Vilniaus Universitetas

Eglė Gudavičienė

Dr Eglė Gudavičienė

Position
 • Assistant
e-mail
Place of Birth
 • Elektrėnai
Scientific Degree
 • Doctor of humanities
PhD Thesis
 • Directives in Lithuanian, 2007
Languages
 • Lithuanian
 • Russian
 • English
 • German
Fields of Academic Interest
 • Linguistic pragmatics
 • Semantics
 • Sociolinguistics
 • Norms and practice of Lithuanian
 • Teaching Lithuanian as a foreign language
Subjects Taught
 • Linguistic pragmatics (theory of speech acts)
 • Semantics
 • Language for specific purposes
 • General Lithuanian language course
 • Lithuanian language course for beginners (evening course)
Participation in Projects
 • Emigrantų kalbos tyrimas. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas VLKK. 2013 m.
 • „Sociolingvistinis žemėlapis: miestai ir miesteliai“. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuojamas sociolingvistinis projektas, remiamas Lietuvos mokslo tarybos. 20010–2012 m.
 • MIG-KOMM – Daugiakalbės tarpkultūrinės verslo komunikacijos Europai projektas (2009-2011)
 • „Re-Creation“, finansuojamas iš „Grundvig“ partnerystės programos lėšų (2010-2011). „Negramatinis evidencialumas baltų kalbose: turinys, raiška ir funkcijos“, finansuojamas LR švietimo ir mokslo ministerijos (2008–2010 m.)
 • „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuotas sociolingvistinis projektas, remtas Mokslo ir studijų fondo. 2007–2009 m.
 • Elektroninė Lietuvių kalbos žargono duomenų bazė. VU Lietuvių kalbos katedros projektas, remtas VLKK. 2006–2009 m.

Membership

 • Lithuanian Applied Linguistics Association
Internships
 • University of Münster, Germany, 2009
Articles
 • Gudavičienė, E., 2010 Sociolingvistinis Vilniaus miesto portretas. In: Miestai ir kalbos (kolektyvinė monografija, moksl. red. M. Ramonienė). Vilnius: VU leidykla.
 • Gudavičienė, E. Veiksmažodžio reikalauti vartosena. Kalbos kultūra 79, 2007. 226–229.
 • Gudavičienė, E. Direktyvai kaip ilokucinių aktų rūšis. Lituanistica, 2006 (4). 60–68.
 • Gudavičienė, E. Tekstynų lingvistikos ir valentingumo teorijos derinimo galimybės // Innovation and tradition in contemporary language studies, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 87–96.

Reports at Scientific Conferences

 • Žargono atrankos problemos kaupiant duomenų bazę. – J. Kruopo konferencija „Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija“. Lietuvių kalbos institutas, 2008 m. balandžio 23 d.
© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS