Vilniaus Universitetas

Aušra Valančiauskienė

Aušra Valančiauskienė

Possition

 • Lecturer

e-mail

Place of Birth

 • Pakruojis District

Education

 • Higher, qualification of a Lithuanian language and literature teacher, Vilnius University, 1992

Languages

 • Lithuanian (native)
 • English (very good)
 • Russian (very good)
 • French (poor)
 • Latvian (poor)

Fields of Academic Interest

 • Linguadidactics
 • Language testing
 • Methodology of teaching Lithuanian as a foreign language
 • Lithuanian history and culture
 • Lithuanian education abroad

Subjects Taught

 • Reading comprehension (advanced level)
 • Reading comprehension (beginner level)
 • Spoken & written communication (intermediate level)
 • Spoken & written communication (advanced level)
 • Intensive general Lithuanian language course for ERASMUS students
 • Academic writing (practice)
Internships
 • Conference of Lithuanian teachers in Los Angeles, 26-27 January 2013, held by the Western Coast Board of Education of the Lithuanian diaspora in US
 • Training programme 'How to prepare for employment at EU institutions, 26-27 May 2005
 • Methodology seminar 'Unconventional Methods of Teaching Foreign Languages: Relaxopedia', 4 February 2011
 • Baltic Studies Network Seminar 'Media Studies, Intercultural Communication, Language', Kaunas, Vytautas Magnus University, 6-7 April 2001

Participation in Projects

 • 2012-2014: Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė – VU koordinuojamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas. Lietuvių kalbos dėstytoja Vašingtono universiteto Skandinavistikos katedroje
 • 2009-2012: Subtitrai ir kalbų mokymasis. Mokymosi visą gyvenimą programa. Europos komisija. Koordinatorius: Turku universitetas, Suomija
 • 2007-2012: LitPro – Sociokultūrinis tarpkultūrinio dialogo tarp Lietuvos ir Baltarusijos kūrimo projektas Europos humanitariniame universitete
 • 2007-2009: „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“. VU Lituanistinių studijų katedros koordinuotas sociolingvistinis projektas, remtas Mokslo ir studijų fondo
 • 2006 – 2008 m.: Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra. ES struktūriniai fondai. Koordinatorius – VU Užsienio kalbų institutas
 • 2005–2008: Kurčiųjų teisės į išsilavinimą gimtąja kalba užtikrinimas. ES struktūriniai fondai. m. Koordinatorius: VŠĮ Surdologijos centras
 • 2005–2007: UNIQUE – Rečiau vartojamų Europos kalbų mokymo metodų standartizavimas. Leonardo da Vinči fondasKoordinatorius – The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland
 • 2003–2006 m.: ONENESS – internetiniai rečiau vartojamų ir mokomų Europos kalbų kursai.Socrates Lingua 2 programa.. Koordinatorius – Lituanistinių studijų katedra
 • 2001-2004: Euro Languages Net (Kalbų svetainė). Koordinatorius: Valstybės institucijų kalbų mokymo centras. http://www.euro-languages.net
Membership
 • Lithuanian Applied Linguistics Association
 • Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS)
Books
 • Jakaitė-Bulbukienė K., Našlėnaitė Eberhardt V., Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L., 2011. Langas į lietuvių kalbą. Vilnius, Vilniaus universitetas.
 • Hilbig I., Migauskienė R., Našlėnaitė V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L., 2011. Sveiki atvykę! (trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems). Vilnius, Vilniaus universitetas.
 • Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Stumbrienė V., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vilkienė L. Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. Vilnius: Firidas, 2008.
 • Bagdonaitė R., Barčienė S., Barisevičius A., Pošiūtė M., Valančiauskienė A.,2005.Lietuvių gestų kalba kurčiųjų mokytojams. I lygis. Mokytojo vadovas.Vilnius: VšĮ Surdologijos centras.
 • R. Bingelienė R., Kutanovienė E., Narbuntaitė-Rasimavičienė R., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Raščiuvienė I., Stumbrienė V., Valančiauskienė A., Vilkienė L., 2005. Pasirenk egzaminams pats!: Ką svarbu žinoti laikantiems valstybinės kalbos ir Lietuvos respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus V.: Švietimo aprūpinimo centras.

Articles

 • Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A.Filmai su subtitrais: ko galima išmokti?Mokslinių straipsnių rinkinys Daugiakalbystės tyrimai. Kaunas, VDU, 2012, p. 116-121.
 • Valančiauskienė A., 2011. Projektas „Re-Creation“: „Dar vienas būdas, kaip mokytis kalbų“. Universitas Vilnensis. Nr. 1 (1704), 2011 vasaris.
 • Valančiauskienė A., 2007. Leonardo da Vinci projektas UNIQUE: kalbų mokymas pagal Septynių žingsnių metodą. Tarptautinės konferencijos „Kalbos Lietuvoje: pasiekimai ir perspektyvos“ medžiaga, Vilnius, spausdino UAB „Ciklonas“, 213–216.
 • Valančiauskienė A., 2006. Oneness – nauja, šiuolaikiška ir nemokama galimybė mokytis kalbų. Gimtasis žodis, Nr. 12, 3–7.
 • Valančiauskienė A., 2005. Penkios kalbos – vienu metu. Universitas Vilnensis. Nr. 5.

Conference Reports

 • 2011 m. gruodžio 8-10. Petrašiūnienė E., Valančiauskienė A. “Ar subtitrai padeda mokyti ir mokytis kalbų?” Tarptautinė  konferencija “Daugiakalbystė ir kalbų  studijos aukštajame moksle”, Kaunas, VDU

 • „Leonardo da Vinci projektas UNIQUE: kalbų mokymas pagal Septynių žingsnių metodą“. Vilnius, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras. Konferencija „Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai“. 2007 06 18-19.

 • „Nuotolinio savarankiško mokymosi organizavimas“. Vilnius, Vilniaus technikos kolegija. Konferencija  „Savarankiško studentų mokymo(si) organizavimas neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose“. 2006 05 31.

Other Activities

 • Since 2012: Lithuanian teacher at Lithuanian School LINAS of Seattle
 • Assistance while working on the Lithuanian community newspaper TULPĖ TIMES (translations & articles)
 • Seminars of linguadidactics for teachers
 • Building Lithuanian language tests
 • Lithuanian language summer course
 • LitPro summer camps for employees of European Humanities University
 • Participation in ALTE testing seminars & meetings
 • Lectures on the Lithuanian language during Doors Open Days at European Humanities University
© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS