė, E. Kutanovienė, A. Valančiauskienė. Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!, Vilnius, Eugrimas, 2015.
Articles
 • Kutanovienė E. (2012) Kaip rašo geologai. Geologijos akiračiai, Nr. 3, p. 36–42.
Other Activities
 • Seminars of linguadidactics for teachers of non-Lithuanian schools UPC.
 • Seminars for the evaluators of the National Lithuanian Language Graduation Examination (NEC).
 • Lithuanian language summer / winter courses for foreign students in the advanced level.
© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS